Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zwolnienie starszej pracownicy

Marta Handzlik • Opublikowane: 2020-12-28

Firma musi zwolnic starszą pracownicę. Jest to starsza kobieta urodzona w 1955 r., 2015 r. ukończyła 60 lat i mogła przejść na emeryturę, jednak chciała dalej pracować i nie przeszła – do dnia dzisiejszego nadal pracuje. Musimy rozwiązać umowę o prace, ale chcemy to zrobić zgodnie z prawem. Co podać w przyczynie wypowiedzenia? Jak zrobić to bezpiecznie dla pracodawcy?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.


Zwolnienie starszej pracownicy

Przyczyny zwolnienia pracownicy

Odpowiadając na Pani pytanie, uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 30 § 4 ustawy Kodeks pracy (Dz. U. Z 2019 r., poz. 1040) „w oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony lub o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinna być wskazana przyczyna uzasadniająca wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy”.

Zgodnie z orzecznictwem, przyczyna uzasadniająca wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony powinna być wyraźna, konkretna i rzeczywista (uchwała Sądu Najwyższego z 27 czerwca 1985 r., sygn. akt III PZP 10/85, a także, wyrok SN z 15 lutego 2000 r., sygn. akt I PKN 514/99).

Konkretne powody zwolnienia

Niezbędne jest wskazanie konkretnych faktów oraz opisanie lub przynajmniej wskazanie okoliczności dotyczących na przykład zachowań, postaw pracownika w trakcie świadczenia pracy.

Odnosi się to nie tylko do samego procesu pracy, ale również do zdarzeń z nim powiązanych, mających wpływ na relacje pomiędzy pracodawcą a pracownikiem (również pomiędzy pracownikiem a innymi pracownikami).

Jednoznaczne wypowiedzenie dla starszej pracownicy

Przyczyna wypowiedzenia musi być ponadto sformułowana w sposób jednoznaczny i czytelny dla pracownika. Zatrudniony musi mieć pełną świadomość, z jakiego powodu pracodawca dokonał wypowiedzenia. Konkretne oraz zrozumiałe dla pracownika wskazanie przyczyny wypowiedzenia jest podlegającą ustaleniu okolicznością faktyczną. Niedostateczna konkretność uzasadnienia może być równoznaczna z niezrozumiałością przyczyny wypowiedzenia dla pracownika.

Na pewno nie mogą się Państwo powołać jedynie na wiek pracownicy, gdyż może to być uznane za dyskryminację ze względu na wiek. Należy więc wskazać taką przyczynę wypowiedzenia, która jest od wieku pracownicy niezależna, a uzasadnia wypowiedzenie.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z rozwiązaniem umowy?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

Szukamy prawnika »

poduszki dekoracyjne