Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zmiana etatu a umowa na czas określony

Dorota Kriger • Opublikowane: 2009-12-03

Czy można sporządzić aneks do umowy o pracę na czas określony? Czas obowiązywania umowy to 2 lata. Praca trwa od 3 miesięcy. Aneks dotyczy zmiany wymiaru czasu pracy z połowy etatu na cały, ale tylko przez pół roku.
Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Treść dowolnej umowy o pracę może być zmieniana w drodze porozumienia zmieniającego tylko w przypadku, kiedy na dokonane zmiany zgodę wyrażą obie strony, a dokonywane zmiany nie mają na celu pogorszenia sytuacji pracownika. W razie braku zgody obu stron lub kiedy zmiany mogą obiektywnie pogorszyć warunki zatrudnienia pracownika, należy zastosować wypowiedzenie zmieniające.

Dokonanie zmian w umowie na czas określony w drodze wypowiedzenia zmieniającego będzie możliwe tylko, jeśli w umowie przewidziano możliwość rozwiązania stosunku pracy poprzez zastosowanie dwutygodniowego wypowiedzenia. Oznacza to, że nie będzie można dokonać zmian w umowach o pracę na czas określony, które zawarte zostały na okres krótszy niż 6 miesięcy lub na okres dłuższy niż 6 miesięcy, ale w których nie przewidziano możliwości rozwiązania tych umów w drodze wypowiedzenia (art. 33 K.p.).

Powyższe wynika z art. 42 § 3 K.p., który mówi, że w razie odmowy przyjęcia przez pracownika zaproponowanych warunków pracy lub płacy umowa o pracę rozwiązuje się z upływem okresu dokonanego wypowiedzenia. Jeżeli pracownik przed upływem połowy okresu wypowiedzenia nie złoży oświadczenia o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków, uważa się, że wyraził zgodę na te warunki. Stąd opinia, że w razie braku możliwości zastosowania okresu wypowiedzenia nie można zastosować także wypowiedzenia zmieniającego.

Zgodnie z art. 42 § 2 K.p. wypowiedzenie warunków pracy lub płacy, w tym przypadku czasowe zwiększenie wymiaru czasu pracy, uważa się za dokonane, jeżeli pracownikowi zaproponowano na piśmie nowe warunki.

Jeśli obie strony godzą się na czasowe zwiększenie wymiaru czasu pracy i w uznaniu pracownika zmiana ta nie będzie pogorszeniem warunków jego pracy – można będzie zastosować porozumienie zmieniające. W przeciwnym razie możliwość dokonania zmian w umowie będzie zależna od tego, czy w treści umowy o pracę została umieszczona klauzula o możliwości zastosowania dwutygodniowego wypowiedzenia.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Ciąża a praca w warunkach szkodliwych dla zdrowia

W mojej pracy byłam zatrudniona na umowę-zlecenie, obecnie mam umowę o pracę na czas określony. W ciążę zaszłam w czasie trwania umowy-zlecenia, obecnie...

 

Wcześniejszy powrót z L4 po szybkim wyzdrowieniu – czy to możliwe?

W zeszłym tygodniu się rozchorowałem, poszedłem do lekarza i dostałem L4 do przyszłego piątku. Minęły 3 dni, biorę regularnie leki i w sumie jestem już...

 

Badanie alkomatem

Czy badanie alkomatem wszystkich pracowników jest legalne? Często kadrowa przychodzi niezapowiedziana i wzywa wszystkich pracowników na badanie alkomatem.

 

Nieprzyjęcie wypowiedzenia zmieniającego

Szef powiadomił mnie niedawno, że w przyszłym miesiącu zostanę przeniesiony do innej placówki, odległej od mojego miejsca zamieszkania o 40 km. Nie chcę się...

 

Orzeczenie o niezdolności do służby wojskowej

Jestem żołnierzem zawodowym. Niedawno wypowiedziałem stosunek pracy. Czy wojskowa komisja lekarska orzekając, że jestem niezdolny do zawodowej służby...

 

Co zrobić, jeśli nie znam adresu zamieszkania świadków w sprawie o przywrócenie do pracy

W pozwie o przywrócenie do pracy podałem świadków, w tym m.in. inspektora PIP i pracowników firmy, w której pracowałem. Obecnie sąd...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »