Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zmiana dnia wypłacania wynagrodzenia

Dorota Kriger • Opublikowane: 2009-01-22

Pracodawca mojego męża zawsze wypłacał wynagrodzenie ostatniego dnia miesiąca. Jesienią zaczął remontować budynek i źle policzył koszty, więc od listopada szuka oszczędności. Obecnie wymyślił sobie, że przeniesie wypłaty na początek kolejnego miesiąca, prawdopodobnie na 10 dzień miesiąca. Czy ma do tego prawo? Firma zatrudnia 8 albo 9 osób. Czy pracownicy mogą nie zgodzić się na zmianę?
Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Każdy pracodawca zgodnie z art. 85 § 2 Kodeksu pracy wynagrodzenie za pracę powinien wypłacać nie później niż w ciągu pierwszych 10 dni następnego miesiąca kalendarzowego.

Pracodawca, który zatrudnia mniej niż 20 pracowników i nie stworzył regulaminu wynagradzania, termin wypłaty wynagrodzenia może wskazać w dodatkowej informacji o warunkach zatrudnienia (zgodnie z art. 29 § 3 Kodeksu pracy). Niektórzy pracodawcy termin ten określają w treści umowy o pracę.

Mimo że termin wypłaty wynagrodzenia powinien być stały i znany pracownikowi, pracodawca ma prawo w uzasadnionej sytuacji dokonać zmiany tego terminu.

Pracodawca zatrudniający mniej niż 20 pracowników może dokonać takiej zmiany w formie pisemnej w następujący sposób:

  • Jeśli termin był wskazany w „informacji...” – pracodawca powinien niezwłocznie poinformować pracownika, nie później jednak niż w ciągu miesiąca od wejścia w życie tej zmiany, a gdy rozwiązanie umowy miałoby nastąpić przed upływem tego terminu – nie później niż do dnia rozwiązania umowy o pracę (art. 29 § 32 Kodeksu pracy). Nie jest w tym przypadku potrzebna zgoda pracownika na zmianę.
  • Jeśli dzień wypłaty wynagrodzenia został określony w umowie o pracę – pracodawca zmienić go może, stosując porozumienie zmieniające (zmiana może nastąpić w każdej chwili, ale potrzebna jest zgoda pracownika na zmianę) bądź wypowiedzenie zmieniające (zmiana wejdzie w życie po upływie okresu wypowiedzenia).

W związku z powyższym to, czy pracodawca będzie mógł dokonać zmiany terminu niezwłocznie, zależne jest od tego, w jakiej formie poinformowano pracowników o terminie wypłaty wynagrodzenia oraz o zmianie tego terminu.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Niepełne wynagrodzenie za czas choroby – pracodawca wypłacił chorobowe tylko w części

Ostatnio miałem zwolnienie lekarskie z pracy na 5 dni, pracodawca wypłacił mi jednak tylko za 3 dni. Twierdzi, że księgowa wynalazła jakiś przepis, według...

 

Podstawa wynagrodzenia chorobowego a wysokość „trzynastki”

Czy ustalając podstawę wynagrodzenia chorobowego, należy uzupełnić wypłaconą trzynastkę? W 2010 r. pracownik powinien przepracować 253 dni, przepracował 240...

 

Wypłata wynagrodzeń na konto

Zakład pracy zmienił formę wypłaty wynagrodzenia, które odtąd będzie przelewane na konto pracownika. Nie potrzebujemy podpisów na liście płac, ale dowodem...

 

Obniżenie pensji z powodu przerwy w zwolnieniu lekarskim w czasie ciąży

Pracuję jako nauczyciel, mam umowę na czas nieokreślony. Jestem w ciąży, obecnie podczas drugiego zwolnienia lekarskiego – po poprzednim wróciłam...

 

Pracodawca nie wypłacił wynagrodzenia i ogłosił upadłość

Byłem zatrudniony na umowę o pracę na czas określony do 31 lipca. Pracodawca nie wypłacił mi wynagrodzenia za czerwiec i lipiec, a początkiem...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »