Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Zmiana wysokości pensum a dodatkowe wynagrodzenie

Marta Handzlik • Opublikowane: 2018-09-10

Zwracam się z prośbą o wydanie opinii prawnej w następującej sprawie: jestem nauczycielką zatrudnioną w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym od 1.09.1983 r na umowę o pracę na czas nieokreślony. Moje pensum wynosiło 18 godz. tygodniowo. Od 1.09.2007 r. decyzją dyrektora ośrodka pełnię obowiązki pedagoga szkolnego. Nie otrzymałam zmiany warunków pracy, lecz od tego czasu pełnię te obowiązki z pensum 20 godzin tygodniowo. Czy dyrektor winien uzyskać moją zgodę na przeniesienie na inne stanowisko i zmianę wysokości pensum? Czy mogę dochodzić dodatkowego wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe? Ewentualnie za jaki okres?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Niestety nie ma Pani prawa do wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, ponieważ w Pani przypadku doszło do przeniesienia na inne stanowisko, o większym wymiarze pensum.

Zgodnie z art. 18 ustawy Karta Nauczyciela nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania może być przeniesiony na własną prośbę lub z urzędu za jego zgodą na inne stanowisko w tej samej lub innej szkole, w tej samej lub innej miejscowości, na takie same lub inne stanowisko.

W uchwale Sądu Najwyższego z dnia 07 marca 1997 r. (sygn. akt III ZP 6/67) wskazano, że „nauczycielowi mianowanemu, którego w sposób sprzeczny z przepisem art. 18 KN przeniesiono do pracy na inne stanowisko, nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie za pracę świadczoną w obowiązującym go na tym stanowisku wymiarze czasu pracy”.

Podkreślić także należy, że choć art. 18 KN uzależnia przeniesienie nauczyciela na inne stanowisko od zgody tego nauczyciela, to w żadnym przypadku nie przewiduje, że zgoda taka powinna być udzielona na piśmie. Nie jest więc wykluczone udzielenie takiej zgody ustnie w sposób wyraźny lub też dorozumiany

Gdyby Pani uznawała, że dyrektor, nie pytając o Pani zgodę, narusza przepisy prawa, powinna Pani była odmówić przyjęcia zaproponowanych zmienionych zasad, co zapewne wiązałoby się z dokonaniem wobec Pani wypowiedzenia, co do którego mogłaby Pani się odwołać i wnosić o przywrócenie do pracy na poprzednich warunkach. Poza tym Pani nie kwestionuje samego przeniesienia, a jedynie domaga się Pani wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe.

Wobec tego należy uznać, że skoro wykonywała Pani pracę na innym stanowisku, Pani zgoda została wyrażona dorozumianie i nie ma podstaw do wypłacenia Pani wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

Szukamy prawnika »