Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zmiana pracy, zmiana wymiar urlopu wypoczynkowego, ile dni przysługuje?

Marta Handzlik • Opublikowane: 2019-09-13

Z dniem 30 czerwca br. moja umowa o pracę na czas nieokreślony ulega rozwiązaniu na mocy porozumienia stron. U obecnego pracodawcy prawo do urlopu wypoczynkowego w wyższym wymiarze (26 dni) przysługiwałoby mi od 5 lipca br. U nowego pracodawcy zaczynam pracę od 1 lipca br. i już od tego terminu będzie mi przysługiwał wyższy wymiar urlopu. Mój obecny pracodawca wypłaci mi ekwiwalent pieniężny za 10 dni niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego. U nowego pracodawcy do końca roku będzie mi przysługiwało 13 dni urlopu. Czy w związku z tym przepadną mi 3 dni z 26?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 155(1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666) w roku kalendarzowym, w którym ustaje stosunek pracy z pracownikiem uprawnionym do kolejnego urlopu, pracownikowi przysługuje urlop:

1) u dotychczasowego pracodawcy – w wymiarze proporcjonalnym do okresu przepracowanego u tego pracodawcy w roku ustania stosunku pracy, chyba że przed ustaniem tego stosunku pracownik wykorzystał urlop w przysługującym mu lub w wyższym wymiarze;

2) u kolejnego pracodawcy – w wymiarze:

a) proporcjonalnym do okresu pozostałego do końca danego roku kalendarzowego – w razie zatrudnienia na czas nie krótszy niż do końca danego roku kalendarzowego,

b) proporcjonalnym do okresu zatrudnienia w danym roku kalendarzowym – w razie zatrudnienia na czas krótszy niż do końca danego roku kalendarzowego.

Skoro u obecnego pracodawcy ma Pani póki co prawo do 20 dni urlopu, to pracodawca ten w chwili rozwiązania stosunku pracy wypłaca Pani ekwiwalent za 6/12 z 20 dni urlopu, czyli za 10 dni.

U nowego pracodawcy ma Pani już prawo do 26 dni urlopu w roku, ale z uwagi na przepracowanie jedynie połowy roku, może Pani wykorzystać maksymalnie 13 dni. Oznacza to, że owe 3 dni, do których nie nabyła Pani prawa u obecnego pracodawcy, w tym roku Pani przepadają.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Wniosek o urlop na żądanie

Do kogo należy kierować wniosek o urlop na żądanie? Kadry odsyłają do kierownika wydziału, ten do bezpośredniego przełożonego, czyli brygadzisty, a on z...

 

Sposoby zakończenia urlopu macierzyńskiego i przejście na wychowawczy

Jestem zatrudniona na umowę o pracę na czas nieokreślony. Skończył mi się urlop macierzyński i przebywam na wypoczynkowym. Zastanawiam się nad...

 

Wejście w nowy wymiar urlopu

Wejście w nowy wymiar urlopu

Jestem zatrudniona w firmie na czas określony do 3 grudnia br. Dnia 2 grudnia miną dwa lata, od kiedy pracuję na podstawie umowy o pracę. Czy wejdę...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »