Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zmiana czasu wypowiedzenia

Marta Handzlik • Opublikowane: 2019-02-13

Chciałbym rozwiązać umowę o pracę na czas określony z pracodawcą. W umowie mam 2-tygodniowy okres wypowiedzenia, więc z takim terminem złożyłem wypowiedzenie. Pracodawca stwierdził, że obowiązuje mnie okres 3-miesięczny, bo w ubiegłym roku zmieniły się przepisy dotyczące umów na czas określony. Nie zostałem jednak w żaden sposób poinformowany, że taka zmiana czasu wypowiedzenia została wprowadzona. Teraz pracodawca stwierdził, że jak nie miałem informacji to mam miesięczne wypowiedzenie. Nie mam kopii wypowiedzenia z podpisem, bo pracodawca ją zabrał, ale mam świadków przekazania pisma z wypowiedzeniem. Czy miesięczny okres wypowiedzenia jest prawidłowy? Czy świadkowie przekazania wypowiedzenia wystarczą, aby potwierdzić, że złożyłem wypowiedzenie?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odpowiadając na Pana pytanie uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 29 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666) w związku z zatrudnieniem pracownika na podstawie umowy o pracę pracodawca ma obowiązek sporządzenia informacji o warunkach zatrudnienia. Termin na dokonanie tej czynności to 7 dni od podpisania umowy.

Zmiana warunków zatrudnienia – w tym okresu wypowiedzenia – wymaga aktualizacji informacji nie później niż w terminie miesiąca od dnia wejścia w życie zmiany.

W przypadku niedopełnienia przez pracodawcę tego obowiązku trudno uznać, że pracodawcę obciążają negatywne konsekwencje, bowiem Kodeks pracy nie przewiduje wprost sankcji dla pracodawcy w przypadku naruszenia obowiązków z komentowanego przepisu.

Nie można zwłaszcza przyjąć, że w opisanych okolicznościach pracodawca wyraził dorozumianą zgodę na skrócenie okresu wypowiedzenia.

Treść stosunku pracy pracownika w zakresie jego okresu wypowiedzenia uległa zmianie z mocy prawa. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z 11 maja 2016 r. (sygn. akt I PK 151/15) z chwilą ustawowej zmiany przepisów Kodeksu pracy dochodzi do zmiany treści stosunku pracy z mocy ustawy i aktualizuje się wówczas obowiązek informacyjny określony w art. 29 § 32 K.p. Przyjmuje się, co do zasady, że wejście w życie, zmiana lub uchylenie ustawy może powodować automatyczną zmianę treści stosunku pracy. W zakresie wynikającym wprost z ustawy część umowy o pracę może ulec automatycznej modyfikacji, także na niekorzyść pracownika.

Słowem – obowiązuje Pana kodeksowe wypowiedzenie, choć w razie sporu z pracodawcą nie można wykluczyć potencjalnej odpowiedzialności odszkodowawczej pracodawcy za naruszenie obowiązku informacyjnego, w szczególności np. w sytuacji, w której pracownik, zastosowawszy krótszy okres wypowiedzenia, nie może rozpocząć pracy u nowego pracodawcy w uzgodnionym terminie.

Jeśli nie ma Pan potwierdzenia, że wręczył Pan wypowiedzenie, to świadkowie mogą pomóc.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z rozwiązaniem umowy?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »