Kategoria: Rozwiązanie umowy przez pracownika

Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zmiana czasu wypowiedzenia

Marta Handzlik • Opublikowane: 2019-02-13

Chciałbym rozwiązać umowę o pracę na czas określony z pracodawcą. W umowie mam 2-tygodniowy okres wypowiedzenia, więc z takim terminem złożyłem wypowiedzenie. Pracodawca stwierdził, że obowiązuje mnie okres 3-miesięczny, bo w ubiegłym roku zmieniły się przepisy dotyczące umów na czas określony. Nie zostałem jednak w żaden sposób poinformowany, że taka zmiana czasu wypowiedzenia została wprowadzona. Teraz pracodawca stwierdził, że jak nie miałem informacji to mam miesięczne wypowiedzenie. Nie mam kopii wypowiedzenia z podpisem, bo pracodawca ją zabrał, ale mam świadków przekazania pisma z wypowiedzeniem. Czy miesięczny okres wypowiedzenia jest prawidłowy? Czy świadkowie przekazania wypowiedzenia wystarczą, aby potwierdzić, że złożyłem wypowiedzenie?

»Wybrane opinie klientów

Fakt,że aby uzyskać poradę,nie muszę szukać żadnej kancelarii,umawiać terminów i jechać na spotkanie. Pani Mecenas Marta Handzlik - Rosuł odpowiedziała wyczerpująco na moje pytania ( w tym również na pytania dodatkowe), podając na poparcie swoich wypowiedzi odpowiednie przepisy z Karty Nauczyciela. Dowiedziałam się jak rozwiązać mój problem,jakie mam prawa i obowiązki,a wszystko za dosyć przystępną cenę. W dodatku czas oczekiwania na porady był bardzo krótki,a to ważne,bo zależało mi na czasie
Agnieszka, 47 lat, nauczyciel
Pani prawnik bardzo rzeczowo opisała mozliwości i zagrożenia. Podała na co będzie zwracał uwagę sąd.Odpowiadała na pytania dodatkowe, które zawsze powstaja w głowie laika w sprawach prawnych. Dzieki tej odpowiedzi uważam, że jeśli wspóllokatorka nie zechce się dalej porozumieć, to wystąpię na drogę sądową.
Krzysiek
Bardzo dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. Łączę pozdrowienia dla całego zespołu.
Mirka
Szybka odpowiedź i przede wszystkim anonimowość i lepiej się pisze niż rozmawia bo można wszystko przemyśleć i człowiek nie wstydzi się wszystkiego przekazać bo co sobie prawnik pomyśli gdyby się siedziało face to face.
Krzysztof, 39 lat
Wygodny szybki dostęp do zagadnień prawa. Jasne i klarowne odpowiedzi .
Agnieszka

Odpowiadając na Pana pytanie uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 29 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666) w związku z zatrudnieniem pracownika na podstawie umowy o pracę pracodawca ma obowiązek sporządzenia informacji o warunkach zatrudnienia. Termin na dokonanie tej czynności to 7 dni od podpisania umowy.

Zmiana warunków zatrudnienia – w tym okresu wypowiedzenia – wymaga aktualizacji informacji nie później niż w terminie miesiąca od dnia wejścia w życie zmiany.

W przypadku niedopełnienia przez pracodawcę tego obowiązku trudno uznać, że pracodawcę obciążają negatywne konsekwencje, bowiem Kodeks pracy nie przewiduje wprost sankcji dla pracodawcy w przypadku naruszenia obowiązków z komentowanego przepisu.

Nie można zwłaszcza przyjąć, że w opisanych okolicznościach pracodawca wyraził dorozumianą zgodę na skrócenie okresu wypowiedzenia.

Treść stosunku pracy pracownika w zakresie jego okresu wypowiedzenia uległa zmianie z mocy prawa. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z 11 maja 2016 r. (sygn. akt I PK 151/15) z chwilą ustawowej zmiany przepisów Kodeksu pracy dochodzi do zmiany treści stosunku pracy z mocy ustawy i aktualizuje się wówczas obowiązek informacyjny określony w art. 29 § 32 K.p. Przyjmuje się, co do zasady, że wejście w życie, zmiana lub uchylenie ustawy może powodować automatyczną zmianę treści stosunku pracy. W zakresie wynikającym wprost z ustawy część umowy o pracę może ulec automatycznej modyfikacji, także na niekorzyść pracownika.

Słowem – obowiązuje Pana kodeksowe wypowiedzenie, choć w razie sporu z pracodawcą nie można wykluczyć potencjalnej odpowiedzialności odszkodowawczej pracodawcy za naruszenie obowiązku informacyjnego, w szczególności np. w sytuacji, w której pracownik, zastosowawszy krótszy okres wypowiedzenia, nie może rozpocząć pracy u nowego pracodawcy w uzgodnionym terminie.

Jeśli nie ma Pan potwierdzenia, że wręczył Pan wypowiedzenie, to świadkowie mogą pomóc.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z rozwiązaniem umowy?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.03.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »