Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zgoda na zmniejszenie wymiaru godzin a ciąża

Marta Handzlik • Opublikowane: 2017-09-20

Jestem nauczycielem kontraktowym, mam umowę na stałe. Otrzymałam informację od dyrekcji o konieczności zmniejszenia mojego etatu z 18/18 na 17/18 – pisemnie wyraziłam na to zgodę, nie wiedząc jeszcze, że jestem w ciąży. Czy mogę w obecnej sytuacji anulować tę zgodę na obniżeniu etatu? Jeśli tak, w jakim terminie?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 177 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 1502) – pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży, a także w okresie urlopu macierzyńskiego pracownicy, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z jej winy i reprezentująca pracownicę zakładowa organizacja związkowa wyraziła zgodę na rozwiązanie umowy.

Przepis ten stanowi, że to pracodawca nie może pracownicy wręczyć wypowiedzenia, w tym także wypowiedzenia zmieniającego, jeśli jest ona w ciąży.

W tej sytuacji powinna Pani – o ile to było wypowiedzenie a nie porozumienie stron – powiadomić pracodawcę o ciąży i ma on obowiązek wycofać wypowiedzenie zmieniające.

Inaczej sytuacja będzie się miała, gdy podpisała Pani porozumienie zmieniające. W takiej sytuacji musi Pani złożyć pracodawcy oświadczenie o odstąpieniu od złożonego oświadczenia woli z powodu działania pod wpływem błędu.

Sąd Najwyższy w wyroku z 19 marca 2002 r. (I PKN 156/01) stwierdził, że pracownica, która nie wiedząc, że jest w ciąży, złożyła oświadczenie woli zmierzające do rozwiązania umowy o pracę, może się uchylić od skutków tego oświadczenia niezależnie od tego, czy błąd został wywołany przez pracodawcę, czy wiedział on o błędzie lub mógł go z łatwością zauważyć.

Orzeczenie Sądu Najwyższego dotyczy rozwiązania umowy o pracę, ale porozumienie zmieniające także może zostać zawarte pod wpływem błędu. Oznacza to, że jeśli zawarła Pani porozumienie zmieniające, nie wiedząc, że jest Pani w ciąży, ma Pani szansę na wycofanie się z niego. Jeśli pracodawca Pani oświadczenia nie uzna – powinna Pani skierować sprawę do sądu.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z czasem pracy?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Wprowadzanie systemu czasu pracy

Czy na podstawie art. 150 par. 2 K.p. pracodawca może dokonać zmiany systemu czasu pracy po uprzednim zawiadomieniu właściwego inspektora pracy jeżeli zakładowa...

Czas pracy a podróż służbowa

Proszę o wykładnię czasu pracy w przypadku oddelegowania pracownika w trybie delegacji w której istotnym elementem jest czas dojazdu do miejsca celowego wyjazdu...

Wolne za pracę w święta

Jesteśmy pracownikami szeroko pojętej odnowy biologicznej w hotelu. Przed podpisaniem umowy o pracę zapewniano nas, że będzie odbywać się ona od poniedziałku...

Szczególne potrzeby pracodawcy

Pracę w sobotę uzasadniają między innymi szczególne potrzeby pracodawcy. Co to są te szczególne potrzeby? Czy jeżeli szef powie "musisz przyjść w sobotę bo...

Godziny pracy po pogorszeniu warunków

Od kilku dni mam zmienione warunki pracy - przeniesiony księgozbiór biblioteki ze szkoły do zewnętrznego budynku. Czy zmieniają mi się godziny pracy po...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »