Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Pracodawca zawieszał działalność i wypisywał urlop bezpłatny bez wiedzy pracowników

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2019-01-16

Sprawa dotyczy zawieszania działalności bez informowania pracowników. Pracowałem w firmie 7 lat i w ciągu tego czasu pracodawca bez mojej wiedzy zawieszał działalność i wypisywał urlop bezpłatny (sam podpisywał) bez mojej wiedzy. Dogadaliśmy się słownie co do rekompensaty za moje straty, a teraz nie mam z nim kontaktu. Co grozi mi, a co jemu, gdybym to poszedł zgłosić?

»Wybrane opinie klientów

Odpowiedź bez wychodzenia z domu
Monika, 33 lata, pracownik biurowy
Moja opinia o poradach prawnych świadczonych przez w.w. usługodawcę jest pozytywna.
Bernadeta, nauczyciel akademicki emeryt, 76 lat
Bardzo obszerne wytłumaczenie i podkreślenie dla mnie kluczowych kwestii kilka razy. Język zrozumiały dla każdego.
Kinga, księgowa, 29 lat
Bardzo dziękuję za szczegółowa i bardzo kompetentna odpowiedź na moje pytanie na temat urlopu uzupełniającego.
Magdalena
Bardzo dziekuje za szybkie i sprawne przeprowadzenie transackcji i dostarczenie opinii. Komunikacja z Prawnikiem i Biurem Obslugi szybka, sprawna i uprzejma. Funkcja negocjacji ceny za usluge dala mi szanse wynegocjowac obopolnie korzystna cene. Polecam uslugi tej platformy prawnej :-).
Ewa, 60 lat

Pracodawca nie może wysłać pracownika na urlop bezpłatny, taki wniosek może złożyć tylko pracownik. Nie wiem, jak to wygląda w aktach pracowniczych, ale jeśli w taki sposób, jakby wnioskował o to pracownik, to w zasadzie nic Pan nie uzyska, bo trudno będzie Panu wykazać, że to pracodawca, a nie Pan wnioskował o ten urlop. A za pracę niewykonywaną wynagrodzenie się Panu nie należy.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

 

Zgodnie z art. 80 Kodeksu pracy wynagrodzenie przysługuje za pracę wykonaną. Za czas niewykonywania pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia tylko wówczas, gdy przepisy prawa pracy tak stanowią. 

 

Wynagrodzenie jest świadczeniem wzajemnym pracodawcy, które przysługuje za wykonaną pracę. Pracownik nabywa więc prawo do wynagrodzenia dopiero po wykonaniu pracy. Zgodnie z art. 85 § 1 wynagrodzenie ma być wypłacane co najmniej raz w miesiącu. Nawet jeżeli przepisy przewidują wypłatę wynagrodzenia z góry, to wypłacone wynagrodzenie staje się świadczeniem nienależnym, gdy pracownik następnie nie świadczył pracy. Zgodnie z art. 87 § 7 z wynagrodzenia za pracę odlicza się w pełnej wysokości kwoty wypłacone w poprzednim terminie płatności za okres nieobecności w pracy, za który pracownik nie zachowuje prawa do wynagrodzenia.

 

Przepisy przewidują wiele sytuacji, w których pracodawca ma obowiązek wypłaty wynagrodzenia, mimo że pracownik nie świadczył pracy. Wypłaty za czas nieświadczenia pracy, zwane w doktrynie wypłatami gwarancyjnymi, nie są wynagrodzeniem w ścisłym znaczeniu, ale są objęte prawnym pojęciem wynagrodzenia i stosuje się do nich przepisy o wynagrodzeniu za pracę, a w szczególności przepisy o ochronie wynagrodzenia za pracę.

 

Jeśli to pracodawca bez pisemnego wniosku pracownika „wysyła”go na urlop bezpłatny, to ma obowiązek zapłacić za czas urlopu, w innym wypadku pracownik, nie świadcząc pracy, nie ma prawa do wynagrodzenia.

 

Pracownikowi, który był gotów do wykonywania pracy, a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy, przysługuje wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania, określone stawką godzinową lub miesięczną, a jeżeli składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony – 60% wynagrodzenia (art. 81 Kodeksu pracy).

 

Przez stawkę osobistego zaszeregowania należy rozumieć tylko wynagrodzenie zasadnicze, nie wlicza się tu żadnych innych składników wynagrodzenia. Jeżeli pracownik ma wynagrodzenie wynikające z osobistego zaszeregowania określone stawką miesięczną, to przy ustalaniu kwoty za niezawiniony przestój za jedną godzinę należy miesięczną stawkę wynagrodzenia podzielić przez liczbę godzin pracy przypadających do przepracowania w danym miesiącu. Jeżeli, jak wspomniano wyżej, stawka osobistego zaszeregowania nie została wyodrębniona, to pracownikowi przysługuje 60% wynagrodzenia, które by otrzymał, gdyby wykonywał pracę umówioną. Wynagrodzenie określone procentowo oblicza się na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzeń oraz innych należności przewidzianych w kodeksie pracy (Dz. U. Nr 62, poz. 289). Wynagrodzenie za czas przestoju nie jest wynagrodzeniem za czas faktycznie przepracowany, w związku z tym nie powinno być uwzględniane przy ustalaniu podstawy wymiaru ekwiwalentu pieniężnego za urlop. Jeżeli u pracodawcy wystąpi przestój, a w tym czasie pracownik korzystał z urlopu wypoczynkowego, nie ma to wpływu na wysokość przysługującego temu pracownikowi wynagrodzenia za czas urlopu.

 

Co Pan może zyskać – wynagrodzenie za te okresy. Co pracodawcy grozi – zapłata, grzywna za wykroczenia nałożona przez PIP.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem pracy? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Uprawnienia inspektora BHP podczas kontroli budowy

Pracuję na dużej budowie, na której jest czterech kierowników budowy odpowiedzialnych za realizację ośmiu budynków mieszkalnych. Inspektor BHP z ramienia...

Zmiana pracy w czasie ciąży

Jestem w ósmym tygodniu ciąży. Chciałabym zmienić pracę; dostałam propozycję zatrudnienia na lepszych warunkach niż dotychczas (zgodną z moim...

Wypłata dodatków za nadgodziny

W ciągu ostatniego półrocza PIP przeprowadziła w firmie, w której pracuję, dwie kontrole czasu pracy pracowników i jego rozliczenia. Wykazały one...

Zatajenie ciąży u lekarza medycyny pracy

Wczoraj podczas wizyty u lekarza medycyny pracy zataiłam fakt, że jestem w ciąży. Podałam nieprawdziwą datę ostatniej miesiączki, mimo że...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »