Kategoria: Zawarcie umowy

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem pracy?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Pytania

Strona: 1 2 3 4


Praca „na czarno”

Proszę o informację dotyczącą odpowiedzialności pracownika za pobieranie części prowizyjnej wynagrodzenia "na czarno". Chodzi tu o odpowiedzialność przed US i ZUS, być może również karna - pomóżcie! Nadmienię, iż oficjalna wersja umowy o prace to 1/2 etatu minimalnego wynagrodzenia.

więcej ››

Jednoczesne zatrudnienie na kontrakcie i na umowę o pracę

Czy w przychodni spółce z o.o. dyrektor może być jednocześnie zatrudniony na kontrakt menegerski i na umowę o pracę jako lekarz specjalista?

więcej ››

Zwrot kosztów szkolenia

Z dniem 1 stycznia dostałem od pracodawcy zmianę umowy o pracę, zmieniającą płacę zasadniczą. Dodano również treść:" Pracodawca może żądać zwrotu poniesionych kosztów szkolenia pracownika, jeżeli rozwiązanie lub wygaśnięcie Umowy o pracę nastąpi z winy lub inicjatywy pracownika przed przepracowaniem okresu dwóch lat od momentu ukończenia szkolenia".I Mam problem, w ciągu 8 lat nie spotkałem się z takim zapisem. A gdybym w przyszłości chciał odejść? Czy będę musiał oddać koszty szkoleń ( czy są na to jakieś akty prawne)? Wiem z doświadczenia, że pracodawca przynajmniej raz w roku organizuje szkolenia (nie koniecznie podwyższające moje zdolności).

więcej ››

Czy umowa o świadczenie usług może być uznana za umowę o pracę?

Znajomy pracował w firmie handlowej. Jego praca polegała na sprzedaży produktów hurtowni. Był na własnej działalności gospodarczej i z firmą miał podpisaną umowę o świadczenie usług. Korzystał z samochodu firmy na zasadzie dzierżawy (nie mógł wykorzystywać go do celów prywatnych, mimo że koszty paliwa, tak w zakresie działalności jak i prywatnie, pokrywał z własnej kieszeni). Miał swojego kierownika, wykonywał jego polecenia, miał nawet system GPS. Godziny pracy również były ściśle ustalone i oczywiście cele, od których płacono mu wynagrodzenie (marża itp). Nie mógł w godzinach pracy załatwiać prywatnych spraw. Nie mógł także świadczyć usług innym firmom – nawet niekonkurencyjnym. Dla mnie ma to cechy pracy na pełnym etacie, a zakładanie przez pracowników własnej działalności miało posłużyć tylko ominięciu „zusów”. A oto moje pytania: 1. Umowa została rozwiązana pół roku temu. Czy mój znajomy może złożyć pozew do sądu pracy o ustalenie stosunku pracy? Czy w ogóle jest taka możliwość, jeśli oficjalnie prowadził działalność gospodarczą? 2. Czy w przypadku umowy o świadczenie usług obowiązuje zakaz konkurencji, zawarty w umowie o świadczenie usług (7-stronicowa umowa – parafka na każdej stronie, w 5. paragrafie tej umowy wpisany zakaz pracy u konkurencji przez 6 miesięcy od ustania umowy)? Wiem, że taki zakaz obowiązuje przy umowie agencyjnej. Natomiast nic takiego nie ma w umowie o świadczenie usług, uregulowanej przepisami o umowie zleceniu, nie mniej jednak taki punkt został przez mojego znajomego podpisany. Zaznaczę przy tym, że firma nie zapłaciła odszkodowania w związku z zakazem pracy u konkurencji. Wiem, że to pytanie dotyczy kodeksu cywilnego, ale może akurat ktoś będzie miał wiedzę na ten temat. Proszę o pomoc i wskazanie konkretnych przepisów, na które znajomy może się powołać.

więcej ››

Umowa o pracę a rozkład czasu pracy

Do tej pory mieliśmy zatrudnionych pracowników mających zwykły wymiar czasu pracy. Teraz chcielibyśmy zatrudnić dwóch nowych pracowników w systemie zmianowym. Zakładamy, że w jednym miesiącu pracownik pracowałby od 22.00 do 6.00 (soboty, niedziele), zaś w kolejnym miesiącu np. od 14.00 do 22.00. Bardzo prosimy doświadczonych kadrowców o pomoc, co mamy wpisać w umowie o pracę w rubryce „czas pracy”. Dotychczas mieliśmy przypadki tylko „pełen etat”, a teraz wpisać po prostu „system zmianowy”? W którym paragrafie w umowie o pracę zaznaczyć pracę w godzinach nocnych?

więcej ››

Zmiana treści umowy – umowa na czas określony

Miałam podpisaną umowę o pracę na czas nie określony, a teraz wręczono mi umowę na czas określony. Czy możliwa jest taka zmiana umowy?

więcej ››

Umowa cywilno-prawna

Jestem lekarzem. Obecnie jestem zatrudniona w Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej na podstawie umowy o pracę na czas określony do 1 lipca 2019 roku. Na początku listopada br. poprosiłam pracodawcę, żeby od 1-ego stycznia zatrudnił mnie na kontrakt tzn. umowę cywilno-prawną. Zachowałam obowiązujący mnie okres wypowiedzenia. Złożyłam też podanie o zatrudnienie na podstawie umowy cywilno-prawnej od 1-ego stycznia 2006 roku. Początkowo Dyrektor Ośrodka Zdrowia przyjęła to i nie było problemu. Ale przed dwoma dniami powiedziała, że nie może mnie zatrudnić na kontrakcie od 1-ego stycznia, ponieważ to jest niezgodne z kodeksem pracy. Zaproponowała mi, żebym się zwolniła na miesiąc i podjęła pracę na kontrakcie od 1-ego lutego, chyba, że pozostanę na umowie o pracę... Ja nie chcę przerywać pracy. Czy można przejść z umowy o pracę na kontrakt bez miesięcznej przerwy?

więcej ››

Zmiana treści umowy o pracę

Kiedy pracodawca może zmniejszyć zakres obowiązków pracownika, zmniejszając mu pensję?

więcej ››

Stosunek pracy czy zlecenie?

Pracuję od września zeszłego roku na umowę zlecenie. Mam stałe wynagrodzenie w wysokości około 550 zł netto. Pracuję od poniedziałku do piątku w godzinach od 10 do 18. Chciałabym się dowiedzieć jakie mam prawa z takiego tytułu pracy, czy mam jakiekolwiek prawa np. urlop itp.

więcej ››

Pozorna umowa o pracę

Miałam umowę o pracę na czas określony (od 1.08.2003 r. do 31.12.2007 r.) z zastosowaniem 2 tygodniowego wypowiedzenia. Szef chciał, abym za darmo pracowała w godzinach nadliczbowych, do czego się nie zastosowałam. Gdy prezes się o tym dowiedział, kazał mi zwrócić oryginał umowy, w zamian dając umowę o pracę, za okres, który faktycznie przepracowałam (1 miesiąc) oraz świadectwo pracy, a na dalszy okres pracy dał mi umowę zlecenie, przy zachowaniu dotychczasowych warunków pracy. Proszę mi powiedzieć, co w związku z tym mogę uzyskać w sądzie pracy?

więcej ››

Praca na dwóch etatach

Czy możliwe jest zawarcie z tym samym pracodawcą dwóch umów o pracę (dwa pełne etaty) - o ile praca na obu etatach będzie rodzajowo różna?

więcej ››

Przedłużenie umowy o pracę pracownicy w ciąży

Jestem zatrudniona na umowę o pracę na czas określony do końca roku 2004. Jeżeli w tym czasie zajdę w ciąże, to czy mój pracodawca ma obowiązek przedłużyć mi umowę po 1 stycznia 2005 roku, czy też umowa automatycznie wygasa 31.12.2004 bez prawa przedłużenia bądź zawarcia nowej. Czy będzie przysługiwało mi prawo do zasiłku macierzyńskiego?

więcej ››

Termin zawarcia i termin podjęcia pracy

Zawarłam umowę o pracę na czas określony od 1 maja do 30.06.2004 r. Umowa została spisana dnia 30.04.2004 r. W umowie wskazałam rozpoczęcie pracy w dniu 4.05.2004 r. Czy umowa jest prawidłowo zawarta? Czy powinnam ją zawrzeć dopiero w dniu 4.05.2004 r., ponieważ dni 1-3.05.2004 r. były dniami wolnymi od pracy?

więcej ››

Cechy stosunku pracy

Czy stosunek pracy może być nawiązany dla wykonania "określonych" lub "oznaczonych" czynności?

więcej ››

Strona: 1 2 3 4


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem pracy? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)


Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.03.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Szukamy prawników » wizytówka Zadaj pytanie »