Kategoria: Zawarcie umowy

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem pracy?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Pytania

Strona: 1 2 3 4


Umowa-zlecenie zamiast umowy o pracę

Zostałam przyjęta do filii dużej i prestiżowej firmy. Obiecano mi umowę o pracę na okres próbny, ale po 3 tygodniach pracy (w bardzo dużym stresie) oświadczono mi, że nie jestem tą osobą, której szukali. Dostałam umowę-zlecenie, ale nie ma tam ani kwoty wynagrodzenia, ani terminu wykonania pracy. Nie mam pojęcia, co dalej robić...

więcej ››

Umowa przedwstępna

Aktualnie pracuję na podstawie umowy na czas nieokreślony. Mam na widoku pracę w samorządówce, jednak zanim podpiszę umowę z nimi, muszę złożyć wypowiedzenie. I tu pojawia się pytanie: czy przyszły pracodawca może wystawić coś takiego jak promesę zatrudnienia? Jak to się ma do polskich przepisów prawa pracy?

więcej ››

Umowa na czas określony – na 2 lata

Mam wątpliwość związaną z liczeniem okresu 24 miesięcy trwania umowy na czas określony. Czy liczy się ją od 22 sierpnia, czyli od dnia wejścia ustawy? Np. zawarłam umowę 1 lipca na okres 3 miesięcy, czyli do 30 września – czy wówczas mam liczyć ją od 1 lipca? Czy omijam tę umowę i liczę okres 24 miesięcy od 1 października, traktując go jako pierwszy dzień nowej umowy?

więcej ››

Pozorna umowa o dzieło

Pracuję od 2 lat na podstawie umowy o dzieło (przez pierwsze pół roku była to umowa-zlecenie). Mam określone godziny pracy (codziennie na godz. 9, bez godziny końcowej, min. 8 godzin), pracuję w biurze, nie w domu. Czy przy takich warunkach mam prawo ubiegać się o zmianę umowy na umowę o pracę?

więcej ››

Okres wypowiedzenia inny niż w Kodeksie pracy

Czy do umowy o pracę na czas nieokreślony można dołączyć klauzulę o okresie wypowiedzenia innym, niż wynika to z Kodeksu pracy, np. dołączyć zapis o dwutygodniowym okresie wypowiedzenia bez podania przyczyny?

więcej ››

Trzecia umowa

Czy trzecia umowa zawsze jest umową na czas nieokreślony (nie było umowy na okres próbny)? Pierwsza umowa o pracę na 3 miesiące była na zastępstwo, druga – też na zastępstwo, ale na czas nieokreślony (do powrotu zastępującego). Trzecia umowa będzie już na dane stanowisko – czy może być na czas określony? Czy żeby trzecia umowa była na czas nieokreślony, ma być podpisana na określone stanowisko, czy też chodzi o umowę z danym pracodawcą?

więcej ››

Urlop macierzyński a rozwiązanie umowy

Jestem zatrudniona na czas określony. Przepracowałam u tego pracodawcy 5 lat. Umowa wygaśnie, gdy będę na urlopie macierzyńskim. Czy pracodawca jest zobowiązany do przedłużenia umowy, czy po prostu stracę pracę i nie będzie mi przysługiwać urlop wychowawczy płatny?

więcej ››

Umowa-zlecenie a umowa o pracę

Miałem podpisane z pracodawcą dwie umowy na czas określony. Ta druga skończyła się niedawno, a pracodawca – zamiast zaproponować mi umowę na czas nieokreślony – dał mi umowę-zlecenie na okres kilku miesięcy i zobowiązał się słownie, że kolejna umowa będzie już umową o pracę. Czy ta umowa o pracę, którą mam podpisać za kilka miesięcy, będzie tą umową na czas nieokreślony, czy przerwa w zatrudnieniu spowoduje, że „licznik” będzie bił od nowa?

więcej ››

Zakończenie współpracy w związku zakończeniem okresu próbnego

Zatrudniłem się w pewniej firmie i dostałem umowę na okres próbny (na 2 miesiące). Umowa zakończy się 31 stycznia 2009 r. Warunki pracy, a przede wszystkim zarobki, mi nie odpowiadają. Chcę zaczekać do końca umowy i zrezygnować z dalszej pracy. Czy muszę po tym okresie napisać jakieś wypowiedzenie? Czy mogę po prostu 1 lutego nie przyjść do pracy, oczywiście, po poinformowaniu o tym pracodawcy dzień wcześniej?

więcej ››

Powrót z części etatu na cały etat – aneks do umowy

Koleżanka wychowująca dziecko ma podpisany aneks do umowy o pracę na czas nieokreślony. W aneksie znalazł się zapis o zmianie wymiaru etatu na 1/2 (zamiast przejścia na urlop wychowawczy). Zgodnie z zapisem aneks ten ma obowiązywać do końca bieżącego roku. Pracodawca namawiał koleżankę już wcześniej do powrotu do pracy na pełen etat, jednak nie chciała się na to zgodzić. Mam pytanie: czy od nowego roku automatycznie będą obowiązywać ją warunki podstawowej umowy o pracę?

więcej ››

Przedłużenie umowy na czas nieokreślony

Czytałem, że jeśli kończy się umowa na czas określony i następną umową ma być umowa na czas nieokreślony, to pracodawca musi o tym poinformować pracownika najdalej 5 dni przed końcem umowy na czas określony. Czy jeśli pracodawca nic nie powie przed końcem umowy, to czy oznacza to, że automatycznie umowa zostaje przedłużona?

więcej ››

Czy pracodawca może mnie zatrudnić drugi raz na okres próbny?

Zostałem zatrudniony w firmie (umowa o pracę) na czas próbny na 3 miesiące. Następnie przedłużono mi umowę na 12 miesięcy, ale nadal na czas próbny. Czy pracodawca może zatrudnić pracownika na okres próbny więcej niż jeden raz? W obu umowach dokładnie napisano: czas próbny, to samo stanowisko, to samo miejsce wykonywania pracy, ten sam wymiar czasu pracy, to samo wynagrodzenie oraz ten sam pracodawca.

więcej ››

Umowa o pracę a umowa-zlecenie – ciąża

Jestem w 18 tygodniu ciąży. Pracuję na podstawie umowy o pracę i w drugim zakładzie na podstawie umowy-zlecenia (opłacana jest składka chorobowa). Czy po pobycie na zwolnieniu lekarskim po upływie 33 dni ZUS wypłaci mi świadczenia za dwa zwolnienia? Takie samo pytanie mam co do urlopu macierzyńskiego.

więcej ››

Pierwsza praca – książeczka ubezpieczeniowa

Mam 23 lata, a od sierpnia pracuję na umowie o pracę i mam odprowadzane składki na obowiązkowe ubezpieczenia, w tym oczywiście zdrowotne. Niestety, do tej pory nie dostałam książeczki ubezpieczeniowej. Mam dość „zakręconego” szefa, który często o wielu rzeczach zapomina i jest w ciągłych rozjazdach, a firmę prowadzę ja. Jak zatem odbywa się „wyrobienie” książeczki ubezpieczeniowej? Czy mogę sama o to zadbać, skoro potrzebuję tylko pieczątki i podpisu szefa, aby książeczka była ważna. Nie byłam u lekarza medycyny pracy na żadnych badaniach przed ani po podpisaniu umowy, czy są one niezbędne? Dodam, że pracuję w biurze podróży. I ostatnie pytanie: Jeśli mam stałe zameldowanie w Warszawie, ale mieszkam i pracuję w Krakowie, to czy rozliczam się i odprowadzam składki w Krakowie? Co mam wpisać na wniosku o wydanie książeczki ubezpieczeniowej?

więcej ››

Niepełnoletni w pracy – zawarcie umowy

Zamierzamy razem ze wspólnikiem otworzyć kolejny sklep monopolowy. Zgłosiła się do nas do pracy dziewczyna , która kończy 18 lat dopiero w lutym 2009 roku. Oznacza to, że obecnie nie jest pełnoletnia. Czy możemy ją zatrudnić w naszym sklepie jako samodzielnego sprzedawcę?

więcej ››

Praca „na czarno” – ciąża

Moja przyjaciółka pracowała w firmie X od 2 października 2007 do lipca tego roku. Mimo próśb, żadnej umowy nigdy nie dostała, tzn. umowa była wypisywana co 10 dni, chyba na wypadek kontroli z urzędu skarbowego i następnie niszczona. Pracowała więc „na czarno”. Gdy szefowa się dowiedziała, że jest w ciąży, natychmiast ją zwolniła, tłumacząc, że daje jej „urlop”. Oczywiście żadnego wynagrodzenia już nie dostała. Jednak po naciskach znajomych szefowa zawarła z nią umowę, ale – choć wiedziała, że dziewczyna jest w 4 miesiącu ciąży – jedynie na okres próbny, 1 MIESIĄCA!, na 1/8 etatu, z wynagrodzeniem 140 zł brutto! Z tego co wiem, po 1 miesiącu próbnym pracodawca nie ma obowiązku przedłużać umowy, dziewczyna jest więc w tarapatach. W akcie desperacji poszła wczoraj do lekarza i wzięła zwolnienie, ale czy to coś zmieni? Jak można jej teraz pomóc? Czy pozostała jej już tylko droga sądowa? Czy w praktyce takie nieprzestrzeganie prawa da się udowodnić?

więcej ››

Prezes a umowa o pracę

Kto zawiera umowę o pracę z prezesem spółki z o.o. wówczas kiedy zarząd jest jednoosobowy i ma ona dwóch udziałowców. Jeśli umowa może być zawarta z pełnomocnikiem, to kto go ustanawia? Czy może nim być osoba fizyczna?

więcej ››

Umowa na okres próbny

W lutym zatrudniłem pracownicę na trzymiesięczny okres próbny. Po kilku dniach przyniosła ona zwolnienie lekarskie i oznajmiła, że jest w ciąży. Obecnie umowa o pracę kończy się, a osoba ta jest nadal na zwolnieniu. Czy mam obowiązek przedłużyć jej umowę?

więcej ››

Praca i nauka

W listopadzie 2005 r. podpisałam z moim pracodawcą umowę dotyczącą pokrycia kosztów mojej nauki. Obowiązuje ona przez czas edukacji oraz przez dwa lata po jej ukończeniu. Szczególnie interesuje mnie fragment zapisu umowy mówiący o tym, że: „Pracownik zobowiązany jest do świadczenia pracy w pełnym wymiarze w ramach stosunku pracy na rzecz pracodawcy w czasie pobierania nauki oraz po jej ukończeniu, przez czas odpowiadający okresowi pobierania nauki, której koszty pokrywał pracodawca. W przypadku wypowiedzenia stosunku pracy przez pracownika lub rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika przed upływem wyżej określonego terminu niniejszej umowy, pracownik zobowiązany jest do zwrotu całości kosztów nauki pracownika przez pracodawcę”. We wrześniu 2006 r. szef podpisał ze mną umowę zlecenie w miejsce wcześniejszej umowy o pracę. Powodem zmiany był fakt, że wciąż się uczę i nie ukończyłam 26-go roku życia. Jeżeli zerwałabym umowę przed jej końcem czy zostanę obarczona wszystkimi kosztami nauki czy też proporcjonalnie do czasu jaki przepracowałam? Czy do okresu, w którym muszę pracować na rzecz wspomnianego pracodawcy wlicza się również urlop macierzyński i wychowawczy?

więcej ››

Zatrudnienie cudzoziemca

Czy cudzoziemiec przebywający w Polsce na podstawie wizy turystycznej może ją przedłużyć z jednoczesną zamianą na wizę pozwalającą na podjęcie pracy?

więcej ››

Strona: 1 2 3 4


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem pracy? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)


Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.03.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Szukamy prawników » wizytówka Zadaj pytanie »