Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Zatrudnienie pracownika w ciągu roku a jednorazowy urlop w wymiarze co najmniej 14 dni

• Autor: Dorota Kriger

Czy pracownik zatrudniony w kwietniu musi mieć jedną z części urlopu w wymiarze przynajmniej 14 dni?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.


Zatrudnienie pracownika w ciągu roku a jednorazowy urlop w wymiarze co najmniej 14 dni

Ile dni urlopu przysługuje pracownikowi zatrudnionemu w miesiącu kwietniu?

Pracownikowi – zgodnie z art. 152 § 1 K.p. – przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego. Urlop pracownika powinien być wykorzystany w całości w roku, w którym pracownik nabył do niego prawo. Jednakże, ponieważ taka sytuacja jest trudna w realizacji, w niektórych przypadkach prawo zezwala wykorzystywać urlop wypoczynkowy w częściach, ale tylko na wniosek pracownika. Należy wtedy pamiętać, żeby choć jedna z części wypoczynku obejmowała co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych (art. 162 K.p.). Wypoczynek trwający 14 dni kalendarzowych obejmuje nie tylko dni robocze, lecz także dni wolne i świąteczne, w tym niedziele.

Wyjątkiem od zasady, o której mowa w art. 162 K.p., jest sytuacja, gdy udzielenie co najmniej 14 dni kalendarzowych wypoczynku nie jest możliwe, np. w przypadku pracownika w pierwszym roku kalendarzowym pracy, pracownika zatrudnionego na krótki okres lub pracownika zatrudnionego w ciągu roku, dla którego urlop został przeliczony proporcjonalnie. W powyższych przypadkach wymiar takiego urlopu może bowiem nie pozwolić na zachowanie 14 -dniowego nieprzerwanego okresu wypoczynku.

Skorzystanie z urlopu w częściach

Jednak w sytuacji wskazanej w pytaniu pracownik może skorzystać z urlopu w częściach, z których jedna trwałaby co najmniej 14 dni. Jedna część urlopu powinna obejmować bowiem 14 kolejnych dni kalendarzowych (licząc łącznie z dniami wolnymi), a nie 14 dni urlopowych. Pracownik, który został zatrudniony np. 1 kwietnia, teoretycznie ma prawo do 15 dni (przy wymiarze rocznym 20 dni urlopu) lub do 20 dni urlopu (przy wymiarze rocznym 26 dni urlopu), pod warunkiem że poprzedni pracodawca nie udzielił za dużo dni urlopu za okres styczeń–marzec.

Nie ma więc powodu, dla którego uzasadnione byłoby odstąpienie od zasady wynikającej z art. 162 K.p. Nawet roczny wymiar urlopu na żądanie, o którym mowa w art. 1672 K.p., nie zostanie w takiej sytuacji pomniejszony.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Dorota Kriger

Absolwentka kierunku bankowość w Studium Finansów pod patronatem WSB w Poznaniu, licencjat Wydziału Ekonomicznego Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w specjalności ekonomika pracy i zarządzanie kadrami. Od 1999 r. zatrudniona na stanowisku specjalisty do spraw administracji i zamówień publicznych, zajmuje się m.in. sprawami pracowniczymi.

 

Współpracuje przy pozyskiwaniu funduszy unijnych na realizację inwestycji i rozwój przedsiębiorczości (ukończone studia podyplomowe na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego w zakresie „Rozwój regionalny i fundusze strukturalne Unii Europejskiej. Kierowanie projektami”).Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info