Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zatrudnienie po urlopie wychowawczym

Marta Handzlik • Opublikowane: 2014-12-17

Jestem na urlopie wychowawczym. Okazało się, że firma w której pracuję ma istnieć do końca tego roku, a dokładniej ma mieć miejsce połączenie dwóch firm – większa firma ma przejąć tę w której pracuję. Niedawno nowe szefostwo złożyło propozycje zatrudnienia wszystkim pracownikom z reguły na tych samych warunkach co w poprzedniej firmie. Niestety ze mną nie skontaktowano się w tej sprawie. Czy to ja powinnam podjąć jakieś kroki w tej sprawie? Czy powinnam uzbroić się w cierpliwość i czekać, aż listonosz dostarczy mi nową umowę?

»Wybrane opinie klientów

Szybka i profesjonalna usługa. Będziemy w przyszłości korzystać z Państwa pomocy.
Stowarzyszenie Wkra
Po raz kolejny profesjonalizm na najwyższym poziomie.
 
Jerzy
Odpowiedź bez wychodzenia z domu
Monika, 33 lata, pracownik biurowy
Moja opinia o poradach prawnych świadczonych przez w.w. usługodawcę jest pozytywna.
Bernadeta, nauczyciel akademicki emeryt, 76 lat
Bardzo obszerne wytłumaczenie i podkreślenie dla mnie kluczowych kwestii kilka razy. Język zrozumiały dla każdego.
Kinga, księgowa, 29 lat

Jeżeli u pracodawcy przejmowanego i pracodawcy przejmującego nie działają zakładowe organizacje związkowe, informują oni na piśmie swoich pracowników o przewidywanym terminie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę, jego przyczynach, prawnych, ekonomicznych oraz socjalnych skutkach dla pracowników, a także zamierzonych działaniach dotyczących warunków zatrudnienia pracowników, w szczególności warunków pracy, płacy i przekwalifikowania; przekazanie informacji powinno nastąpić co najmniej na 30 dni przed przewidywanym terminem przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Przepis art. 231 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) ma charakter bezwzględnie obowiązujący. Oznacza to, że znajdzie on zastosowanie w każdym przypadku przejęcia zakładu pracy. Strony umowy o pracę nie mogą wyłączyć jego zastosowania – czy to poprzez zawarcie odrębnej umowy lub porozumienia o wyłączeniu stosowania art. 231 K.p., czy to poprzez zawarcie aneksu do umowy o pracę.

Przy tym za zobowiązania wynikające ze stosunków pracy powstałe przed dniem przejęcia zakładu pracy odpowiada pracodawca przejmujący (jeżeli przejął zakład pracy w całości) albo odpowiadają solidarnie pracodawca przejmowany oraz pracodawca przejmujący (w przypadku przejęcia części zakładu pracy).

W przypadku przejęcia zakładu pracy pracodawca przejmujący nie musi zawierać nowych umów o pracę, ale wchodzi automatycznie w istniejące stosunki pracy, które zawarł pracodawca przejmowany. Problematyczna jest kwestia odpowiedzialności za zobowiązania wynikające ze stosunku pracy powstałe przed przejęciem zakładu pracy w sytuacji, gdy następuje przejęcie zakładu pracy w całości, ale jednocześnie nie dochodzi do likwidacji przedsiębiorcy będącego dotychczasowym pracodawcą. Ponieważ odpowiedzialność solidarna może powstać tylko w przypadku, gdy jest przewidziana przez prawo albo umowę, a przepis art. 231 § 2 K.p. przewiduje odpowiedzialność solidarną poprzedniego i aktualnego pracodawcy tylko w sytuacji przejęcia części zakładu pracy, prowadziłoby do wniosku, że odpowiedzialność za zobowiązania wynikające ze stosunku pracy powstałe przed dniem dokonania przejęcia odpowiadałby tylko pracodawca przejmujący, natomiast pracodawca przejmowany byłby zwolniony z odpowiedzialności.

Co do sytuacji osób przebywających w chwili przejęcia zakładu pracy przez inny zakład pracy na urlopie wychowawczym wypowiedział się Sąd Najwyższy, w orzeczeniu z dnia 26 marca 2009 r. (II UK 309/08), zgodnie z którym w razie przejścia części lub całości zakładu pracy na nowego pracodawcę w trybie art. 231 K.p. przejęci zostają wszyscy zatrudnieni tam pracownicy, czyli także ci przebywający na urlopach wychowawczych. Ponadto SN uznał, że dotychczasowy stosunek pracy wraz z prawem do udzielonego mu wówczas urlopu wychowawczego pozostawał nienaruszalny, ponieważ nie nastąpiła likwidacja firmy, ale jej przejęcie.

Oznacza to, że po przejęciu nadal jest Pani zatrudniona – z tym że u nowego pracodawcy i po powrocie z urlopu wychowawczego powinien on zapewnić Pani stanowisko pracy.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z urlopem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Wypowiedzenie a urlop wypoczynkowy

Chciałbym się dowiedzieć, czy pracodawca ma prawo odmówić mi urlopu w sytuacji, w której to ja składam wypowiedzenie. Mój okres wypowiedzenia wynosi dwa...

Likwidacja firmy a urlop macierzyński

W październiku urodzę dziecko. Szefowa już od jakiegoś czasu mówi, że nie wie, ile jeszcze pociągnie ten interes, ale raczej do listopada firma powinna jeszcze...

Nieważność decyzji wydanej podczas urlopu?

Czy dokument podpisany przez dyrektora finansowego (uprawnionego do reprezentowania pracodawcy w sprawach związanych ze stosunkiem pracy) w dniu, kiedy miał urlop...

Powrót do pracy nauczyciela po urlopie macierzyńskim

Jestem zatrudniona w szkole na stanowisku nauczyciela i koordynatora programu matury międzynarodowej. Przed urlopem macierzyńskim umówiłam się...

Dwie umowy na pół etatu a urlop wypoczynkowy

Jestem zatrudniona na dwie umowy. Pierwsza umowa (jako sekretarka) na 1/2 etatu na czas nieokreślony. Druga umowa (jako nauczyciel przedszkola) też na 1/2 etatu....

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »