Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zatrudnienie w jednym zakładzie na podstawie dwóch umów

Marta Handzlik • Opublikowane: 2018-10-22

Czy w jednym zakładzie pracy mogę być zatrudniony na podstawie dwóch umów? Mam umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin i dodatkowo umowę zlecenia. Obie umowy różnią się całkowicie charakterem i zakresem obowiązków.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odpowiadając na Pana pytanie uprzejmie informuję, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby z własnym pracodawcą mieć zawartą także umowę zlecenia. Warto jednak pamiętać, aby oprócz różnych obowiązków umowa zlecenia nie wyczerpywała znamion umowy o pracę.

Zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666) przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.

Zatrudnienie w warunkach określonych wyżej jest zatrudnieniem na podstawie stosunku pracy, bez względu na nazwę zawartej przez strony umowy.

Nie jest dopuszczalne zastąpienie umowy o pracę umową cywilnoprawną przy zachowaniu warunków wykonywania pracy, określonych wyżej.

Stosunek pracy charakteryzują więc:

– odpłatność,

– konieczność osobistego świadczenia pracy,

– stosunek podległości pracownika wobec pracodawcy,

– określenie czasu i miejsca wykonywania pracy przez pracodawcę.

W wyrokach z dnia 5 listopada 1999 r. (I PKN 337/99) oraz z dnia 5 lipca 1998 r. (I PKN 71/98) Sąd Najwyższy potwierdził, że wyżej wymienione cechy są najbardziej charakterystyczne dla stosunku pracy.

Spełnienie wymienionych wyżej przesłanek może więc skutkować stwierdzeniem przez sąd, iż umowa będąca podstawą zatrudnienia jest umową o pracę.

Należy jednak podkreślić, że przesłanki te mogą występować także w umowach cywilno-prawnych, dlatego też określenie z jakim rodzajem umowy mamy do czynienia jedynie na podstawie ich wystąpienia, może napotykać na poważne trudności, a duże znaczenie będą miały także inne, dodatkowe okoliczności sprawy.

W wyroku z dnia 5 maja 2010 r. (IPK 8/10) Sąd Najwyższy stwierdził, że jeśli zawarta przez strony umowa zawiera cechy (elementy) umowy o pracę oraz umowy cywilnej (w szczególności dotyczy to umowy zlecenia), to dla oceny uzgodnionego przez jej strony rodzaju stosunku prawnego decydujące jest ustalenie, które z tych cech mają charakter przeważający. W świetle art. 22 § 11 K.p. oceny charakteru umowy należy dokonywać nie tylko na podstawie przyjętych przez jej strony postanowień, które mogą mieć na celu stworzenie pozoru innej umowy, lecz także na podstawie faktycznych warunków jej wykonywania.

Słowem – można mieć ze swoim pracodawcą i umowę o pracę i umowę zlecenia, przy czym umowa zlecenia nie może mieć cech umowy o pracę.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem pracy? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Zwolnienie lekarskie a umowa-zlecenie

Pracuję w dwóch miejscach, w jednym na etat, w drugim na umowę-zlecenie . Jakiś czas temu musiałem iść na zwolnienie...

Umowa o pracę na zastępstwo

Dwie osoby otrzymały umowę o pracę na zastępstwo za jednego pracownika, który miał pełny etat. Każda z osób, która zastępowała nieobecnego...

Ustna umowa o pracę, problem z wynagrodzeniem

Ukrainka z pozwoleniem na pracę przepracowała 2 miesiące i została zwolniona. Nie otrzymała jednak wynagrodzenia, a sama umowa o pracę nie...

Nieodpłatna umowa zlecenia

Chcę zatrudnić pracownika „na próbę”. Czy jest możliwość, aby taki pracownik przepracował u mnie miesiąc na nieodpłatnej umowie zlecenia?...

Dwie umowy na okres próbny

Czy mogę dostać dwie umowy na okres próbny na tym samym stanowisku?

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »