Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zatrudnienie pracownika nienadającego się na dane stanowisko

Marta Handzlik • Opublikowane: 2019-07-17

Kilka miesięcy temu zatrudniłem pracownika urodzonego w 1956 roku, co oznacza niestety, że jest w okresie ochronnym. Jednakże po kilku miesiącach pracy okazało się, że nie nadaje się na to stanowisko. Czy mogę go zwolnić, wykorzystując to, że jego okres zatrudnienia nie daje mu prawa do emerytury i czy istnieją jakiś inne możliwości zwolnienia pracownika w tej sytuacji? Generalnie jego problemem jest jazda samochodem, obtarł bardzo znacząco pojazd, uszkodził całkowicie inny sprzęt.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 39 ustawy Kodeks pracy pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku.

W systemie emerytalnym wyróżniane są: tzw. normalny wiek emerytalny, w której to kategorii mieści się powszechny wiek emerytalny oraz obniżony wiek emerytalny dotyczący szczególnych grup pracowników, a także tzw. wcześniejszy wiek emerytalny, który wyróżnia się w związku z sytuacją, w której ubezpieczonemu przysługuje uprawnienie do przejścia na emeryturę pomimo nieosiągnięcia normalnego wieku emerytalnego ze względu na spełnienie innych przesłanek.

Zakaz, o którym mowa w komentowanym przepisie, obejmuje 4 lata wstecz, licząc od osiągnięcia normalnego wieku emerytalnego (a więc powszechnego i obniżonego wieku emerytalnego), nie dotyczy zaś sytuacji, w której pracownik przechodzi na emeryturę w tzw. wcześniejszym wieku emerytalnym.

Do objęcia tym zakazem nie jest wymagane, aby pracownik miał okres pracy niezbędny do uzyskania prawa do emerytury już na 4 lata przed osiągnięciem wieku emerytalnego; wystarczy taki okres, że po doliczeniu do niego dalszych 4 lat pracy w dniu osiągnięcia wieku emerytalnego łączny okres zatrudnienia wystarczy do nabycia praw do emerytury.

Jeśli po 4 latach pracownik, o którym mowa w pytaniu, miałby staż pracy uprawniający do emerytury – korzysta z ochrony przedemerytalnej i zwolnić go można jedynie wtedy, gdy zwolnienie to miałoby nastąpić z jego winy. Natomiast jeśli po owych 4 latach pracownik nadal nie miałby odpowiedniego stażu – ochrona przedemerytalna go nie dotyczy i można mu wręczyć wypowiedzenie ,uzasadniając je odpowiednio (nie tym, że nie ma stażu do emerytury).

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Ochrona przedemerytalna a rozwiązanie umowy o pracę

Mam pytanie dotyczące ochrony przedemerytalnej w kontekście rozwiązania umowy o pracę z art. 53 K.p. Pracownica nabywa prawo do emerytury za...

 

Likwidacja stanowiska podczas L4 pracownika

Od kilku dni jestem na zwolnieniu lekarskim i akurat dzisiaj dowiedziałam się, że zarząd podjął decyzję o likwidacji mojego stanowiska...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »