Kategoria: Czas pracy

Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zatrudnienie drugiego nauczyciela mojego przedmiotu i zabranie godzin

Marta Handzlik • Opublikowane: 2018-06-22

Jestem nauczycielem mianowanym, pracuję w mojej szkole od 2007 roku, przez ten czas nigdy nie miałam pełnego etatu. Wczoraj na posiedzeniu rady pedagogicznej okazało się, że dyrekcja zatrudniła drugiego, dodatkowego nauczyciela do mojego przedmiotu, zabierając mi tym samym część godzin i tak niepełnego etatu. Czy takie postępowanie ze strony dyrekcji jest właściwe? W rozmowie z dyrekcją usłyszałam, że robi tak, ponieważ w ubiegłym roku szkolnym byłam długo chora, powstały zaległości w godzinach. Chciałam je odrobić, ale usłyszałam, że nie ma możliwości, żeby „wstawić” mnie w plan w celu odrobienia (więc klasę przejmuje nowa osoba). Wcześniej nic o tym nie wiedziałam. Jak mam się zachować przy podpisywaniu umowy?

»Wybrane opinie klientów

Bardzo dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. Łączę pozdrowienia dla całego zespołu.
Mirka
Szybka odpowiedź i przede wszystkim anonimowość i lepiej się pisze niż rozmawia bo można wszystko przemyśleć i człowiek nie wstydzi się wszystkiego przekazać bo co sobie prawnik pomyśli gdyby się siedziało face to face.
Krzysztof, 39 lat
Wygodny szybki dostęp do zagadnień prawa. Jasne i klarowne odpowiedzi .
Agnieszka
Jestem bardzo zadowolona. Porada pani prawnik Handzlik-Rosuł w jasny, zrozumiały sposób rozstrzygnęła moje wątpliwości. Cieszę się tym bardziej, że wyjaśnienie jest dla mnie bardzo korzystne. Odpowiedź na moje zapytanie dotarła w ciągu jednego dnia, a kwota na jaką porada została wyceniona pozytywnie mnie zaskoczyła. Jeżeli w przyszłości będę potrzebowała podobnej pomocy prawnej, na pewno skorzystam, bo prosta procedura, cena i czas w jakim uzyskałam informację są nie do przecenienia. 
Anna, nauczyciel, 57 lat
Odpowiedź na zadane pytanie była bardzo profesjonalna, pomocna i przygotowana na wysokim poziomie. 
Anna, księgowa, 56 lat

Co prawda do nauczycieli zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony w niepełnym wymiarze czasu pracy nie stosuje się przepisów art. 20 ustawy Karta Nauczyciela, nie oznacza to jednak, że wypowiedzenie zmieniające można mu wręczyć w dowolnym momencie roku szkolnego.

Wypowiedzenie zmieniające jest instytucją prawa uregulowaną jedynie w Kodeksie pracy w art. 42. Zgodnie z tym przepisem przepisy o wypowiedzeniu umowy o pracę stosuje się odpowiednio do wypowiedzenia wynikających z umowy warunków pracy i płacy.

Wypowiedzenie warunków pracy lub płacy uważa się za dokonane, jeżeli pracownikowi zaproponowano na piśmie nowe warunki. Wypowiedzenie zmieniające charakteryzuje się tym, że pracodawca wręcza pracownikowi pismo zawierające określenie nowych warunków pracy, a pracownik może je przyjąć lub odrzucić. Jeśli je przyjmie – nowe warunki wchodzą w życie, jeśli je odrzuci – po okresie wypowiedzenia umowa ulega rozwiązaniu.

Jednak nauczyciele (zatrudnieni na część etatu, na czas nieokreślony) nie mogą być zwolnieni w dowolnym momencie roku szkolnego. Choć wypowiedzenie można im wręczyć nawet 1 września, to skutek tego wypowiedzenia zawsze zostanie osiągnięty z końcem roku szkolnego.

Wynika to z art. 27 KN, zgodnie z którym „rozwiązanie umowy o pracę zawartej z nauczycielem na czas nieokreślony następuje z końcem roku szkolnego, za trzymiesięcznym wypowiedzeniem”.

 

Słowem – nawet jeśli teraz dyrektor wręczy Pani wypowiedzenie, to co do zasady Pani stosunek pracy powinien się rozwiązać z końcem roku szkolnego, czyli w sierpniu 2017 r. Jednak obawiam się, że dyrektor uzna, że w razie nieprzyjęcia nowych warunków Pani umowa rozwiąże się za 3 miesiące. W takiej sytuacji powinna Pani odwołać się w terminie 7 dni od dnia otrzymania wypowiedzenia do sądu pracy. 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z czasem pracy?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.03.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »