Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zatrudnienie drugiego nauczyciela mojego przedmiotu i zabranie godzin

Marta Handzlik • Opublikowane: 2018-06-22

Jestem nauczycielem mianowanym, pracuję w mojej szkole od 2007 roku, przez ten czas nigdy nie miałam pełnego etatu. Wczoraj na posiedzeniu rady pedagogicznej okazało się, że dyrekcja zatrudniła drugiego, dodatkowego nauczyciela do mojego przedmiotu, zabierając mi tym samym część godzin i tak niepełnego etatu. Czy takie postępowanie ze strony dyrekcji jest właściwe? W rozmowie z dyrekcją usłyszałam, że robi tak, ponieważ w ubiegłym roku szkolnym byłam długo chora, powstały zaległości w godzinach. Chciałam je odrobić, ale usłyszałam, że nie ma możliwości, żeby „wstawić” mnie w plan w celu odrobienia (więc klasę przejmuje nowa osoba). Wcześniej nic o tym nie wiedziałam. Jak mam się zachować przy podpisywaniu umowy?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Co prawda do nauczycieli zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony w niepełnym wymiarze czasu pracy nie stosuje się przepisów art. 20 ustawy Karta Nauczyciela, nie oznacza to jednak, że wypowiedzenie zmieniające można mu wręczyć w dowolnym momencie roku szkolnego.

Wypowiedzenie zmieniające jest instytucją prawa uregulowaną jedynie w Kodeksie pracy w art. 42. Zgodnie z tym przepisem przepisy o wypowiedzeniu umowy o pracę stosuje się odpowiednio do wypowiedzenia wynikających z umowy warunków pracy i płacy.

Wypowiedzenie warunków pracy lub płacy uważa się za dokonane, jeżeli pracownikowi zaproponowano na piśmie nowe warunki. Wypowiedzenie zmieniające charakteryzuje się tym, że pracodawca wręcza pracownikowi pismo zawierające określenie nowych warunków pracy, a pracownik może je przyjąć lub odrzucić. Jeśli je przyjmie – nowe warunki wchodzą w życie, jeśli je odrzuci – po okresie wypowiedzenia umowa ulega rozwiązaniu.

Jednak nauczyciele (zatrudnieni na część etatu, na czas nieokreślony) nie mogą być zwolnieni w dowolnym momencie roku szkolnego. Choć wypowiedzenie można im wręczyć nawet 1 września, to skutek tego wypowiedzenia zawsze zostanie osiągnięty z końcem roku szkolnego.

Wynika to z art. 27 KN, zgodnie z którym „rozwiązanie umowy o pracę zawartej z nauczycielem na czas nieokreślony następuje z końcem roku szkolnego, za trzymiesięcznym wypowiedzeniem”.

 

Słowem – nawet jeśli teraz dyrektor wręczy Pani wypowiedzenie, to co do zasady Pani stosunek pracy powinien się rozwiązać z końcem roku szkolnego, czyli w sierpniu 2017 r. Jednak obawiam się, że dyrektor uzna, że w razie nieprzyjęcia nowych warunków Pani umowa rozwiąże się za 3 miesiące. W takiej sytuacji powinna Pani odwołać się w terminie 7 dni od dnia otrzymania wypowiedzenia do sądu pracy. 

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z czasem pracy?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

Szukamy prawnika »