Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zatarcie kary nagany

Marta Handzlik • Opublikowane: 2015-09-13

Jestem policjantem. Rok temu zostałem ukarany karą nagany, jednak kara ta uległa już zatarciu. Czy zmieniając miejsce pracy nowy komendant zostanie powiadomiony o tym, że byłem karany, czy też uzyska informację o mojej niekaralności z uwagi na zatarcie i usunięcie kary z akt personalnych? Jeżeli otrzyma informację o mojej karalności, czy mogę się od tego odwołać?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odpowiadając na Pana pytania uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 135q ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 287, poz. 1687 z późn. zm.) kara nagany podlega zatarciu po upływie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia. Zatarcie kary oznacza uznanie kary za niebyłą. Art. 135q ust. 7 ustawy o Policji stanowi, że zatarcie kary dyscyplinarnej powoduje usunięcie z akt osobowych policjanta orzeczenia o ukaraniu.

Zgodnie z wyrokiem NSA W-wa z dnia 21 sierpnia 2007 r. (I OSK 1628/06) zatarcie kary dyscyplinarnej niweczy skutki związane z tym ukaraniem w tym sensie, że nie jest możliwe powoływanie się na fakt ukarania policjanta. Uznanie kary dyscyplinarnej za niebyłą nie wyklucza jednak możliwości powoływania się na okoliczności stanowiące podstawę wymierzonej kary. Okoliczności, które stanowiły podstawę wymierzonej kary dyscyplinarnej, która następnie została uznana za niebyłą, mogą i muszą być wzięte pod uwagę przy ocenie przestrzegania przez policjanta dyscypliny służbowej.

Usunięcie z akt osobowych dokumentów o ukaraniu nie jest uzależnione od złożenia przez pracownika jakiegokolwiek wniosku w tej sprawie. Jest to bowiem obowiązkiem pracodawcy. Jego niedopełnienie stanowić może natomiast podstawę wystąpienia pracownika do sądu pracy z odpowiednim (nakazanie pracodawcy usunięcia z akt wspomnianych dokumentów) powództwem. Jeśli sąd wyda orzeczenie nakazujące usunięcie z akt osobowych pracownika informację o ukaraniu, a pracodawca go nie wykona, jego zachowanie może być uznane, zgodnie z art. 282 § 2 K.p., za wykroczenie przeciwko prawom pracownika. Co może spowodować wymierzenie pracodawcy kary grzywny.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Pracodawca nie płaci składek ZUS

Niedawno się dowiedziałem, że mój pracodawca nie opłaca składek ZUS. Jak mogę na nim wymusić opłacanie tych zobowiązań? Czy ta sytuacja może wpłynąć na...

 

Rejestracja w urzędzie pracy

31 maja zwolniłem się z pracy za porozumieniem stron. Czy aby zarejestrować się w urzędzie pracy muszę odczekać 3 miesiące, czy mogę to zrobić teraz? Wiem,...

 

Łączenie pracy niepedagogicznej z pracą pedagogiczną

Jestem nauczycielem kontraktowym i mam umowę na czas nieokreślony. W zeszłym roku uczyłam biologii i geografii, lecz w tym roku geografia...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »