Kategoria: Karta Nauczyciela

Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zaskarżenie zwolnienia w sądzie pracy

Wioletta Dyl • Opublikowane: 2015-04-13

Jestem nauczycielem mianowanym, zatrudnionym na niepełny etat (umowa o pracę bezterminowa). Z tego powodu dyrektor szkoły postanowił mnie zwolnić. Dostałam wypowiedzenie z powodu „zmian organizacyjnych”. Nie podano mi żadnej podstawy prawnej. Czy mogę zaskarżyć to zwolnienie w sądzie pracy?

»Wybrane opinie klientów

Fakt,że aby uzyskać poradę,nie muszę szukać żadnej kancelarii,umawiać terminów i jechać na spotkanie. Pani Mecenas Marta Handzlik - Rosuł odpowiedziała wyczerpująco na moje pytania ( w tym również na pytania dodatkowe), podając na poparcie swoich wypowiedzi odpowiednie przepisy z Karty Nauczyciela. Dowiedziałam się jak rozwiązać mój problem,jakie mam prawa i obowiązki,a wszystko za dosyć przystępną cenę. W dodatku czas oczekiwania na porady był bardzo krótki,a to ważne,bo zależało mi na czasie
Agnieszka, 47 lat, nauczyciel
Pani prawnik bardzo rzeczowo opisała mozliwości i zagrożenia. Podała na co będzie zwracał uwagę sąd.Odpowiadała na pytania dodatkowe, które zawsze powstaja w głowie laika w sprawach prawnych. Dzieki tej odpowiedzi uważam, że jeśli wspóllokatorka nie zechce się dalej porozumieć, to wystąpię na drogę sądową.
Krzysiek
Bardzo dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. Łączę pozdrowienia dla całego zespołu.
Mirka
Szybka odpowiedź i przede wszystkim anonimowość i lepiej się pisze niż rozmawia bo można wszystko przemyśleć i człowiek nie wstydzi się wszystkiego przekazać bo co sobie prawnik pomyśli gdyby się siedziało face to face.
Krzysztof, 39 lat
Wygodny szybki dostęp do zagadnień prawa. Jasne i klarowne odpowiedzi .
Agnieszka

Jak rozumiem, jest Pani nauczycielem mianowanym zatrudnionym w niepełnym czasie wymiaru pracy, na czas nieokreślony; z końcem maja otrzymała Pani wypowiedzenie umowy o pracę, z przyczyn organizacyjnych, jednakże bez podania podstawy prawnej wypowiedzenia tej umowy.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Zasadniczo – zatrudnianie nauczycieli różni się od zatrudniania innych kategorii pracowników. Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielami także podlega odrębnym zasadom. Niemniej jednak, typowe wypowiedzenie stosunku pracy, przypominające wypowiedzenie określone w Kodeksie pracy dotyczy praktycznie tylko nauczycieli zatrudnionych na podstawie umów o pracę, tj. nauczycieli kontraktowych albo nauczycieli mianowanych i dyplomowanych zatrudnionych w niepełnym wymiarze zajęć. Następuje ono za 3-miesięcznym wypowiedzeniem, z końcem roku szkolnego, przy czym ten ostatni termin dotyczy wyłącznie nauczycieli zatrudnionych w placówkach feryjnych (art. 27 ust. 1 Karty Nauczyciela – w skrócie K.N.).

Jak wskazuje brzmienie art. 20 K.N., przyczyną wypowiedzenia stosunku pracy mogą być zmiany organizacyjne i spowodowany nimi brak godzin dla nauczyciela.

Procedura zwalniania nauczycieli opisana w art. 20 K.N. ma zastosowanie, jednakże wyłącznie do nauczycieli zatrudnionych na podstawie mianowania oraz umowy o pracę w pełnym wymiarze zajęć. Wniosek taki wypływa z wykładni językowej art. 20 ust. 1 pkt 2 K.N., że chodzi w nim o takie zmiany w działalności szkoły, które uniemożliwiają „dalsze zatrudnianie nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć”. Podkreślenia wymaga zwrot „dalsze zatrudnianie”, z którego wynika, że przepis odnosi się tylko do osób zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć, co staje się niemożliwe w obliczu zmian w funkcjonowaniu szkoły wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 maja 2006 r. (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 maja 2006 r., sygn. akt I PK 213/05, OSNP 2007, nr 11–12, poz. 153).

Chcąc zatem rozwiązać stosunek pracy z nauczycielem zatrudnionym w niepełnym wymiarze, należy zastosować inną podstawę prawną i tryb zwolnienia. Jaką podstawę prawną Pani zwolnienia zastosował pracodawca, dokładnie nie wiadomo, i można się tego jedynie domyślać. Tak czy inaczej w omawianej sytuacji podstawą rozwiązania stosunku pracy nawiązanego na czas nieokreślony w niepełnym wymiarze zajęć może być jedynie art. 27 ust. 1 K.N., a więc z końcem roku szkolnego, za trzymiesięcznym wypowiedzeniem.

Jeżeli powodem zwolnienia są zmiany organizacyjne, czyli przyczyny leżące po stronie pracodawcy, wówczas należy się odprawa z ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników tj.:

„Art. 8. 1. Pracownikowi, w związku z rozwiązaniem stosunku pracy w ramach grupowego zwolnienia, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości:

1) jednomiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 2 lata;

2) dwumiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy od 2 do 8 lat;

3) trzymiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy ponad 8 lat”.

Jednak nie jest Pani obowiązkiem domyślanie się, jaka podstawa prawna była powodem wypowiedzenia, ponieważ jest bezwzględną zasadą iż wypowiedzenie składane przez pracodawcę powinno zawierać uzasadnienie, w którym zostanie określona przyczyna rozwiązania stosunku pracy – art. 30 § 4 ustawy z dnia 26 Kodeksu pracy, w zw. z art. 91c ust. 1 K.N.

Ponadto, w wypowiedzeniu stosunku pracy należy dokładnie określić przyczyny zwolnienia. Nie może to być ogólne określenie – zmiany organizacyjne, lecz konkretnie podane fakty, tak aby Pani jako nauczyciel wiedziała, dlaczego została zwolniona, m.in. mniejsza liczba uczniów w nowym roku szkolnym, mniejsza liczba godzin danego przedmiotu/przedmiotów do nauczania, których nauczyciel posiada kwalifikacje itp.

W tej sytuacji wypowiedzenie umowy o pracę trzeba zatem uznać za nieskuteczne. Pani jako osoba zwolniona może więc wnieść skuteczne odwołanie do sądu pracy.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z kartą nauczyciela?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.03.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »