Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zarzut kradzieży w zakładzie pracy

Marta Handzlik • Opublikowane: 2019-04-01

Pracuję w zakładzie produkcyjnym. Kilka dni temu zostałem zaproszony do biura i pokazano mi nagranie, jak podbieram materiały z magazynu i zarzucono mi kradzież w zakładzie pracy. Jest to powszechne zachowanie w naszym zakładzie pracy. Podsunęli mi wypowiedzenie dyscyplinarne do podpisania. Dopiero potem na chłodno wszystko przemyślałem i nie chcę być kozłem ofiarnym. Czy mam szansę w sądzie pracy?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Na odwołanie się do sądu od zwolnienia dyscyplinarnego ma Pan 21 dni od dnia otrzymania pisma rozwiązującego stosunek pracy.

Zgodnie z art. 52 ustawy Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666) „pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w razie:

1) ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych,

2) popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem,

3) zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku”.

Jeśli praktyka w zakładzie pracy jest taka, że każda osoba pracując w zakładzie pobiera materiały i nie musi tego dokumentować ani się z nich rozliczać, to pracodawca nie może Panu zarzucać kradzieży. Tym samym rozwiązanie stosunku pracy z tego powodu jest niezgodne z prawem.

Niestety nie jestem w stanie powiedzieć, jaką ma Pan szansę na wygraną w sądzie, ale jeśli uważa Pan, że został Pan niesłusznie zwolniony, to oczywiście powinien Pan złożyć do sądu pozew.

Zgodnie z artykułem 126 Kodeksu postępowania cywilnego „każde pismo procesowe powinno zawierać oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników, oznaczenie rodzaju pisma, osnowę wniosku lub oświadczenia oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności, podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika, wymienienie załączników”.

Jeśli Pan sobie życzy, wycenimy dla Pana przygotowanie pisma procesowego. Możemy Panu także pomóc w czasie postępowania przed sądem, proszę tylko wskazać, w jakiej miejscowości mieści się zakład pracy.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Osiągnięcie wieku emerytalnego a wypowiedzenie stosunku pracy

Niedługo osiągnę wiek emerytalny. Chcę pracować jak najdłużej, ale pracodawca chyba będzie chciał się mnie pozbyć. Jeżeli dostanę wypowiedzenie...

 

Ochrona przedemerytalna pracownika a nowelizacja ustawy emerytalnej

Problem dotyczy ochrony przedemerytalnej pracownika w związku z nowelizacja ustawy emerytalnej. Pracownik jest zatrudniony na bezterminową umowę...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »