Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zarabiam mniej od kolegów na równorzędnych stanowiskach

Marta Handzlik • Opublikowane: 2018-02-16

Przebywałem na urlopie wychowawczym. Po powrocie dostałem nowy angaż z wynagrodzeniem niższym o 35% od kolegów na tym samym stanowisku, z tą samą grupą zaszeregowania. Ten stan trwa od kilku lat, tzn. mimo corocznych podwyżek dla wszystkich ja w dalszym ciągu zarabiam 35% mniej od kolegów na równorzędnych stanowiskach. Moje prośby o wyrównanie zostają odrzucane. Co mogę zrobić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odpowiadając na Pana pytanie uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 18c ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666) pracownicy mają prawo do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości.

Wynagrodzenie, o którym mowa wyżej obejmuje wszystkie składniki wynagrodzenia, bez względu na ich nazwę i charakter, a także inne świadczenia związane z pracą, przyznawane pracownikom w formie pieniężnej lub w innej formie niż pieniężna.

Pracami o jednakowej wartości są prace, których wykonywanie wymaga od pracowników porównywalnych kwalifikacji zawodowych, potwierdzonych dokumentami przewidzianymi w odrębnych przepisach lub praktyką i doświadczeniem zawodowym, a także porównywalnej odpowiedzialności i wysiłku.

Z powyższego wynika, że stawki wynagrodzenia za pracę jednakową lub za pracę jednakowej wartości muszą być równe. Prace jednakowej wartości są to prace, których wykonywanie wymaga od pracowników:

– porównywalnych kwalifikacji zawodowych, potwierdzonych dokumentami przewidzianymi w odpowiednich przepisach (ukończenie szkoły, kursu, szkolenia itp.) lub praktyką i doświadczeniem zawodowym;

– porównywalnej odpowiedzialności (np. materialnej) i wysiłku (chodzi zarówno o wysiłek fizyczny jak i psychiczny).

Za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu (w tym w zakresie wynagradzania za pracę) Kodeks pracy przewiduje odpowiedzialność odszkodowawczą, tzn. osoba, wobec której pracodawca naruszył zakaz dyskryminacji ma prawo domagać się odszkodowania w wysokości nie niższej niż kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę. Ustawowo określone zostało tylko minimum odszkodowania. Nie ograniczono natomiast jego górnej wysokości. Ustala je sąd pracy stosownie do wszystkich okoliczności sprawy.

Pamiętać jednak należy, że sprawy związane ze stosunkiem pracy przedawniają się po 3 latach, wobec czego nie może Pan już dochodzić swoich roszczeń za więcej niż 3 lata wstecz.

Podsumowując – skoro pracodawca nie reaguje na Pana pisma pozostaje Panu skierowanie sprawy do sądu pracy o odszkodowanie za naruszenie zasady dyskryminacji i równego wynagradzania.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z wynagrodzeniem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Czy istnieje minimalna stawka godzinowa w Kodeksie pracy?

Mam umowę o pracę na 3 lata, a w niej zapisane 2,52 zł/godz. Oczywiście minimalne wynagrodzenie mi nie wychodzi, ale żeby wszystko wydawało się...

Wynagrodzenie punktowe czy tabela wynagrodzeń?

Czy ustawa z dnia 4 sierpnia 2005 w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych, nakłada obowiązek na jednostkę budżetową, wprowadzenia wynagrodzenia...

Obniżenie premii dniówkowej

Czy obniżenie premii dniówkowej jest uznawane za karę pieniężną?

Dyżury domowe w wolne dni

W swojej pracy mam dyżury domowe w wolne dni. Na niektórych dyżurach nie byłem ściągany do pracy, ale myślałem, że za sam fakt dyżuru mogę wpisać...

Prawo do 3-miesięcznej odprawy

Czy będąc w trakcie 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony i mając 3-miesięczną odprawę będę mieć prawo...

Obniżenie wynagrodzenia ze względu na ciężką sytuację ekonomiczną

Jak można zgodnie z prawem pracy obniżyć wynagrodzenie zasadnicze pracownikom zatrudnionym na czas nieokreślony, którzy wyrażają na to zgodę?...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »