Kategoria: Inne

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, a trafi ono do naszego prawnika specjalisty.

Zapewnienie ochrony dla nauczyciela od związków zawodowych

Autor: Marta Handzlik • Opublikowane: 2017-06-14

Jestem nauczycielką matematyki w gimnazjum. Urodziłam się w 1958 r.Przepracowałam bez przerwy 33 lata. Nabyłam praw do wcześniejszej emerytury, ale ze względów finansowych chcę odejść na emeryturę w wieku 60 lat. Dyrektorka wezwała mnie niedawno i oznajmiła, że otrzymam zwolnienie, ponieważ będzie mniejsza liczba oddziałów i że musi chronić dwuetatowców. Dla trzech osób uczących matematyki są godziny lub ewentualnie można obniżyć pensum. Po przedstawieniu sprawy prezesowi związków zawodowych otzymałam zapewnienie ochrony. Proszę o analizę sytuacji. Jak mam podejść do sprawy?

Marta Handzlik

Odpowiedz na Pani pytanie zależy od dwóch rzeczy – od tego, czy jest Pani zatrudniona przez mianowanie i czy jest Pani chronionym członkiem związku zawodowego. Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela „dyrektor szkoły w razie:

1) całkowitej likwidacji szkoły rozwiązuje z nauczycielem stosunek pracy;

2) częściowej likwidacji szkoły albo w razie zmian organizacyjnych powodujących zmniejszenie liczby oddziałów w szkole lub zmian planu nauczania uniemożliwiających dalsze zatrudnianie nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć rozwiązuje z nim stosunek pracy lub, na wniosek nauczyciela, przenosi go w stan nieczynny”.

Nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania może wyrazić zgodę na ograniczenie zatrudnienia. W zakresie spraw wynikających ze stosunku pracy, które nie są uregulowane przepisami KN, zastosowanie znajdują przepisy ustawy Kodeks pracy. Zgodnie z art. 39 ochrona przed wypowiedzeniem przysługuje pracownikowi w okresie przedemerytalnym. Zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego z dnia 7 grudnia 2006 r. (sygn. akt I PZP 4/06) „w sytuacji, gdy pracownika chroni się przed wypowiedzeniem umowy o pracę, ochrona nie dotyczy pozaumownych stosunków pracy, w tym stosunku pracy na podstawie mianowania. Do nauczyciela mianowanego, zdaniem SN, nie ma zastosowania także regulacja art. 39 k.p.” Jeśli więc jest Pani zatrudniona przez mianowanie, a nie jest Pani chronionym członkiem związku zawodowego, to niestety dyrektor może wręczyć Pani wypowiedzenie, gdyż ochrona przedemerytalna Pani nie przysługuje.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, a trafi ono do naszego prawnika specjalisty.

Podobne materiały

Okamerowanie stanowiska pracy

Pracuję w firmie państwowej objętej monitoringiem. Jestem recepcjonistką, pracuję na parterze budynku. Do tej pory monitoringiem w pobliżu mojego miejsca pracy objęte były ważne punkty dla firmy: wejście do budynku, kasa i bankomat. Obecnie mój szef (szef ochrony tego budynku) polecił przestawienie kamer, tak, że widoczne jest moje miejsce pracy (portiernia) oraz wejście do budynku. Obraz z kamery jest nagrywany i prawdopodobnie będzie wykorzystywany do kontroli pracowników. Czy jest to zgodne z prawem, że pracownik przez cały czas swojej pracy jest obserwowany a jego praca nagrywana? Czy jest to prawidłowe działanie, że takie miejsca jak kasa i bankomat zostają bez dozoru kamer natomiast kamery służą do pilnowania ludzi? Czy takie zadania ma szef ochrony obiektu?

Termin podjęcia pracy po zasadniczej służbie wojskowej

Ile mam czasu (dni) na podjęcie pracy po skończonej zasadniczej służbie wojskowej, jeżeli posiadam umowę na czas nie określony.

7 lat pracy przed urlopem dla poratowania zdrowia

Od 2000 r. pracuję w szkole jako nauczycielka biologii w pełnym wymiarze zajęć. We wrześniu 2014 r. odeszłam na zwolnienie lekarskie w związku z zagrożoną ciążą. Na zwolnieniu byłam do czasu porodu (listopad 2014 r.). Obecnie jestem na rocznym urlopie macierzyńskim, który kończy się w listopadzie 2015 r. Dyrektor szkoły poinformował mnie, że po powrocie do pracy będę miała 14/18 etatu (podpisałam już zgodę). Czy w takiej sytuacji po urlopie macierzyńskim mogę pójść na urlop zdrowotny (jeszcze nigdy z niego nie korzystałam)?

Zdolność do pracy po chorobie

Dzisiaj mija 182 dni okresu zasiłkowego (przebywałem na zwolnieniu lekarskim). Jutro powinienem stawić się do pracy, ale nie mam orzeczenia lekarza medycyny pracy, że jestem zdolny do pracy po chorobie. Czy jutro muszę iść do pracy, czy udać się na wizytę do lekarza medycyny pracy (mam skierowanie od pracodawcy)?

Oświadczenie o braku toczących się postępowań sądowych

Kandydat na stanowisko dyrektora był zobowiązany do złożenia oświadczenia o braku toczących się przeciwko niemu postępowań sądowych. Wybrany kandydat złożył takowe i został zatrudniony, ale są wątpliwości co do prawdziwości tego oświadczenia. Czy jako pracodawca mam możliwość sprawdzenia prawdziwości takiego oświadczenia?

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.03.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Szukamy prawników » wizytówka Zadaj pytanie »