Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Do kiedy należy wykorzystać zaległy urlop?

• Autor: Dorota Kriger

W lipcu wracam do pracy po półrocznym zwolnieniu lekarskim. Za rok 2009 mam zaległy urlop w wymiarze 10 dni. Kiedy powinnam wykorzystać ten urlop? Kto o tym decyduje: pracodawca czy ja?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.


Do kiedy należy wykorzystać zaległy urlop?

Udzielenie pracownikowi zaległego urlopu

Pracownik, który w związku z czasową niezdolnością do pracy wskutek choroby nie mógł wykorzystać zaplanowanego urlopu w całości lub części (art. 165 i 166 K.p.), ma prawo z tego urlopu skorzystać w terminie późniejszym. Jeśli w związku z dłuższą nieobecnością pracownika nie jest możliwe udzielenie zaległego urlopu zgodnie z art. 168 k.p., czyli do końca I kwartału roku kolejnego, pracownik z urlopu tego skorzysta w pierwszym dogodnym dla niego i pracodawcy terminie, po powrocie do pracy i przed urlopem bieżącym. Termin urlopu powinien być uzgodniony z pracodawcą, np. na podstawie wniosku urlopowego, gdyż urlopu zaległego nie wprowadza się do planu urlopów, nie dotyczą go też zasady stosowane przy urlopie na żądanie.

Zgodnie z art. 291 § 1 K.p. roszczenia ze stosunku pracy ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne, a to oznacza, że dopiero po 3 latach prawo do tego urlopu się przedawni.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Dorota Kriger

Absolwentka kierunku bankowość w Studium Finansów pod patronatem WSB w Poznaniu, licencjat Wydziału Ekonomicznego Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w specjalności ekonomika pracy i zarządzanie kadrami. Od 1999 r. zatrudniona na stanowisku specjalisty do spraw administracji i zamówień publicznych, zajmuje się m.in. sprawami pracowniczymi.

 

Współpracuje przy pozyskiwaniu funduszy unijnych na realizację inwestycji i rozwój przedsiębiorczości (ukończone studia podyplomowe na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego w zakresie „Rozwój regionalny i fundusze strukturalne Unii Europejskiej. Kierowanie projektami”).Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info