Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zakończenie umowy o pracę i stosunku pracy

Marta Handzlik • Opublikowane: 2017-05-03

Do 31 grudnia miałam umowę o pracę na czas określony. W związku z charakterem pracy wykonywanej przeze mnie od 21 grudnia do 6 stycznia byłam na urlopie (przerwa w produkcji). W dniu 7 stycznia pracodawca dał mi świadectwo pracy, na którym jako powód rozwiązania umowy podano „wygaśnięcie okresu, na który została ona zawarta”. Byłam wzorowym pracownikiem, czy naprawdę szef mógł ze mną zakończyć stosunek pracy z powodu zakończenia umowy? Jak się bronić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.


Zakończenie umowy o pracę i stosunku pracy

Zgodnie z art. 30 ustawy Kodeks pracy „umowa o pracę rozwiązuje się:

1) na mocy porozumienia stron;

2) przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem);

3) przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia);

4) z upływem czasu, na który była zawarta;

5) z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania była zawarta”.

Umowa o pracę na czas określony to umowa terminowa, która zakłada istnienie więzi prawnej między stronami tylko przez ściśle oznaczony okres, wyznaczony wolą samych stron.

Co do zasady umowa o pracę zawarta na czas określony sama zawiera w sobie określenie momentu, w którym ustanie stosunek zobowiązaniowy zawarty przez pracodawcę i pracownika. Co do zasady więc umowa o pracę na czas określony stwarza szczególny rodzaj więzi prawnej, w której strony mają pewność istnienia stosunku pracy przez z góry oznaczony czas.

Słowem – umowa na czas określony jest zawsze umową terminową, która kończy się w dniu określonym jako ostatni dzień, na jaki umowę zawarto, w Pani przypadku to był 31 grudnia. Oczywiście jeśli strony wyrażają taka wolę, umowa ta może zostać przedłużona albo można podpisać kolejną, a jednak jeśli woli tej brak (choćby po jednej stronie), umowa się kończy i pracodawca nie ma obowiązku uzasadniać dlaczego.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z rozwiązaniem umowy?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

Szukamy prawnika »