Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zakład pracy nie uznaje opinii Biura ds. Osób Niepełnosprawnych - co zrobić?

Marta Handzlik • Opublikowane: 2021-05-21 • Aktualizacja: 2021-05-21

Jestem inwalidą w stopniu umiarkowanym. Otrzymałem opinię Biura ds. Osób Niepełnosprawnych MRPiPS, ale zakład pracy jej nie uznaje, bo się z nią nie zgadza. Nie mogłem skorzystać z przysługujących mi uprawnień. Są dwie opinie sprzeczne ze sobą (tej drugiej na piśmie nie chce nikt wystawić na razie). Czy i jak mogę zwrócić się do sądu o właściwą interpretację, bo nie wiem, co mam robić dalej. Nie bo nie – to dla mnie żadna odpowiedź. 

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.


Zakład pracy nie uznaje opinii Biura ds. Osób Niepełnosprawnych - co zrobić?

Interpretacja opinii

Odpowiadając na Pana pytanie, uprzejmie informuję, że w polskim prawie nie ma możliwości zwrócenia się do sądu o interpretację przepisów. Ale może się Pan zwrócić do sądu z roszczeniem o realizację uprawnień wynikających z orzeczonej niepełnosprawności.

Zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2019, poz. 1172) „osoba o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ma prawo do zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia:

1) w wymiarze do 21 dni roboczych w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym, nie częściej niż raz w roku, z zastrzeżeniem art. 10f ust. 1 pkt 2;

2) w celu wykonania badań specjalistycznych, zabiegów leczniczych lub usprawniających, a także w celu uzyskania zaopatrzenia ortopedycznego lub jego naprawy, jeżeli czynności te nie mogą być wykonane poza godzinami pracy”.

Wynagrodzenie za czas zwolnień od pracy, o których mowa w ust. 1, oblicza się jak ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy.

Łączny wymiar urlopu określonego w art. 19 ust. 1 i zwolnienia od pracy, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, nie może przekroczyć 21 dni roboczych w roku kalendarzowym.

Zwolnienie w celu wykonania zabiegów

Żadne przepisy nie określają w sposób szczegółowy zasad udzielania przez pracodawcę zwolnienia od pracy w celu wykonania zabiegów leczniczych. W związku z powyższym pracodawca samodzielnie musi określić te zasady. Pracodawca może żądać od pracownika, aby wniosek o udzielenie zwolnienia został odpowiednio udokumentowany, np. poprzez przedstawienie odpowiedniego skierowania lekarza na zabiegi. Bez szczególnych regulacji wystarczające jest oświadczenie pracownika, a w sytuacji skrajnie spornej – potwierdzenie przez usługodawcę wyrażone w dowolnej formie, że pracownik korzystał z usług wymienionych w tym przepisie.

Opinia biura ds. osób niepełnosprawnych – brak zgody pracodawcy

W pierwszej kolejności rekomendowałabym Panu skierowanie do PIP zawiadomienia, że pracodawca uniemożliwia Panu korzystanie z przysługujących Panu uprawnień. Jeśli kontrola PIP nie pomoże – warto zwrócić się do sądu z roszczeniem o przyznanie Pani świadczeń. Choć jeśli chodzi o sąd, lepszym rozwiązaniem byłoby zwrócenie się z pozwem w momencie, gdy pracodawca np. zwolni Pana za to, że skorzystał Pan z danego uprawnienia (i pracodawca uzna Pana nieobecność za nieusprawiedliwioną).

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem pracy? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

Szukamy prawnika »