Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zajęcie komornicze – wynagrodzenie za pracę

Łukasz Obrał • Opublikowane: 2009-02-03

Ile procent wynagrodzenia może z umowy-zlecenia pobrać komornik?
Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Dla umów cywilnoprawnych (a taką jest umowa-zlecenie) przepisy nie przewidują kwot wolnych od zajęcia. Dlatego też komornik może zająć całą wierzytelność przypadającą z tytułu umowy-zlecenia (czyli 100%).

Jeżeli jednak świadczenie z umowy zlecenia jest świadczeniem powtarzającym się, a jego celem jest zapewnienie utrzymania, to może mieć wówczas zastosowanie art. 833 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego, stosownie do którego przepisy Kodeksu pracy o ochronie wynagrodzenia za pracę stosuje się również do wszystkich świadczeń powtarzających się, których celem jest zapewnienie utrzymania. Może więc zaistnieć sytuacja, w której wierzytelność z umowy-zlecenia będzie podlegała egzekucji w zakresie określonym w Kodeksie pracy.

Jeżeli więc świadczenie z umowy-zlecenia jest Panu cyklicznie wypłacane (np. raz w miesiącu), to do egzekucji tego świadczenia będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu pracy o zajęciach z tytułu egzekucji.

Potrącenia nie mogą w sumie przekraczać połowy wynagrodzenia, a jeżeli chodzi o zobowiązania z tytułu alimentów – 3/5 wynagrodzenia.

Kodeks pracy przewiduje kwoty wolne od egzekucji (art. 871 § 1). Kwota wolna od egzekucji to kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Przy potrącaniu należności na świadczenia alimentacyjne kwota wolna od potrąceń nie obowiązuje. W razie egzekucji alimentów komornik może zająć 75% wynagrodzenia.

Jeżeli komornik zajmie Panu całe świadczenie z tytułu umowy-zlecenia, a świadczenie z umowy-zlecenia jest świadczeniem powtarzającym się oraz jego celem jest zapewnienie Panu utrzymania, to można wówczas składać skargę na czynności komornika, powołując się właśnie na art. 833 § 2 K.p.c., stosownie do którego do zajęcia wszystkich świadczeń powtarzających się, których celem jest zapewnienie utrzymania, stosuje się przepisy Kodeksu pracy o ochronie wynagrodzenia.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Niepełne wynagrodzenie za czas choroby – pracodawca wypłacił chorobowe tylko w części

Ostatnio miałem zwolnienie lekarskie z pracy na 5 dni, pracodawca wypłacił mi jednak tylko za 3 dni. Twierdzi, że księgowa wynalazła jakiś przepis, według...

 

Podstawa wynagrodzenia chorobowego a wysokość „trzynastki”

Czy ustalając podstawę wynagrodzenia chorobowego, należy uzupełnić wypłaconą trzynastkę? W 2010 r. pracownik powinien przepracować 253 dni, przepracował 240...

 

Wypłata wynagrodzeń na konto

Zakład pracy zmienił formę wypłaty wynagrodzenia, które odtąd będzie przelewane na konto pracownika. Nie potrzebujemy podpisów na liście płac, ale dowodem...

 

Obniżenie pensji z powodu przerwy w zwolnieniu lekarskim w czasie ciąży

Pracuję jako nauczyciel, mam umowę na czas nieokreślony. Jestem w ciąży, obecnie podczas drugiego zwolnienia lekarskiego – po poprzednim wróciłam...

 

Wypłata wynagrodzenia niezgodnie z umową

Pracodawca od trzech lat nie wypłaca mi wynikających z umowy o pracę dodatków (funkcyjnego oraz za wysługę lat). Czy mam prawo domagać się ich?

 

Bezprawne zwolnienie w ciąży i brak macierzyńskiego

W połowie 2015 r. zostałam zwolniona dyscyplinarnie. Przebywałam wtedy na zwolnieniu z powodu ciąży. Wniosłam sprawę do sądu i wygrałam. Wyrok...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »