Kategoria: Inne

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, a trafi ono do naszego prawnika specjalisty.

Wyżywienie i diety podczas delegacji służbowej

Autor: Dorota Kriger • Opublikowane: 2010-01-07

Mój pracodawca chce większą grupę pracowników wysłać do pracy fizycznej w Niemczech. Pracodawca zapewnia pracownikom hotel i wyżywienie. Czy mogę nie zgodzić się na wyżywienie oferowane przez pracodawcę, żywiąc się we własnym zakresie, i żądać otrzymania diet na ten cel (42 euro/dzień)? Nadmienię, że muszę być na ścisłej diecie (jestem po operacji żołądka).
Dorota Kriger

Dokładne zasady rozliczania delegacji służbowych powinny być określone w przepisach wewnątrzzakładowych, takich jak układ zbiorowy pracy lub regulamin wynagradzania, a w przypadku pracodawców niezobowiązanych do sporządzania ww. dokumentów – w treści umowy o pracę.

Jednocześnie – zgodnie z art. 775 § 4 K.p. – postanowienia układu zbiorowego pracy, regulaminu wynagradzania lub umowy o pracę nie mogą ustalać diety za dobę podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju w wysokości niższej niż dieta z tytułu podróży służbowej na terenie kraju przysługująca pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej.

Wysokość diety za dobę zagranicznej podróży służbowej oraz warunki ustalania innych należności z tytułu podróży służbowej odbywanej poza granicami kraju określone zostały w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1991 z późn. zm.).

Rozporządzenie powyższe nie precyzuje, czy jest możliwe pokrycie poniesionych przez pracownika wydatków na wyżywienie w przypadku, gdy odmówi on korzystania z bezpłatnego wyżywienia, zapewnionego przez pracodawcę. Przewiduje jednak częściową dietę, gdyż pracownikowi, któremu pracodawca zapewnił wyżywienie całodzienne, przysługuje oprócz wyżywienia także 25% diety obowiązującej w docelowym państwie podróży (w przypadku wyjazdu służbowego do Niemiec obecnie jest to kwota 10,5 euro/dobę zagranicznej podróży służbowej).

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

W uzasadnionych przypadkach, jeśli zagwarantowane wyżywienie nie umożliwia przestrzegania diety, którą zgodnie z zaleceniami lekarza powinien stosować pracownik, można zwrócić się do pracodawcy o wypłatę ekwiwalentu za wyżywienie. W tym celu należy przedłożyć pracodawcy stosowne zaświadczenie lekarskie, mówiące o zaleceniach lekarskich. Ekwiwalent – zgodnie z przepisami ww. rozporządzenia – jeśli jest niższy od przysługującej diety, powinien zostać wyrównany do wysokości należnej diety.

Wniosek o wypłatę ekwiwalentu lub diety zamiast całodziennego wyżywienia nie musi być uwzględniony, jeśli ośrodek, w którym zapewniono wyżywienie, może dostosować oferowane wyżywienie do zaleceń lekarza danego pracownika.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, a trafi ono do naszego prawnika specjalisty.

Podobne materiały

Ciąża a praca w warunkach szkodliwych dla zdrowia

W mojej pracy byłam zatrudniona na umowę-zlecenie, obecnie mam umowę o pracę na czas określony. W ciążę zaszłam w czasie trwania umowy-zlecenia, obecnie jestem w 6. tygodniu ciąży. Czy przysługuje mi zasiłek macierzyński? Czy jeśli praca jest fizyczna i z czynnikami szkodliwymi dla dziecka (choroby), mogę pójść wcześniej na urlop macierzyński? Praca nie pozwala mi nawet na wizyty u lekarza, które są wymagane.

Wcześniejszy powrót z L4 po szybkim wyzdrowieniu – czy to możliwe?

W zeszłym tygodniu się rozchorowałem, poszedłem do lekarza i dostałem L4 do przyszłego piątku. Minęły 3 dni, biorę regularnie leki i w sumie jestem już prawie zdrowy. Czy mogę w jakiś sposób anulować L4 i iść do pracy?

Badanie alkomatem

Czy badanie alkomatem wszystkich pracowników jest legalne? Często kadrowa przychodzi niezapowiedziana i wzywa wszystkich pracowników na badanie alkomatem.

Nieprzyjęcie wypowiedzenia zmieniającego

Szef powiadomił mnie niedawno, że w przyszłym miesiącu zostanę przeniesiony do innej placówki, odległej od mojego miejsca zamieszkania o 40 km. Nie chcę się na to zgodzić. Jeśli nie przyjmę wypowiedzenia zmieniającego, będzie to podobno porzucenie pracy. Co mogę zrobić? Czy należy mi się odszkodowanie?

Rozwiązanie stosunku pracy z mianowanym nauczycielem akademickim

Kiedy ulega rozwiązaniu stosunek pracy mianowanego nauczyciela akademickiego z tytułem profesora zwyczajnego? Czy jeśli profesor nabył uprawnienia emerytalne, może zostać ponownie zatrudniony na tym samym stanowisu bez konkursu?

Świadczenie kompensacyjne dla nauczyciela

Czy nauczycielce przysługuje świadczenie kompensacyjne (skończone 55 lat, 31 lat pracy w szkole – w tym okresie były jednak okresy chorobowe kilkunastodniowe o trudnej do ustalenia sumie dni), jeśli rozwiąże stosunek pracy za porozumieniem stron, w wyniku złożenia wniosku do dyrektora o takie rozwiązanie umowy o pracę, a dyrektor takie porozumienie podpisze?

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.03.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Szukamy prawników » wizytówka Zadaj pytanie »