Wysokość zasiłku chorobowego w przypadku zmniejszenia etatu

• Autor: Kamilla Stefaniuk-Borówka

Od miesiąca jestem w ciąży, pracuję jako nauczycielka w przedszkolu, od marca pracuje 1 godzinę dziennie mniej, z czym wiąże się oczywiście mniejsza pensja. Czy jeśli pójdę na zwolnienie, to średnia będzie liczona z ostatnich 12 miesięcy?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Wprawdzie zgodnie z generalną zasadą podstawę wymiaru wynagrodzenia i zasiłku chorobowego stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone pracownikowi za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy, to w przypadku zmiany wymiaru czasu pracy zasada ta nie może być zastosowana.

Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 267 z późn. zm.) w przypadku zmiany wymiaru czasu pracy podstawę wymiaru zasiłku stanowi wynagrodzenie ustalone dla nowego wymiaru czasu pracy.

Tak więc w razie zmiany umowy o pracę lub innego aktu nawiązującego stosunek pracy, polegającej na zmianie wymiaru czasu pracy, podstawę wymiaru zasiłku stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie ustalone dla nowego wymiaru czasu pracy, jeżeli zmiana wymiaru czasu pracy nastąpiła w miesiącu, w którym powstała niezdolność do pracy, albo w miesiącach poprzedzających.

Do ustalenia podstawy wymiaru przyjmuje się przychód stanowiący podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe, po odliczeniu potrąconych przez pracodawcę składek na ubezpieczenia społeczne.

Jeżeli w kwietniu lub następnych miesiącach pójdzie Pani na zwolnienie chorobowe, to do ustalenia podstawy wymiaru zasiłku będzie przyjmowane wynagrodzenie za okres po zmianie wymiaru czasu pracy, czyli w tym przypadku za okres od marca 2010 r.

Poza tym proszę pamiętać, że pracownica w ciąży podlega szczególnej ochronie i pracodawcy nie wolno m.in. wypowiedzieć takiej pracownicy umowy o pracę (art. 177 § 1 Kodeksu pracy), a co za tym idzie – zmienić jej warunków pracy na mniej korzystne w drodze wypowiedzenia zmieniającego. Wynika to z treści art. 42 Kodeksu pracy, który dotyczy wypowiedzenia warunków pracy i płacy wynikających z umowy.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »