Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wyrównanie płacy do kwoty minimalnego wynagrodzenia

Marta Handzlik • Opublikowane: 2018-06-06

Nauczyciel kontraktowy w stanie nieczynnym ma wynagrodzenie w wysokości 1678 zł. Czy powinnam takiemu nauczycielowi wyrównać płacę do kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odpowiadając na Pani pytanie uprzejmie informuję, że tak, nauczycielowi temu należy wyrównać wynagrodzenie do kwoty wynagrodzenia minimalnego.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę wysokość wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od wysokości minimalnego wynagrodzenia ustanowionego na dany rok kalendarzowy. Przepisy te dotyczą wszystkich kategorii pracowników, w tym nauczycieli, gdyż Karta Nauczyciela nie zawiera odrębnych regulacji.

Zgodnie z art. 30 ust. 2 Karty Nauczyciela wysokość wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela zależy od stopnia awansu zawodowego, posiadanych kwalifikacji oraz wymiaru zajęć obowiązkowych, a wysokość dodatków odpowiednio od okresu zatrudnienia, jakości świadczonej pracy i wykonywania dodatkowych zadań lub zajęć, powierzonego stanowiska lub sprawowanej funkcji oraz trudnych lub uciążliwych warunków pracy.

Wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli określa corocznie w drodze rozporządzenia minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy oraz po zasięgnięciu opinii Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Zgodnie z § 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 września 2016 r. od dnia 1 stycznia 2017 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 2000 zł.

Co do zasady nauczyciele – nawet Ci z najniższym stopniem awansu i najniższym minimalnym wynagrodzeniem są w stanie dzięki dodatkom otrzymywać wynagrodzenie wyższe od minimalnego. Jednak nauczyciel przebywający w stanie nieczynnym ma prawo jedynie do wynagrodzenia zasadniczego i dodatków socjalnych, co sprawia, że jego wynagrodzenie nie jest równe co najmniej wynagrodzeniu minimalnemu. To powoduje, że nauczycielowi temu należy się wyrównanie do wynagrodzenia minimalnego.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Dodatek zadaniowy a zwolnienie chorobowe w ciąży

Przez okres od września 2011 roku do grudnia 2012 roku ze względu na dodatkowe obowiązki wynikające z prowadzenia projektu miałam dostawać dodatek zadaniowy...

 

Trzynastka dla byłego pracownika

Trzynastka dla byłego pracownika

Czy obliczając trzynastkę dla byłego pracownika, należy uwzględnić koszty uzyskania przychodu i ulgę podatkową? Pracownik, rozpoczynając pracę, złożył...

Brak zapłaty za nadgodziny we Francji - co robić?

Miałem na cały zeszły rok umowę o pracę za granicą na cały etat. We Francji okazało się jednak, że muszę pracować po 12 godzin dziennie i 6 w każdą...

 

Odprawa dla profesora akademickiego

Jestem nauczycielem akademickim z tytułem profesora i zatrudniony jestem w dwóch miejscach pracy. W lutym w obydwu miejscach pracy...

 

Bezprawne zwolnienie w ciąży i brak macierzyńskiego

W połowie 2015 r. zostałam zwolniona dyscyplinarnie. Przebywałam wtedy na zwolnieniu z powodu ciąży. Wniosłam sprawę do sądu i wygrałam. Wyrok...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »