Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wypowiedzenie zmieniające a odprawa

Marta Handzlik • Opublikowane: 2015-01-26

Pracuję w firmie zatrudniającej około 20 osób. Niedawno dowiedziałem się, że firma przygotowuje propozycje, podobno nie do odrzucenia, zmiany warunków umowy dotyczącej wysokości wynagrodzenia, oczywiście na mniejsze. Czy w przypadku nieprzyjęcia wyżej opisanej propozycji należy mi się jakaś odprawa? Jak w świetle prawa jest traktowana taka sytuacja?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odnosząc się do Pana pytania uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. Nr 90, poz. 844 z późn. zm.), jeżeli przyczyny niedotyczące pracownika, stanowią wyłączny powód uzasadniający wypowiedzenie stosunku pracy lub jego rozwiązanie na mocy porozumienia stron, a zwolnienia w okresie nieprzekraczającym 30 dni obejmują mniejszą liczbę pracowników niż określona w art. 1 ustawy, to jest mniej niż w sytuacji zwolnień grupowych, a więc mniej niż:

1) 10 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia mniej niż 100 pracowników,

2) 10% pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 100, jednakże mniej niż 300 pracowników,

3) 30 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 300 lub więcej pracowników

wówczas pracownikowi należy się odprawa.

Rozwiązanie umowy o pracę z wyłącznej przyczyny niedotyczącej pracownika uprawnia go – jeżeli pracodawca zatrudnia co najmniej 20 pracowników – do odprawy pieniężnej na podstawie ustawy o zwolnieniach grupowych.

Pracodawca może wypowiedzieć pracownikowi warunki pracy i płacy – czyli zastosować wypowiedzenie zmieniające – również z powodów niedotyczących pracownika. W stosunku do niektórych kategorii pracowników chronionych pracodawca wręcz nie może dokonać wypowiedzenia definitywnego, jedyną opcją jest wypowiedzenie zmieniające.

Wypowiedzenie zmieniające może jednak doprowadzić do rozwiązania stosunku pracy, jeżeli pracownik odmówi przyjęcia nowych warunków.

W orzecznictwie Sądu Najwyższego utrwalił się pogląd, że w pewnych przypadkach odmowa przez pracownika przyjęcia nowych warunków pracy lub płacy, zaproponowanych w wypowiedzeniu zmieniającym, może być uznana za współprzyczynę rozwiązania stosunku pracy.

Jeżeli tak, to nie będzie można już powiedzieć, że podana w wypowiedzeniu zmieniającym przyczyna niedotycząca pracownika, miała charakter wyłączny, do definitywnego rozwiązania stosunku pracy dochodzi bowiem również wskutek zachowania samego pracownika – a zatem z powodu bezpośrednio z nim związanego. W konsekwencji pracownik traci prawo do odprawy pieniężnej z ustawy o zwolnieniach grupowych.

Niestety nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, kiedy można stwierdzić, że odmowa przyjęcia nowych warunków pracy i płacy stanowi współprzyczynę rozwiązania stosunku pracy, a każdą sprawę trzeba przeanalizować indywidualnie. Według SN w takiej sytuacji zasadnicze znaczenie ma ocena, czy proponowane warunki były na tyle niekorzystne, że można było z góry zakładać, iż pracownik ich nie przyjmie. Ocena tej okoliczności należy do sądu. Można zakładać, że jeżeli wypowiedzenie zmieniające miałoby prowadzić do znacznego pogorszenia warunków zatrudnienia, w szczególności do radykalnego obniżenia wynagrodzenia, odmowa przyjęcia tychże warunków nie będzie uznana za współprzyczynę rozwiązania stosunku pracy. Pracownik zachowa zatem prawo do odprawy pieniężnej.

Tak więc trudno jednoznacznie stwierdzić, czy w Pana przypadku przyczyny wypowiedzenia będą miały charakter wyłączny, czy też Pana odmowa przyjęcia wypowiedzenia zmieniającego będzie uznana za współprzyczynę wypowiedzenia. Oceny takiej dokonać może pracodawca, a jeśli on tego nie zrobi – sąd pracy.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Zwolnienie po badaniach kontrolnych oraz odprawa

Po badaniach kontrolnych lekarz stwierdził brak zdolności do wykonywania dotychczasowej pracy. Pracodawca zaproponował nowe bardzo niekorzystne warunki pracy i...

 

Redukcja etatów a wypowiedzenie zmieniające

Mam ukończone 57 lat (ur. 17.10.1956) i udokumentowane 35 lat pracy. Aktualnie pracuję od 7 lat na stanowisku specjalisty do spraw administracyjno-kadrowych...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »