Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wypowiedzenie umowy o pracę przed dniem ochrony emerytalnej

Dariusz Kostyra • Opublikowane: 2008-01-28

W obecnym zakładzie pracuję ponad 10 lat. Od 1 sierpnia 2007 r. przebywam na zwolnieniu lekarskim, zakończenie leczenia przewidziane jest w połowie marca 2008 r. 1 kwietnia 2008 r. kończę 56 lat. Czy w tej sytuacji zakład pracy może mi dać wypowiedzenie?
Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 41 Kodeksu pracy pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi przebywającemu na urlopie lub nieobecnym w pracy z przyczyn usprawiedliwionych.  Wyjątkiem od powyższej zasady jest sytuacja gdy zostaje ogłoszona upadłość lub likwidacja pracodawcy – w takim przypadku pracodawca może wypowiedzieć stosunek pracy na zasadach określonych w Kodeksie pracy.

 

Ustawodawca art. 53 § 1 1.b dopuścił możliwość rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia jeżeli niezdolność  pracownika do pracy wskutek choroby trwa dłużej niż łączny okres pobierania z  tego tytułu zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące.

 

Zgodnie z dyspozycją art. 39 Kodeksu pracy niedopuszczalne jest wypowiedzenie umowy o pracę pracownikowi, któremu w dniu złożenia oświadczenia woli brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego – pod warunkiem, iż okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku. Jeżeli czteroletni okres do osiągnięcia wieku emerytalnego rozpoczyna się w okresie wypowiedzenie, pracownik nie jest objęty ochroną.

 

Mając na uwadze powyższe w przypadku jeżeli okres niezdolności do pracy oraz pobierania zasiłku zakończy się przed dniem 1 kwietnia 2008 r. wtedy pracodawcą będzie mógł skutecznie wręczyć Pani wypowiedzenie. Jeżeli z kolei będzie Pani przebywała na świadczeniu rehabilitacyjnym i powróci Pani do pracy po dniu 1 kwietnia – wtedy pracodawca nie może wypowiedzieć Pani umowy o pracę – chyba, że nastąpi okoliczność nadzwyczajna tj. likwidacja, upadłość pracodawcy.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Zwolnienie z pracy bez podania przyczyny a wypłata odprawy

Otrzymałyśmy z koleżanką rozwiązanie umów zawartych na czas określony. Pracodawca nie podał przyczyny wypowiedzenia, ale wiemy, że przyjął na nasze...

 

Zwrot odprawy

Zostałem zwolniony z pracy, wypłacono mi należną odprawę i uzyskałem odszkodowanie zasądzone przez sąd za podanie nieprawdziwego powodu zwolnienia. Były...

 

Zmuszanie przez pracodawcę do rozwiązania umowy

Pracodawca zmusił mnie do złożenia wypowiedzenia. Złożyłem je więc z 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia, który mi przysługuje. Jednak pracodawca...

 

Wypowiedzenie zmieniające a odprawa

Pracuję w firmie zatrudniającej około 20 osób. Niedawno dowiedziałem się, że firma przygotowuje propozycje, podobno nie do odrzucenia, zmiany warunków...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »