Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wypowiedzenie podczas urlopu

Dorota Kriger • Opublikowane: 2009-05-08

W dniu 27 lutego 2009 r., gdy byłam urlopie wypoczynkowym, pracodawca wręczył mi w moim domu wypowiedzenie. Przyjęłam je, ale pracodawca nie chce zapłacić mi żadnych należności. Pani prawnik w Inspekcji Pracy poradziła mi, żebym złożyła pozew o ustalenie właściwego terminu wypowiedzenia. Zakładając, że właściwy termin, w którym mogłam otrzymać wypowiedzenie, to 02.03.2009 r., to czy umowa kończy się 31 marca 2009 r.? Ponadto jak wyliczyć ekwiwalent za urlop (mam naliczone 7 dni takiego ekwiwalentu)?

»Wybrane opinie klientów

Szybka i profesjonalna usługa. Będziemy w przyszłości korzystać z Państwa pomocy.
Stowarzyszenie Wkra
Po raz kolejny profesjonalizm na najwyższym poziomie.
 
Jerzy
Odpowiedź bez wychodzenia z domu
Monika, 33 lata, pracownik biurowy
Moja opinia o poradach prawnych świadczonych przez w.w. usługodawcę jest pozytywna.
Bernadeta, nauczyciel akademicki emeryt, 76 lat
Bardzo obszerne wytłumaczenie i podkreślenie dla mnie kluczowych kwestii kilka razy. Język zrozumiały dla każdego.
Kinga, księgowa, 29 lat

Prawnik Państwowej Inspekcji Pracy ma rację, gdyż zgodnie z Kodeksem pracy pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu pracownika (art. 41). W związku z tym pracodawca mógł przedłożyć Pani wypowiedzenie najwcześniej po ustaniu Pani nieobecności, czyli po powrocie z urlopu.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Stosując dalsze przepisy Kodeksu pracy dotyczące rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem, a dokładnie art. 36 § 1, należy przyjąć, że okres wypowiedzenia umowy w Pani przypadku wynosi 1 miesiąc. Ponieważ zgodnie z art. 30 § 21 okres wypowiedzenia umowy o pracę obejmujący tydzień lub miesiąc albo ich wielokrotność kończy się odpowiednio w sobotę lub w ostatnim dniu miesiąca, więc w przypadku gdy pracodawca mógł skutecznie przedstawić wypowiedzenie najwcześniej 02.03.2009 r., umowa zakończy się 30.04.2009 r.

Uznać należy więc, że nadal trwa stosunek pracy, który wiązał Panią z pracodawcą, i zakończy się on dopiero na koniec kwietnia. W związku z tym pracodawca powinien wypłacić wszelkie należności z tytułu umowy o pracę, w tym wynagrodzenie za miesiąc marzec i kwiecień (zgodnie z art. 49 Kodeksu pracy), ponieważ pracodawca poprzez niewłaściwe określenie terminu ustania pracy zastosował okres wypowiedzenia krótszy niż wymagany. Wynagrodzenie w tym przypadku powinno być wypłacone w takiej samej wysokości jak wynagrodzenie, które by Pani otrzymała, gdyby pracowała Pani w tym czasie.

Ponadto ma Pani prawo do ekwiwalentu za niewykorzystany urlop – także za miesiąc kwiecień.

W celu obliczenia ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy należy – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz. U. Nr 230, poz. 2290 z późn. zm.):

  1. podzielić podstawę ekwiwalentu przez współczynnik ekwiwalentowy (w 2009 r. wynosi on 21,08),
  2. podzielić tak otrzymany ekwiwalent za jeden dzień urlopu przez 8 (liczba godzin pracy/dzień),
  3. pomnożyć tak otrzymany ekwiwalent za jedną godzinę urlopu przez liczbę godzin niewykorzystanego przez pracownika urlopu wypoczynkowego.

Podstawę ekwiwalentu ustala się w zależności od tego, czy składa się tylko z elementów stałych czy też ze stałych i zmiennych, w sposób następujący:

  • elementy stałe ujmuje się w wysokości należnej w miesiącu nabycia prawa do tego ekwiwalentu,
  • elementy zmienne – przyjmuje się średnią z tych składników z ostatnich 3 miesięcy.

Odprawa jest należna zgodnie z ustawą z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. Nr 90, poz. 844 z późn. zm.), tylko gdy pracodawca zatrudnia powyżej 20 pracowników.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z rozwiązaniem umowy?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Skrócony okres wypowiedzenia

Dostałem 3-miesięczne wypowiedzenie ze skróconym okresem wypowiedzenia do jednego miesiąca. Czy zakład pracy ma prawo nie dopuścić mnie do pracy w drugim i...

Zwolnienie z pracy bez podania przyczyny a wypłata odprawy

Otrzymałyśmy z koleżanką rozwiązanie umów zawartych na czas określony. Pracodawca nie podał przyczyny wypowiedzenia, ale wiemy, że przyjął na nasze...

Zwrot odprawy

Zostałem zwolniony z pracy, wypłacono mi należną odprawę i uzyskałem odszkodowanie zasądzone przez sąd za podanie nieprawdziwego powodu zwolnienia. Były...

Zmuszanie przez pracodawcę do rozwiązania umowy

Pracodawca zmusił mnie do złożenia wypowiedzenia. Złożyłem je więc z 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia, który mi przysługuje. Jednak pracodawca...

Rozwiązanie umowy zawartej na czas próbny

Jak rozwiązać umowę zawartą z pracownikiem na czas próbny (1 miesiąca) – ze skutkiem natychmiastowym? Po dwóch dniach pracy wyszła na jaw...

Czy umowa o pracę miała charakter pozorny?

Wykonywałem pracę i obowiązki dyrektora produkcji. Umowę o pracę miałem jako technolog i jako technolog zostałem zwolniony z przyczyn...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »