Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Wypowiedzenie podczas choroby

• Autor: Dorota Kriger

Jestem wojskowym, obecnie przebywam na zwolnieniu lekarskim. Czy w tym czasie mogę złożyć wypowiedzenie i czy może się to odbyć drogą listowną?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.


Wypowiedzenie podczas choroby

Czy pracownik może wypowiedzieć umowę o pracę w czasie zwolnienia chorobowego?

Zakaz wypowiadania umowy o pracę w czasie urlopu pracownika oraz w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy obowiązuje pracodawcę, ale nie dotyczy pracownika (art. 41 K.p.). W związku z tym pracownik w czasie swojej nieobecności, spowodowanej np. chorobą, może skutecznie złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę. Zasada ta dotyczy wszystkich pracowników, bez względu na to, czy są żołnierzami zawodowymi, czy pracownikami niezwiązanymi ze służbą wojskową.

Jednocześnie w przypadku żołnierzy zawodowych należy pamiętać o tym, że procedura wypowiedzenia stosunku służbowego zawodowej służby wojskowej została szczegółowo opisana w rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie zwalniania żołnierzy zawodowych z zawodowej służby wojskowej (Dz. U. z 2008 r. Nr 23, poz. 137), które jest aktem wykonawczym do ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 179, poz. 1750 z późn. zm.). Zgodnie z art. 114 ust. 1 ustawy żołnierz zawodowy może w każdym czasie wypowiedzieć stosunek służbowy zawodowej służby wojskowej bez podawania przyczyny.

Wypowiedzenie stosunku służbowego zawodowej służby wojskowej przez żołnierza

Rozporządzenie w § 11 precyzuje, w jaki sposób należy skutecznie dokonać wypowiedzenia stosunku służbowego. Otóż wypowiedzenie stosunku służbowego zawodowej służby wojskowej żołnierz składa do organu zwalniającego. Wypowiedzenie stosunku służbowego zawodowej służby wojskowej przez żołnierza uważa się za dokonane, jeśli zostało złożone za potwierdzeniem odbioru w kancelarii jednostki wojskowej lub wysłane przesyłką poleconą na adres jednostki wojskowej, w której żołnierz pełni zawodową służbę wojskową. Nie różni się więc ten tryb od sposobu postępowania dotyczącego pracowników cywilnych (również niezbędne jest złożenie pisma na dziennik korespondencji bądź wysyłka oświadczenia pocztą poleconą, kurierską itp.).

Moment, w którym pracodawca może zapoznać się z treścią oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę, np. poprzez odbiór listu poleconego zawierającego oświadczenie, rozpoczyna bieg okresu wypowiedzenia.

Wypowiedzenie stosunku służbowego zawodowej służby wojskowej przez żołnierza musi być dokonane w formie pisemnej i powinno zawierać oświadczenie woli żołnierza wskazujące jednoznacznie na zamiar wypowiedzenia przez niego stosunku służbowego. Również i ten tryb postępowania nie jest odmienny od tego, który dotyczy pracowników cywilnych.

Reasumując, może Pan wypowiedzieć umowę o pracę w każdej chwili, zgodnie z ww. wskazaniami dotyczącymi żołnierzy zawodowych. Jeśli jednak powyższe przepisy nie dotyczą Pana (nie jest Pan żołnierzem zawodowym), zastosowanie będą mieć przepisy Kodeksu pracy, które co prawda możliwość rozwiązania umowy o pracę w drodze wypowiedzenia uzależniają od rodzaju zawartej umowy (nie można np. wypowiedzieć umowy zawartej na czas określony krótszy niż 6 miesięcy – art. 33 K.p.), ale nie zabraniają złożenia wypowiedzenia przez pracownika (jeśli umowę można wypowiedzieć) w trakcie nieobecności tegoż pracownika w pracy.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Dorota Kriger

Absolwentka kierunku bankowość w Studium Finansów pod patronatem WSB w Poznaniu, licencjat Wydziału Ekonomicznego Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w specjalności ekonomika pracy i zarządzanie kadrami. Od 1999 r. zatrudniona na stanowisku specjalisty do spraw administracji i zamówień publicznych, zajmuje się m.in. sprawami pracowniczymi.

 

Współpracuje przy pozyskiwaniu funduszy unijnych na realizację inwestycji i rozwój przedsiębiorczości (ukończone studia podyplomowe na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego w zakresie „Rozwój regionalny i fundusze strukturalne Unii Europejskiej. Kierowanie projektami”).Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info