Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wypowiedzenie umowy obcokrajowcowi w języku polskim

Marta Handzlik • Opublikowane: 2017-11-13

Czy pracodawca może przedstawić pracownikowi, który jest obcokrajowcem wypowiedzenie umowy tylko w języku polskim? Pracodawca odmawia przedstawienia dokumentu w innej wersji językowej. Umowa o pracę została przedstawiona w dwóch językach. Natomiast wypowiedzenie – już nie.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odpowiadając na Pani pytanie uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (j.t. Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 224 z późn. zm.) umowy z zakresu prawa pracy, sporządza się w języku polskim, z zastrzeżeniem ust. 1b.

Umowa o pracę lub inny dokument wynikający z zakresu prawa pracy mogą być sporządzone w języku obcym na wniosek osoby świadczącej pracę władającej tym językiem, niebędącej obywatelem polskim, pouczonym uprzednio o prawie do sporządzenia umowy lub innego dokumentu w języku polskim.

Słowem – co do zasady dokumenty dotyczące prawa pracy sporządzane są tylko i wyłącznie po polsku, nawet jeśli stroną umowy jest cudzoziemiec.

Jednak na wniosek pracownika można sporządzić zarówno umowę, jak i wypowiedzenie w innym języku. Pracodawca powinien poinformować cudzoziemca, że ma prawo wnioskować o taką możliwość. Jednak nie ma obowiązku sporządzania wypowiedzenia umowy o pracę w innym niż polski języku, jeśli pracownik o to nie wnioskował.

Jeśli więc pracownik zawnioskował o drugą wersję językową – pracodawca nie może odmówić.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Zwolnienie z pracy po urlopie macierzyńskim

Obecnie przebywam na urlopie macierzyńskim. Powiadomiono mnie, że jak tylko wrócę do pracy otrzymam wypowiedzenie z powodu redukcji etatów. W firmie...

 

Skrócenie okresu wypowiedzenia przez pracownika urzędu gminy

Jestem od 10 lat pracownikiem urzędu gminy, zostałam zatrudniona na stanowisku inspektora ds. finansowo-księgowych (grupa zaszeregowania XV, na podstawie R.M....

 

Podpisanie niesprawiedliwej umowy za porozumieniem stron

Dwa dni temu mój mąż został wezwał do przełożonego w celu omówienia warunków odejścia męża z pracy. Mąż podczas tego spotkania podpisał...

 

Rozwiązanie umowy na czas nieokreślony z nauczycielem

Rozwiązanie umowy na czas nieokreślony z nauczycielem

Chciałabym uzyskać poradę w kwestii rozwiązania umowy na czas nieokreślony z nauczycielem kontraktowym zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu...

Informacja o ciąży w okresie wypowiedzenia

Pracodawca wypowiedział mi umowę o pracę. Z ostatnim dniem sierpnia br. kończył mi się okres wypowiedzenia. Właśnie się dowiedziałam, że jestem...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »