Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wypowiedzenie natychmiastowe bez konsekwencji ze strony zakładu pracy

Marta Handzlik • Opublikowane: 2018-03-23

Mijają już dwa lata odkąd jestem na emeryturze. Pracuję dodatkowo w zakładzie pracy na 1/2 etatu. Zgodnie z umową obowiązuje mnie 3-miesięczne wypowiedzenie. Czy składając takie wypowiedzenie mogę w jego trakcie złożyć (ze względu na stan zdrowia) wypowiedzenie natychmiastowe bez konsekwencji ze strony zakładu pracy?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odpowiadając na Pani pytanie uprzejmie informuję, że rozwiązanie stosunku pracy przez pracownika bez wypowiedzenia możliwe jest jedynie w przypadkach opisanych w art. 55 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666).

Zgodnie z tym przepisem pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, jeżeli zostanie wydane orzeczenie lekarskie stwierdzające szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika, a pracodawca nie przeniesie go w terminie wskazanym w orzeczeniu lekarskim do innej pracy, odpowiedniej ze względu na stan jego zdrowia i kwalifikacje zawodowe.

Formalnym warunkiem stwierdzenia powstania tej przyczyny rozwiązania stosunku pracy jest zasadniczo orzeczenie lekarskie wydane w trybie określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w K.p.

Badanie profilaktyczne przeprowadza się na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę. Tak więc pracownik sam z siebie nie może wykonać badań kontrolnych, aby mieć podstawę do rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia.

To, że stan Pani zdrowia się pogarsza nie jest podstawą uzasadniającą skorzystanie z art. 55 K.p. – nawet jeśli jest Pani chora musi Pani wypowiedzieć umowę o pracę i odczekać aż do upływu okresu wypowiedzenia.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Wygaśnięcie umowy na skutek biegu wypowiedzenia

Mam pracownicę, która jest zatrudniona od grudnia 2014 roku na czas nieokreślony. 30 maja przyniosła mi wypowiedzenie umowy o pracę zaznaczając, że...

 

Ustna odmowa przyjęcia wypowiedzenia za porozumieniem stron

Jestem nauczycielką w przedszkolu. Dzisiaj zaniosłam do dyrekcji wypowiedzenie umowy na mocy porozumienia stron, z prośbą, aby dniem zakończenia...

 

Podpisanie umowy o pracę i wypowiedzenie jej przed rozpoczęciem pracy

Chciałbym wypowiedzieć umowę o pracę, której jeszcze nie rozpocząłem, ale umowa została już podpisana. Przed dwoma tygodniami zawarłem umowę o pracę...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »