Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Wypowiedzenie natychmiastowe bez konsekwencji ze strony zakładu pracy

• Autor: Marta Handzlik

Mijają już dwa lata odkąd jestem na emeryturze. Pracuję dodatkowo w zakładzie pracy na 1/2 etatu. Zgodnie z umową obowiązuje mnie 3-miesięczne wypowiedzenie. Czy składając takie wypowiedzenie mogę w jego trakcie złożyć (ze względu na stan zdrowia) wypowiedzenie natychmiastowe bez konsekwencji ze strony zakładu pracy?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odpowiadając na Pani pytanie uprzejmie informuję, że rozwiązanie stosunku pracy przez pracownika bez wypowiedzenia możliwe jest jedynie w przypadkach opisanych w art. 55 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666).

Zgodnie z tym przepisem pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, jeżeli zostanie wydane orzeczenie lekarskie stwierdzające szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika, a pracodawca nie przeniesie go w terminie wskazanym w orzeczeniu lekarskim do innej pracy, odpowiedniej ze względu na stan jego zdrowia i kwalifikacje zawodowe.

Formalnym warunkiem stwierdzenia powstania tej przyczyny rozwiązania stosunku pracy jest zasadniczo orzeczenie lekarskie wydane w trybie określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w K.p.

Badanie profilaktyczne przeprowadza się na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę. Tak więc pracownik sam z siebie nie może wykonać badań kontrolnych, aby mieć podstawę do rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia.

To, że stan Pani zdrowia się pogarsza nie jest podstawą uzasadniającą skorzystanie z art. 55 K.p. – nawet jeśli jest Pani chora musi Pani wypowiedzieć umowę o pracę i odczekać aż do upływu okresu wypowiedzenia.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Marta Handzlik

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Specjalizuje się w prawie oświatowym i prawie pracy. Jest praktykującym prawnikiem z wieloletnim doświadczeniem zawodowym i byłym pracownikiem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Odpowiada na najbardziej złożone pytania prawne. Jest autorką książki Finanse w oświacie. Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach, a także licznych artykułów, aktualności i komentarzy.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info