Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wypłata odprawy nauczycielowi w późniejszym terminie

Marta Handzlik • Opublikowane: 2019-03-22

Nauczyciel po otrzymaniu wypowiedzenia z art. 20 ust. 1 pkt 2 KN na swój wniosek został przeniesiony od 1.09.2017 r. w stan nieczynny i chciałby teraz z niego zrezygnować (na swój wniosek i za zgodą dyrektora, powodem zmiana sytuacji życiowej) tak, aby rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło z dniem 31.08.17 r., a następnie przejść na nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. Przeszkodą jest tu brak środków finansowych na odprawy w terminie 31.08. W związku z tym czy istnieje prawna możliwość wypłaty odprawy w terminie późniejszym?

»Wybrane opinie klientów

Odpowiedź bez wychodzenia z domu
Monika, 33 lata, pracownik biurowy
Moja opinia o poradach prawnych świadczonych przez w.w. usługodawcę jest pozytywna.
Bernadeta, nauczyciel akademicki emeryt, 76 lat
Bardzo obszerne wytłumaczenie i podkreślenie dla mnie kluczowych kwestii kilka razy. Język zrozumiały dla każdego.
Kinga, księgowa, 29 lat
Bardzo dziękuję za szczegółowa i bardzo kompetentna odpowiedź na moje pytanie na temat urlopu uzupełniającego.
Magdalena
Bardzo dziekuje za szybkie i sprawne przeprowadzenie transackcji i dostarczenie opinii. Komunikacja z Prawnikiem i Biurem Obslugi szybka, sprawna i uprzejma. Funkcja negocjacji ceny za usluge dala mi szanse wynegocjowac obopolnie korzystna cene. Polecam uslugi tej platformy prawnej :-).
Ewa, 60 lat

Przepisy w ogóle nie regulują kwestii rezygnacji przez nauczyciela ze stanu nieczynnego. Jednak w doktrynie przyjęło się, że jeśli stan nieczynny jeszcze się nie rozpoczął, a dyrektor wyraża zgodę – taka sytuacja jest możliwa.

Na podstawie art. 91c ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela w zw. z art. 300 ustawy Kodeks pracy w zw. z art. 61 ustawy Kodeks cywilny rezygnacja ze stanu nieczynnego wymaga zgody dyrektora szkoły, chyba że oświadczenie o rezygnacji zostanie dyrektorowi doręczone wraz z oświadczeniem o chęci przejścia w stan nieczynny.

W związku z wyrażeniem zgody przez dyrektora szkoły stosunek pracy rozwiąże się z dniem 31 sierpnia i co do zasady w tym dniu należy wypłacić nauczycielowi odprawę. Jednak wypłacenie odpraw w terminie późniejszym skutkować będzie jedynie koniecznością wypłaty odsetek za opóźnienie, o ile nauczyciel tych odsetek będzie się domagał.

Przepisy prawa nie zakazują jednoznacznie wnioskowania przez pracownika o późniejsze wypłacenie na przykład odprawy. Wskazują jedynie, że pracownik nie może zbyć swojego prawa do wynagrodzenia.

W tej sytuacji należy uznać, że przyjmując wniosek nauczyciela o wycofanie stanu nieczynnego, można ustalić (na piśmie), że odprawa z tytułu rozwiązania stosunku pracy i przejścia w stan nieczynny zostanie wypłacona później.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem pracy? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Pracownica tymczasowa a ciąża

Jestem zatrudniona przez agencję pracy tymczasowej i mam umowę o pracę na cały etat, ale przedłużaną co miesiąc. Co się stanie, gdy zajdę w ciążę? Czy...

Czy należy zwracać CV niezatrudnionemu pracownikowi?

Firma zajmująca się rekrutacją pracowników otrzymuje CV pracowników wraz ze zdjęciem. Czy należy zwracać te papiery, w przypadku gdy nie dochodzi do...

Okres praktyki ciągłej

Jestem absolwentką 6-letniego studium wychowania przedszkolnego. W 1984, w 6. klasie, odbyłam 4-miesięczną ciągłą praktykę w przedszkolu....

Czy mogę otrzymać urlop dla poratowania zdrowia?

Jestem nauczycielką dyplomowaną, zatrudnioną w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony. Pracuję jako nauczycielka nieprzerwanie od ponad 30 lat, ale...

Kwalifikacje do prowadzenia przedmiotów zawodowych w technikum

Ukończyłam studia podyplomowe „marketing i public relation w internecie” i chciałabym uczyć przedmiotów zawodowych w technikum...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »