Kategoria: Wypadki przy pracy i choroby zawodowe

Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wypadek podczas pracy zastępczej

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2019-05-10

W 1993 r. podczas wykonywania pracy zastępczej uległem wypadkowi w zakładzie pracy i od tamtej pory jestem na rencie czasowej (częściowo niezdolny do pracy do 30 czerwca 2019 r.). W dniu 13 sierpnia tego roku otrzymałem emeryturę ze względu na osiągnięty wiek 65 lat i otrzymuję emeryturę oraz połowę renty w związku z wypadkiem przy pracy. Czy otrzymam wezwanie na komisję lekarską przed 30 czerwca 2019 r., czy automatycznie zabiorą mi rentę wypadkową?

»Wybrane opinie klientów

Fakt,że aby uzyskać poradę,nie muszę szukać żadnej kancelarii,umawiać terminów i jechać na spotkanie. Pani Mecenas Marta Handzlik - Rosuł odpowiedziała wyczerpująco na moje pytania ( w tym również na pytania dodatkowe), podając na poparcie swoich wypowiedzi odpowiednie przepisy z Karty Nauczyciela. Dowiedziałam się jak rozwiązać mój problem,jakie mam prawa i obowiązki,a wszystko za dosyć przystępną cenę. W dodatku czas oczekiwania na porady był bardzo krótki,a to ważne,bo zależało mi na czasie
Agnieszka, 47 lat, nauczyciel
Pani prawnik bardzo rzeczowo opisała mozliwości i zagrożenia. Podała na co będzie zwracał uwagę sąd.Odpowiadała na pytania dodatkowe, które zawsze powstaja w głowie laika w sprawach prawnych. Dzieki tej odpowiedzi uważam, że jeśli wspóllokatorka nie zechce się dalej porozumieć, to wystąpię na drogę sądową.
Krzysiek
Bardzo dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. Łączę pozdrowienia dla całego zespołu.
Mirka
Szybka odpowiedź i przede wszystkim anonimowość i lepiej się pisze niż rozmawia bo można wszystko przemyśleć i człowiek nie wstydzi się wszystkiego przekazać bo co sobie prawnik pomyśli gdyby się siedziało face to face.
Krzysztof, 39 lat
Wygodny szybki dostęp do zagadnień prawa. Jasne i klarowne odpowiedzi .
Agnieszka

Renta z tytułu niezdolności do pracy powstałej wskutek choroby zawodowej wypłacana jest na podstawie ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1242 ze zm.), zwanej ustawą wypadkową.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

 

Zgodnie z Pana opisem ma Pan prawo do renty okresowej, jest ono czasowe. Renta przysługuje Panu do daty wskazanej w decyzji organu rentowego czyli przez okres trwania niezdolności do pracy stwierdzonej orzeczeniem lekarza orzecznika lub komisji lekarskiej ZUS.

 

Po upływie tego okresu może Pan i musi wystąpić z wnioskiem o przedłużenie prawa do renty na dalszy okres, a ewentualne kolejne uprawnienia uzależnione są od ustaleń lekarzy orzekających ZUS. Świadczenia emerytalno-rentowe wypłaca się, zaczynając od dnia powstania prawa do tych świadczeń, nie wcześniej jednak niż od miesiąca, w którym zgłoszono wniosek.

 

Nawet jeśli niezdolność Pana do pracy spowodowana wypadkiem trwa nadal, to i tak konieczny jest wniosek o przedłużenie prawa do renty. ZUS nie przyzna Panu wypłaty za okres wsteczny. Musi Pan więc wnioskować o przedłużenie renty wypadkowej. Inaczej prawo do niej Panu wygaśnie.

 

Zgodnie z przepisem art. 6 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 30.10.2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 1242), zwanej dalej ustawą ubezpieczonemu, pracownikowi, który stał się niezdolny do pracy wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, przysługuje renta z tytułu niezdolności do pracy.

 

Przy ustalaniu prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy w związku z chorobą zawodową oraz do ustalenia wysokości tych świadczenia i jego wypłaty stosuje się odpowiednio przepisy ustawy o emeryturach i rentach z FUS, z uwzględnieniem przepisów niniejszej ustawy (art. 17 ust. 1 ustawy).

 

Zgodnie z art. 129 ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach z FUS świadczenie wypłaca się poczynając od dnia powstania prawa do tych świadczeń, nie wcześniej jednak niż od miesiąca, w którym zgłoszono wniosek.

 

Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy wypadkowej przy ustalaniu prawa do renty  z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej, renty rodzinnej i dodatku do renty rodzinnej dla sieroty zupełnej z tytułu ubezpieczenia wypadkowego, do ustalenia wysokości tych świadczeń oraz ich wypłaty stosuje się odpowiednio przepisy ustawy rentowej, z uwzględnieniem przepisów niniejszej ustawy.

 

Według dyspozycji art. 12 ustawy rentowej niezdolną do pracy jest osoba, która całkowicie lub częściowo utraciła zdolność do pracy zarobkowej z powodu naruszenia sprawności organizmu i nie rokuje odzyskania zdolności do pracy po przekwalifikowaniu (ust.1). Całkowicie niezdolną do pracy jest osoba, która utraciła zdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy (ust. 2). Częściowo niezdolną do pracy jest osoba, która w znacznym stopniu utraciła zdolność do pracy zgodnej z poziomem posiadanych kwalifikacji (ust. 3).

 

Musi więc Pan złożyć wniosek o przedłużenie prawa do renty wypadkowej. Najlepiej ok. 2 miesiące przed datą ustania renty. Zostanie Pan wezwany do ZUS-u na komisję lekarską.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem pracy? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.03.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »