Jak wyliczyć wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy?

• Autor: Dorota Kriger

Mam pytanie o wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy. Wydaje mi się, jest ono dokładnie takie samo, jakie byłoby, gdybym w tym czasie była w pracy, np. moja stawka godzinowa wynosi 10 zł, więc jeśli przepracuję 100 godzin, to do wypłaty dostanę 1000 zł. Jeśli będę miała 50 godzin pracy i 50 urlopu, to i tak otrzymam 1000 zł. W wakacje pracuję jednak więcej, np. 200 godzin, a po wakacjach będę szła na urlop. Jak wtedy wyliczyć wynagrodzenie? Czy dłuższa praca przez wakacje wpłynie na wynagrodzenie za urlop? Szef mówi, że dłuższy czas pracy w wakacje nie będzie miał nic do rzeczy.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.


Jak wyliczyć wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy?

Jakie wynagrodzenie otrzyma pracownik za czas urlopu?

Pani odczucie co do tego, że wynagrodzenie za urlop jest takie, jakie otrzymałaby Pani, gdyby była Pani w tym czasie w pracy, jest prawidłowe. Taka zasada wynika bowiem z art. 172 K.p. który mówi, że za czas urlopu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował. Ponadto zmienne składniki wynagrodzenia mogą być obliczane na podstawie przeciętnego wynagrodzenia z okresu 3 miesięcy poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu, a w przypadkach znacznego wahania wysokości wynagrodzenia okres ten może być przedłużony do 12 miesięcy.

Dokładne zasady obliczania wynagrodzenia za czas urlopu wymieniono w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz. U. z 1997 r. Nr 2, poz. 14 z późn. zm.).

Obliczanie wynagrodzenia urlopowego

Zgodnie z tym rozporządzeniem wynagrodzenie urlopowe należy obliczać w następujący sposób (§ 9 pkt 1):

  1. podstawę wymiaru dzieli się przez liczbę godzin, w czasie których pracownik wykonywał pracę w okresie, z którego została ustalona ta podstawa,
  2. a następnie tak ustalone wynagrodzenie za jedną godzinę pracy mnoży się przez liczbę godzin, jakie pracownik przepracowałby w czasie urlopu w ramach normalnego czasu pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, gdyby w tym czasie nie korzystał z urlopu.

Podstawa wynagrodzenia urlopowego zależy od tego, jakiego rodzaju składniki są wypłacane w związku z wykonywaną pracą. Składniki te dzieli się w następujący sposób:

  1. Składniki wynagrodzenia, określone w stawce miesięcznej w stałej wysokości – są to m.in.: miesięczne wynagrodzenie zasadnicze, stałe dodatki, takie jak stażowy czy funkcyjny, stała miesięczna premia regulaminowa. Składniki te należy uwzględniać w wynagrodzeniu urlopowym w wysokości należnej pracownikowi w miesiącu wykorzystywania urlopu.
  2. Składniki wynagrodzenia, wypłacane za okresy dłuższe niż jeden miesiąc – są to np. premie kwartalne. Wypłaca się je w przyjętych terminach wypłaty tych składników, przy czym okres urlopu jest traktowany na równi z okresem wykonywania pracy, dlatego pobyt pracownika na urlopie nie powinien mieć wpływu na wysokość takiego składnika.
  3. Składniki wynagrodzenia, przysługujące za okresy nie dłuższe niż jeden miesiąc – są to m.in.: wynagrodzenie określone prowizyjnie lub stawką godzinową albo akordową, wynagrodzenie za godziny nadliczbowe, premie naliczane jako wartość procentowa od tego wynagrodzenia. Przy ustalaniu wynagrodzenia urlopowego należy je uwzględniać w łącznej wysokości wypłaconej pracownikowi w okresie 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc rozpoczęcia, a jeśli wysokość tych składników ulega znacznym wahaniom – w łącznej wysokości wypłaconej pracownikowi w okresie nieprzekraczającym 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu. W razie jakichkolwiek zmian w składnikach wynagrodzenia przysługujących za okresy nie dłuższe niż jeden miesiąc lub zmiany wysokości takich składników w okresie, z którego ustala się podstawę wymiaru, wprowadzonych przed rozpoczęciem przez pracownika urlopu wypoczynkowego lub w miesiącu wykorzystywania tego urlopu – podstawę wymiaru należy ustalić ponownie, z uwzględnieniem tych zmian od początku okresu rozliczeniowego. Jeśli przez cały okres przyjęty do ustalenia podstawy wymiaru, poprzedzający miesiąc wykorzystywania urlopu wypoczynkowego, lub przez okres krótszy, lecz obejmujący pełny miesiąc kalendarzowy lub pełne miesiące kalendarzowe, pracownikowi nie przysługiwało wynagrodzenie, o którym mowa powyżej – przy ustalaniu podstawy wymiaru uwzględnia się najbliższe miesiące, za które pracownikowi przysługiwało takie wynagrodzenie. Jeżeli zaś pracownik przed rozpoczęciem urlopu wypoczynkowego otrzymał wynagrodzenie za okres krótszy niż przyjęty do ustalenia podstawy wymiaru, to podstawę wymiaru stanowić będzie wynagrodzenie wypłacone pracownikowi za okres faktycznie przepracowany. Wynagrodzenie ustalone według powyższych zasad stanowi podstawę wymiaru wynagrodzenia urlopowego.
Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Czy wynagrodzenie za godziny nadliczbowe powinno być uwzględnione w wynagrodzeniu urlopowym?

Jeśli w ostatnich trzech miesiącach poprzedzających urlop, oprócz otrzymanego wynagrodzenia za przepracowane godziny, otrzymała Pani wynagrodzenie za godziny nadliczbowe, to także i to wynagrodzenie powinno być uwzględnione w wynagrodzeniu urlopowym.

Nie jest więc prawdą, że nie ma wpływu to, ile godzin przepracowała Pani przed urlopem. Jeśli jednak takie wynagrodzenie nie było wypłacone, bo za godziny nadliczbowe pracodawca udzielił czasu wolnego – uwzględnione będzie tylko wynagrodzenie wynikające ze stawki godzinowej.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Dorota Kriger

Absolwentka kierunku bankowość w Studium Finansów pod patronatem WSB w Poznaniu, licencjat Wydziału Ekonomicznego Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w specjalności ekonomika pracy i zarządzanie kadrami. Od 1999 r. zatrudniona na stanowisku specjalisty do spraw administracji i zamówień publicznych, zajmuje się m.in. sprawami pracowniczymi.

 

Współpracuje przy pozyskiwaniu funduszy unijnych na realizację inwestycji i rozwój przedsiębiorczości (ukończone studia podyplomowe na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego w zakresie „Rozwój regionalny i fundusze strukturalne Unii Europejskiej. Kierowanie projektami”).Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »