Kategoria: Wynagrodzenie

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z wynagrodzeniem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Pytania

Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9


Jak rozliczyć kierowcę?

Proszę o odpowiedzi na następujące pytania:

1.Czy kierowcy zatrudnionemu na umowę zlecenie przysługują jakiekolwiek dodatki (głównie chodzi o dobę pracowniczą)?

2.Jakie nadgodziny przysługują kierowcy zatrudnionemu na umowę o pracę w przypadku zatrudnienia go w dniu wolnym od pracy, nie udzielając mu dodatkowego dnia wolnego (brak takiej możliwości):

a)w dzień roboczy,

b)w sobotę,

c)w niedzielę.

3.Czy występują jakiekolwiek nadgodziny jeżeli kierowca zostanie zatrudniony w wolną dla niego niedzielę i zostanie mu udzielone wolne w dzień roboczy w takim samym nominale godzin?

4.Jakie nadgodziny przysługują kierowcy zatrudnionemu na umowę o pracę w przypadku gdy planowane w grafiku miał 4 godziny a przedłużono mu pracę do 8 godzin. Wszystkie godziny występowały w dzień? W umowie o pracę kierowca ma zapis: dobowy wymiar czasu pracy: wg grafiku służbowego.

5. Czy można planować dyżur domowy w dni wolne od pracy.

więcej ››

Dodatkowe wynagrodzenie roczne – „trzynastka”

Czy pracownik powinien otrzymać informacje na piśmie o dokonanych zmniejszeniach i potrąceniach z dodatkowego wynagrodzenia rocznego? Chodzi o urlopy szkoleniowe, okolicznościowe, wynagrodzenie za czas choroby itp. Czy pracownik nieuprawniony do „trzynastki” powinien zostać poinformowany o przyczynach nie przyznania dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

więcej ››

Czy istnieje minimalna stawka godzinowa w Kodeksie pracy?

Mam umowę o pracę na 3 lata, a w niej zapisane 2,52 zł/godz. Oczywiście minimalne wynagrodzenie mi nie wychodzi, ale żeby wszystko wydawało się „cacy” pracodawca dopłaca nam „wyrównanie”. Przy płaceniu nadgodzin dostajemy śmieszne pieniądze naliczane ze stawki 2,52 zł/godz. a nie ze stawki pensji minimalnej czyli ok. 5 zł/godz. Za to przy urlopie bezpłatnym potrąca się dniówkę minimalnego wynagrodzenia a nie dniówkę wychodzącą ze stawki 2,52 zł/godz. Czy to jest zgodne z prawem?

więcej ››

Problem z 13 pensją

Mam problem. Obecnie przebywam na urlopie wychowawczym a mój zakład pracy wypłaca zaległą 13 pensję za 2002 r. (powinna być wypłacona na początku 2003 ale nie była). Jestem na liście uprawnionych do wypłaty ale wydano wewnętrzne zarządzenie, że osoby na wychowawczym nie dostaną. Czy to jest zgodne z prawem, czy można tak zrobić?

więcej ››

Pozbawienie składnika wynagrodzenia

Czy pracownik może zrezygnować ze swojego wynagrodzenia? Otrzymałem od pracodawcy wypowiedzenie warunków pracy w części dot. wynagrodzenia – wypowiedzenie „trzynastki”. Po pewnym czasie dowiedziałem się, że składając podpis na tym wypowiedzeniu sam zrezygnowałem z jej wypłaty. Większość załogi tak postąpiła. Dla pozostałych „13” się należy. Czy wypowiedzenie wynagrodzenia było prawidłowe?

więcej ››

Urlop bezpłatny a nagroda jubileuszowa

Mam problem związany z urlopem bezpłatnym i nagrodą jubileuszową. Pracownik od 1998 r. był na urlopie bezpłatnym, udzielonym w trybie art. 1741 K.p. W maju br. na jego prośbę umowa została rozwiązana, jeszcze w czasie tego urlopu bezpłatnego. Po rozwiązaniu umowy o pracę z pierwszym pracodawcą pracownik wystąpił do niego o nagrodę jubileuszową do której miał nabyć prawo podczas urlopu bezpłatnego. Wiadomo, że do stażu pracy dla celów nagrody jubileuszowej wlicza się wszystkie okresy świadczenia pracy u danego pracodawcy ale podczas urlopu bezpłatnego pracownik zawieszony jest w swoich czynnościach i dlatego okresu tego urlopu nie wlicza się do stażu pracy np. w zakresie prawa do urlopu. Art. 1741 K.p. mówi jednak, że ten okres urlopu bezpłatnego powinien być wliczony do jego stażu pracy u pierwszego pracodawcy. Jak w tych warunkach przedstawia się prawo do nagrody jubileuszowej tego pracownika?

więcej ››

Odprawa z tytułu zwolnienia z pracy z powodu braku efektów, wypowiedzenie

Otrzymałem wypowiedzenie z rozwiązaniem umowy o pracę za wypowiedzeniem z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, jako przyczynę podano brak wyników sprzedaży. Jestem przedstawicielem handlowym. Czy przysługuje mi tak zwana wyprawka? Umowa o pracę zawarta była na czas nie określony i pracuję od 02.12.2002 r.

więcej ››

Prawo do odprawy emerytalnej

Jeżeli z pracownikiem następuje rozwiązanie stosunku pracy za wypowiedzeniem przez pracodawcę, a w okresie trwania trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, pod koniec tego okresu, nabywa on uprawnień do przejścia na wcześniejszą emeryturę, czy przysługuje mu odprawa emerytalna?

więcej ››

Wynagrodzenie za czas choroby

Zgodnie z art. 92 kodeksu pracy pracownikowi przysługuje 80% wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby trwającej łącznie do 33 dni w ciągu roku, natomiast jeżeli trwa dłużej niż 33 dni w ciągu roku wówczas pracownikowi przysługuje zasiłek chorobowy. Jak się postępuje w sytuacji gdy choroba ta wypada na styku roku?

więcej ››

Skarga do PIP

W jaki sposób mogę wyegzekwować od pracodawcy wypłaty zaległych wynagrodzeń?

więcej ››

Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z wynagrodzeniem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)


Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.03.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Szukamy prawników » wizytówka Zadaj pytanie »