Kategoria: Wynagrodzenie

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z wynagrodzeniem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Pytania

Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9


Zwrot nadpłaty wynagrodzenia po rozwiązaniu umowy

Niejednokrotnie dochodzi do sytuacji, kiedy pracownik otrzymuje wypłatę w kwocie wyższej niż należne wynagrodzenie – tak jest, gdy w danym miesiącu pracownik zachoruje lub uda się na urlop bezpłatny.

więcej ››

Potrącenie z powodu nadpłaty wynagrodzenia

Błędnie naliczyłam wynagrodzenie chorobowe pracownikowi i muszę je skorygować. Pracownik się zgodził się, ale wiem, że muszę mieć od niego zgodę na przeprowadzenie korekty. Co powinno zawierać takie pismo?

więcej ››

Zmiana stanowiska i mniejsza pensja

Jestem zatrudniony w firmie na stanowisku robotniczym. Niedawno zostałem przeniesiony do pracy biurowej w wyniku braków kadrowych, oczywiście bez żadnych adnotacji do umowy (wykonuje inne zadania niż te określone w umowie). Tym samym mimo mojego „awansu” spadła mi pensja (brak dodatku świątecznego nocnego. Czy mam prawo domagać się od swojego pracodawcy wyrównania obecnej pensji do tych poprzednich? Zmiana umowy nie wchodzi w rachubę.

więcej ››

Zastępstwo w szkole a wynagrodzenie w wakacje

Nauczycielowi (także zatrudnionemu na umowę na zastępstwo) przysługuje na okres wakacji tzw. wynagrodzenie urlopowe.

więcej ››

Dodatek zadaniowy a zwolnienie chorobowe w ciąży

Przez okres od września 2011 roku do grudnia 2012 roku ze względu na dodatkowe obowiązki wynikające z prowadzenia projektu miałam dostawać dodatek zadaniowy (daty te są wpisane na wniosku o zwiększenie mi wynagrodzenia). Od 1 czerwca ze względu na stan zdrowia byłam zmuszona w 7 miesiącu ciąży przejść na zwolnienie lekarskie. Ponieważ mój stan zagraża utrzymaniu ciąży, do dnia rozwiązania nie powrócę już do pracy – o czym poinformowałam pracodawcę, by mógł znaleźć na moje stanowisko zastępstwo. Ponieważ nie będę mogła wykonywać również w tym czasie zadań, za które otrzymywałam dodatek zadaniowy, pracodawca z dniem 1 czerwca (dzień mojego przejścia na L4) wycofał mój dodatek. Niestety w kadrach powiedziano mi, że w związku z tym dodatek ten nie będzie uwzględniany do wyliczenia mojego wynagrodzenia na L4. Pytanie: dlaczego? Z tego, co mi wiadomo, na zwolnieniu lekarskim w czasie ciąży wypłacane jest wynagrodzenie wyliczone na podstawie wynagrodzeń z ostatnich 12 miesięcy (w których otrzymywałam również dodatek) – pragnę również zwrócić uwagę, że od dodatku potrącane były wszystkie składki (wlicza się on również w wysokość ustalanej u nas 13-stki).

więcej ››

Umowa-zlecenie a minimalne wynagrodzenie

Jaka jest minimalna płaca, gdy pracuję na umowę-zlecenie na 1/2 etatu?

więcej ››

Umowa na zastępstwo a „trzynastka”

Od ponad roku pracuję w firmie (budżetówka) na zastępstwo. Czy należy mi się tzw. trzynastka? Dodam, że na początku pracowałam na umowę-zlecenie.

więcej ››

Wynagrodzenie po zawarciu porozumienia zmieniającego

Pierwszą pracę rozpoczęłam na początku października 2010 r. (na okres próbny) – wynagrodzenie ustalono na 7 zł za godzinę. Później umowę przedłużono mi na rok – stawka i wymiar czasu pracy (5/8 etatu) pozostały takie same. Kolejną umowę dostałam do końca 2012 r., ale obecnie zawieram z firmą porozumienie zmieniające, zgodnie z którym m.in. „wysokość wynagrodzenia pracownika w okresie jego pierwszego roku pracy, z zastrzeżeniem ust. 3, nie może być niższa niż 80% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę”. Na podstawie tego wpisu pracodawca określił, że pracując na cały etat, otrzymam 80% wysokości minimalnego wynagrodzenia. Czy to jest poprawna interpretacja przepisów? Dodam, że od początku zatrudnienia pracodawca płaci za mnie składki na ZUS.

więcej ››

Wypłata wynagrodzeń na konto

Zakład pracy zmienił formę wypłaty wynagrodzenia, które odtąd będzie przelewane na konto pracownika. Nie potrzebujemy podpisów na liście płac, ale dowodem otrzymania będą dowody przelewu. Czy w dokumentacji każdego pracownika należy umieszczać wydruki potwierdzenia przelewu? Czy możliwe jest wypłacanie wynagrodzenia np. na konto żony pracownika, jeśli on o to prosi?

więcej ››

Wysokość wynagrodzenia w czasie zwolnienia podczas ciąży

Przez cały 2011 rok otrzymywałam do pensji dodatek w formie premii uznaniowej i nie wiem, czy został on obecnie wliczony do wynagrodzenia, jakie otrzymuję, będąc na zwolnieniu chorobowym w ciąży. Mam ostatnie zestawienie od kadrowej, gdzie na liście wyszczególniono 7 dni pracy, za resztę dni wpisana jest tylko kwota brutto. Nie wiem więc, jak naliczana jest teraz moja pensja. Dziwi mnie też zapis „100% chorobowe, 100% zasiłek”. Czy po upływie 33 dni zwolnienie wynagrodzenie się zmieni?

więcej ››

Do którego dnia wynagrodzenie powinno znaleźć się na koncie pracownika?

Jeżeli wynagrodzenie jest płatne do 10. dnia każdego miesiąca, to kiedy pieniądze powinny znaleźć się na koncie pracownika, jeśli 10. wypada np. w sobotę? Czy zgodna z prawem jest sytuacja, że pracownik otrzymuje kwotę dopiero 12., w poniedziałek?Jeżeli wynagrodzenie jest płatne do 10. dnia każdego miesiąca, to kiedy pieniądze powinny znaleźć się na koncie pracownika, jeśli 10. wypada np. w sobotę? Czy zgodna z prawem jest sytuacja, że pracownik otrzymuje kwotę dopiero 12., w poniedziałek?

więcej ››

Szkolenie w weekend a dodatkowe wynagrodzenie lub dni wolne za czas szkolenia

Zostałam skierowana na 4-dniowe szkolenie poza miejscem pracy, przy czym 2 dni szkolenia przypadają na 2 dni weekendu (sobotę i niedzielę), a więc – w moim przypadku – czas wolny od pracy (pracuję od poniedziałku do piątku). Czy za dni szkolenia wolne od pracy należy mi się jakieś dodatkowe wynagrodzenie lub dodatkowe dni wolne?

więcej ››

Nieobecność w pracy 1 dzień w miesiącu i brak premii

Dlaczego jak wezmę urlop na żądanie z powodu pogrzebu lub dzień opieki na dziecko, nie mam wtedy premii? Czy to zależy od pracodawcy?

więcej ››

Urlop wychowawczy w trakcie miesiąca – jak rozliczyć wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca?

Moje pytanie dotyczy rozliczenia wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca, gdy pracownik od połowy miesiąca przebywa na urlopie wychowawczym. Zastanawiam się, jak należy potraktować tę nieobecność – czy jako chorobę i dzielić ją na 30 czy też przeliczać na godziny jak inne nieobecności?

więcej ››

Spóźnienie z wypłatą wynagrodzenia a naliczenie odsetek i żądanie odszkodowania

W lipcu pracowałem w pewnej firmie za pośrednictwem firmy leasingowej. W umowie jest napisane, że wypłata będzie do 20. dnia następnego miesiąca, jeśli terminowo dostarczę rachunek (dostarczyłem). Pieniądze pojawiły się dopiero we wrześniu (kilkanaście dni po 20 sierpnia). Czy mogę domagać się jakiegoś odszkodowania, odsetek? Co jeśli w następnym miesiącu będzie podobna sytuacja?

więcej ››

Zasiłek chorobowy po miesiącu pracy – ile powinien wynosić?

Po ok. 1,5 miesiąca pracy (umowa o pracę, 3/4 etatu, okres próbny – 3 miesiące) zachorowałem i skorzystałem z L4, trwało ono pół miesiąca. Ku mojemu zdziwieniu w miejscu pracy dowiedziałem się, że nie mam co liczyć na 80% płacy, tylko na jakieś marne grosze rzędu 10 zł na dzień. Zostało to uargumentowane tym, że średnia zarobków wyliczana jest z ostatnich 3 miesięcy, a ja pracowałem tylko 1,5 itp. Ma to jakiekolwiek uzasadnienie prawne?

więcej ››

Powrót z urlopu wychowawczego a podwyżki w firmie w trakcie urlopu

Od września wracam do pracy po urlopie wychowawczym. Słyszałam od koleżanki, że podczas mojej nieobecności były w firmie podwyżki, ale kadrowa powiedziała, że ja nie zostałam zgłoszona przez kierownika. Czy zatem nie istnieje szansa na podwyżkę dla mnie? Wracam na niepełny wymiar etatu i zależy mi na tej podwyżce.

więcej ››

Podwyżka w firmie podczas urlopu macierzyńskiego pracownicy

Wróciłam do pracy po urlopie macierzyńskim. Dostaję takie samo wynagrodzenie jak przed urodzeniem dziecka, mimo że w międzyczasie były podwyżki. Pomimo że mam najdłuższy staż pracy, zarabiam najmniej. Czuję się pokrzywdzona. Czy powinnam porozmawiać z dyrektorem o podwyżce?

więcej ››

Dodatkowe obowiązki w pracy za pracowników na chorobowym a brak wynagrodzenia za nadgodziny

W pracy ciągle dokłada się nam dodatkowe obowiązki (bo ciągle któryś z pracowników idzie na zwolnienie lekarskie), co sprawia, że nie mam wręcz czasu na gwarantowaną przerwę śniadaniową. Kilka razy zostałam po godzinach (na własny rachunek, bo za dodatkową pracę nigdy nie otrzymałam nawet 1 złotówki zapłaty). Upływa już ósmy miesiąc takiej pracy i jestem tym naprawdę zmęczona, a tym samym mniej wydajna, stąd moje pytanie: czy pracodawca może powierzać pracę na zastępstwach, dokładając ją do moich obowiązków, a nie zwiększając wynagrodzenia ani wymiaru czasu mojej pracy? Czy mogę odmówić dalszej pracy na zastępstwach?

więcej ››

Dodatek funkcyjny dla p.o. kierownika – jak zabrać dodatek funkcyjny pracownikowi?

Pracownikowi powierzono, na czas nieobecności innego pracownika, pełnienie obowiązków kierownika. Na czas tego zastępstwa przyznano pracownikowi dodatek funkcyjny (podano konkretne daty obowiązywania dodatku). W chwili obecnej planuje się przekazanie p.o. kierownika innej osobie. Jak w tej sytuacji „odebrać” pracownikowi dodatek funkcyjny – poprzez porozumienie czy wypowiedzenie zmieniające? W wypowiedzeniu zmieniającym podaje się okres wypowiedzenie – jak go ustalić? Czy trzeba obowiązkowo podać przyczynę cofnięcia dodatku, a jeśli tak, to czy można napisać, że obowiązki p.o. kierownika zostają przekazane innemu pracownikowi?

więcej ››

Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z wynagrodzeniem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)


Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.03.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Szukamy prawników » wizytówka Zadaj pytanie »