Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wynagrodzenie nauczyciela w stanie nieczynnym

Marta Handzlik • Opublikowane: 2015-04-08

Nauczyciel dyplomowany (zatrudniony poprzez mianowanie na czas nieokreślony) był zatrudniony w niepełnym wymiarze w poprzednim roku szkolnym, aktualnie jest w stanie nieczynnym. Czy nauczyciel powinien otrzymywać pełne wynagrodzenie zasadnicze, czy takie jakie otrzymywał w poprzednim w roku szkolnym (z niepełnego zatrudnienia)?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odpowiadając na Pani pytanie uprzejmie informuję, że nauczyciel, który w jednym roku szkolnym miał ograniczony wymiar zatrudnienia a w kolejnym, zamiast rozwiązania stosunku pracy i pobrania odprawy pieniężnej, wybrał przejście w stan nieczynny będzie otrzymywał wynagrodzenie liczone z pełnego etatu.

W przypadku częściowej likwidacji szkoły lub zmian organizacyjnych powodujących zmniejszenie liczby oddziałów w szkole lub zmian planu nauczania, niepozwalających na dalsze zatrudnianie nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć, dyrektor szkoły rozwiązuje z nim stosunek pracy. Nauczyciel może złożyć wniosek o przeniesienie w stan nieczynny. Wówczas wypowiedzenie staje się bezskuteczne, a po upływie 6 miesięcy stanu nieczynnego stosunek pracy wygasa. Nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania może uniknąć zakończenia stosunku pracy w szkole, jeśli wyrazi zgodę na ograniczenie zatrudnienia do wymiaru nie niższego niż 1/2 etatu (art. 20 ust. 1 pkt 2 i art. 22 ust. 2 Karty Nauczyciela).

W przypadku przeniesienia nauczyciela w stan nieczynny, po uprzednim ograniczeniu zatrudnienia na podstawie art. 22 ust. 2 Karty Nauczyciela, podstawą ustalenia odprawy lub wynagrodzenia za stan nieczynny jest wynagrodzenie zasadnicze ustalone odpowiednio do posiadanego przez nauczyciela stopnia awansu zawodowego i posiadanych kwalifikacji oraz z uwzględnieniem wymiaru zajęć obowiązkowych nauczyciela z miesiąca przypadającego bezpośrednio przed ograniczeniem zatrudnienia (art. 22 ust. 2a Karty Nauczyciela).

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Wynagrodzenie za czas nieobecności w pracy – wezwanie urzędowe

Mój mąż dostał wezwanie na policję jako świadek. Nie wie, czy należy mu się wynagrodzenie w pracy za ten dzień przerwy. Jeśli nie, to czy może jakoś...

 

W jaki sposób pracodawca może obniżyć wynagrodzenie pracownika?

Czy pracodawca może obniżyć mi wynagrodzenie? Dostałem wypowiedzenie zmieniające wysokość mojej pensji – do tej pory otrzymywałem 2300 zł, ale od...

 

Brak wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy – czy taki zapis w umowie o pracę jest zgodny z prawem?

Czy pracodawca może w umowie o pracę zamieścić zapis o braku wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy? Umowa jest zawarta na 1/4 etatu.

 

Zwiększenie wynagrodzenia a podstawa wymiaru zasiłku

Podpisałam aneks do umowy zwiększający moje wynagrodzenie z 5500 brutto do 5900 zł brutto. Aneks miał wejść w życie za półtora miesiąca. Na kilka dni...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »