Wymiar urlopu wypoczynkowego po urlopie wychowawczym

• Autor: Marta Handzlik

Pracownica w czasie urlopu wychowawczego, w 2011 r. pracowała na 1/2 etatu, w 2012 r. od stycznia do października na 1/4 etatu. Pracodawca udzielił jej już w 2012 r. urlopu w wymiarze 4 dni. Ile i za jaki okres należy jej się urlop wypoczynkowy?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Zgodnie z art. 153 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm. – dalej K.p.) prawo do kolejnych urlopów pracownik nabywa w każdym następnym roku kalendarzowym następującym po roku, w którym podjął pierwszą pracę.

Wymiar urlopu wynosi:

1) 20 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat,

2) 26 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.

Przy udzielaniu urlopu wypoczynkowego również pracownikom zatrudnionym na część etatu ma zastosowanie zasada, że urlopu udziela się pracownikowi na dni pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, w wymiarze godzinowym odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracy pracownika w tym dniu.

Jeśli pracownik zatrudniony jest w niepełnym wymiarze czasu pracy urlopu udziela się w dniach, lecz rozlicza się ten urlop w godzinach. Przy udzielaniu urlopu obowiązuje zasada, że 1 dzień urlopu odpowiada 8 godzinom pracy.

Przy udzielaniu pracownikom urlopów wypoczynkowych, należy więc przede wszystkim rozróżnić dwa pojęcia dnia urlopowego:

1) urlop w rozumieniu definicji kodeksowej i

2) urlop w rozumieniu pracownika.

Jeśli pracownik zatrudniony jest w niepełnym wymiarze czasu pracy urlopu udziela się w dniach, lecz rozlicza się ten urlop w godzinach.

W przypadku, gdy pracownik zatrudniony jest na 1/2 etatu i wykonuje pracę przez 5 dni w tygodniu po 4 godziny, to urlopu należy mu udzielić na dni, które są dla niego dniami pracy. Jeden dzień urlopu odpowiada dobowemu wymiarowi czasu pracy tego pracownika w tym dniu – w tym przypadku 4 godzinom.

W przypadku pracownika ze stażem pracy dłuższym niż 10 lat przysługuje mu 26 dni urlopu. Pracownikowi zatrudnionemu na 1/2 etatu przysługuje 13 dni, z tym że dla niego urlop wyliczany jest w godzinach, czyli de facto 13 dni razy 8 godzin (jeden dzień pracy odpowiada 8 godzinom). To daje 104 godziny urlopu.

Udzielenie urlopu pracownikom na faktyczne dni ich pracy oznacza skorzystanie przez nich z pewnej liczby realnych dni wolnych od pracy. W przypadku pracownika zatrudnionego na 1/2 etatu, świadczącego pracę po 4 godziny dziennie, jest to 104 godz. : 4 godz. = 26 dni za 2011 rok.

Pracownikowi zatrudnionemu przez 2012 rok (od stycznia do października) na 1/4 etatu przysługuje za ten okres 10/12 z 26 dni, czyli 22 dni urlopu (22 dni razy 1/4 etatu daje 5,5 dnia razy 8, co daje 44 godziny) i tyle godzin należeć mu się będzie za okres 2012 roku, w którym pracował na 1/4 etatu.

Z pytania nie wynika, w jakim okresie pracodawca udzielił pracownikowi owych 4 dni urlopu, jednak przyjąć należy, że 4 dni razy 8 godzin dają 32 godziny udzielonego urlopu.

Wobec powyższego, skoro pracownik za 2011 i 2012 rok ma prawo do 148 godzin urlopu, a wykorzystał jedynie 32, to do wykorzystania zostanie mu 116 godzin.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Marta Handzlik

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Specjalizuje się w prawie oświatowym i prawie pracy. Jest praktykującym prawnikiem z wieloletnim doświadczeniem zawodowym i byłym pracownikiem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Odpowiada na najbardziej złożone pytania prawne. Jest autorką książki Finanse w oświacie. Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach, a także licznych artykułów, aktualności i komentarzy.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »