Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wymiar urlopu wypoczynkowego po urlopie wychowawczym

Marta Handzlik • Opublikowane: 2014-12-16

Pracownica w czasie urlopu wychowawczego, w 2011 r. pracowała na 1/2 etatu, w 2012 r. od stycznia do października na 1/4 etatu. Pracodawca udzielił jej już w 2012 r. urlopu w wymiarze 4 dni. Ile i za jaki okres należy jej się urlop wypoczynkowy?

»Wybrane opinie klientów

Szybka i profesjonalna usługa. Będziemy w przyszłości korzystać z Państwa pomocy.
Stowarzyszenie Wkra
Po raz kolejny profesjonalizm na najwyższym poziomie.
 
Jerzy
Odpowiedź bez wychodzenia z domu
Monika, 33 lata, pracownik biurowy
Moja opinia o poradach prawnych świadczonych przez w.w. usługodawcę jest pozytywna.
Bernadeta, nauczyciel akademicki emeryt, 76 lat
Bardzo obszerne wytłumaczenie i podkreślenie dla mnie kluczowych kwestii kilka razy. Język zrozumiały dla każdego.
Kinga, księgowa, 29 lat

Zgodnie z art. 153 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm. – dalej K.p.) prawo do kolejnych urlopów pracownik nabywa w każdym następnym roku kalendarzowym następującym po roku, w którym podjął pierwszą pracę.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Wymiar urlopu wynosi:

1) 20 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat,

2) 26 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.

Przy udzielaniu urlopu wypoczynkowego również pracownikom zatrudnionym na część etatu ma zastosowanie zasada, że urlopu udziela się pracownikowi na dni pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, w wymiarze godzinowym odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracy pracownika w tym dniu.

Jeśli pracownik zatrudniony jest w niepełnym wymiarze czasu pracy urlopu udziela się w dniach, lecz rozlicza się ten urlop w godzinach. Przy udzielaniu urlopu obowiązuje zasada, że 1 dzień urlopu odpowiada 8 godzinom pracy.

Przy udzielaniu pracownikom urlopów wypoczynkowych, należy więc przede wszystkim rozróżnić dwa pojęcia dnia urlopowego:

1) urlop w rozumieniu definicji kodeksowej i

2) urlop w rozumieniu pracownika.

Jeśli pracownik zatrudniony jest w niepełnym wymiarze czasu pracy urlopu udziela się w dniach, lecz rozlicza się ten urlop w godzinach.

W przypadku, gdy pracownik zatrudniony jest na 1/2 etatu i wykonuje pracę przez 5 dni w tygodniu po 4 godziny, to urlopu należy mu udzielić na dni, które są dla niego dniami pracy. Jeden dzień urlopu odpowiada dobowemu wymiarowi czasu pracy tego pracownika w tym dniu – w tym przypadku 4 godzinom.

W przypadku pracownika ze stażem pracy dłuższym niż 10 lat przysługuje mu 26 dni urlopu. Pracownikowi zatrudnionemu na 1/2 etatu przysługuje 13 dni, z tym że dla niego urlop wyliczany jest w godzinach, czyli de facto 13 dni razy 8 godzin (jeden dzień pracy odpowiada 8 godzinom). To daje 104 godziny urlopu.

Udzielenie urlopu pracownikom na faktyczne dni ich pracy oznacza skorzystanie przez nich z pewnej liczby realnych dni wolnych od pracy. W przypadku pracownika zatrudnionego na 1/2 etatu, świadczącego pracę po 4 godziny dziennie, jest to 104 godz. : 4 godz. = 26 dni za 2011 rok.

Pracownikowi zatrudnionemu przez 2012 rok (od stycznia do października) na 1/4 etatu przysługuje za ten okres 10/12 z 26 dni, czyli 22 dni urlopu (22 dni razy 1/4 etatu daje 5,5 dnia razy 8, co daje 44 godziny) i tyle godzin należeć mu się będzie za okres 2012 roku, w którym pracował na 1/4 etatu.

Z pytania nie wynika, w jakim okresie pracodawca udzielił pracownikowi owych 4 dni urlopu, jednak przyjąć należy, że 4 dni razy 8 godzin dają 32 godziny udzielonego urlopu.

Wobec powyższego, skoro pracownik za 2011 i 2012 rok ma prawo do 148 godzin urlopu, a wykorzystał jedynie 32, to do wykorzystania zostanie mu 116 godzin.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z urlopem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Wypowiedzenie a urlop wypoczynkowy

Chciałbym się dowiedzieć, czy pracodawca ma prawo odmówić mi urlopu w sytuacji, w której to ja składam wypowiedzenie. Mój okres wypowiedzenia wynosi dwa...

Likwidacja firmy a urlop macierzyński

W październiku urodzę dziecko. Szefowa już od jakiegoś czasu mówi, że nie wie, ile jeszcze pociągnie ten interes, ale raczej do listopada firma powinna jeszcze...

Zatrudnienie po urlopie wychowawczym

Jestem na urlopie wychowawczym. Okazało się, że firma w której pracuję ma istnieć do końca tego roku, a dokładniej ma mieć miejsce połączenie...

Powrót do pracy nauczyciela po urlopie macierzyńskim

Jestem zatrudniona w szkole na stanowisku nauczyciela i koordynatora programu matury międzynarodowej. Przed urlopem macierzyńskim umówiłam się...

Urlop na umowie na zastępstwo na pół etatu

Pracuję na rok na umowie na zastępstwo na 1/2 etatu. Ile dni urlopu mi przysługuje – 13? Co oznacza „przeliczanie urlopu na godziny”?

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »