Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Wymiar urlopu nowo zatrudnionego pracownika

Autor: Grzegorz Dziubka

Zatrudniam pracownika (na okres próbny na 4 miesiące), który przyszedł z innej firmy (przerwa miedzy jednym a drugim zatrudnieniem jest mniejsza niż 30 dni). Jak wygląda jego sytuacja z urlopem? Przysługuje mu 20 dni w roku. Kiedy, po jakim czasie i w ilu dniach taki pracownik może otrzymać urlop wypoczynkowy lub wziąć urlop na żądanie? To samo pytanie – tylko jeżeli przerwa w stosunku zatrudnienia jest dłuższa niż 30 dni.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.


Wymiar urlopu nowo zatrudnionego pracownika

Okresy zatrudnienia

Do okresu zatrudnienia, od którego zależy prawo do urlopu i wymiar urlopu, wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia, bez względu na przerwy w zatrudnieniu oraz sposób ustania stosunku pracy. Zmieniając pracodawcę w trakcie roku urlop jest rozliczany proporcjonalnie u dotychczasowego oraz nowego pracodawcy w sposób proporcjonalny. U dotychczasowego pracodawcy w wymiarze proporcjonalnym do okresu przepracowanego u tego pracodawcy w roku ustania stosunku pracy, chyba że przed ustaniem tego stosunku pracownik wykorzystał urlop w przysługującym mu lub w wyższym wymiarze a u kolejnego pracodawcy w wymiarze proporcjonalnym do okresu pozostałego do końca danego roku kalendarzowego w razie zatrudnienia na czas nie krótszy niż do końca danego roku kalendarzowego oraz proporcjonalnym do okresu zatrudnienia w danym roku kalendarzowym w razie zatrudnienia na czas krótszy niż do końca danego roku kalendarzowego.

Przysługujący urlop

Jeden miesiąc pracy odpowiada 1/12 (20 lub 26-dniowego wymiaru) przysługującego pracownikowi. Oczywiście wymiar urlopu zależy od stażu pracy. Niepełny miesiąc kalendarzowy należy zaokrąglić do pełnego miesiąca a niepełny dzień do pełnego dnia. W sytuacji, gdy okres zatrudnienia przypada po nabyciu przez pracownika prawa do urlopu w danym roku kalendarzowym, wymiar urlopu pracownika powracającego do pracy w ciągu tego samego roku kalendarzowego ulega proporcjonalnemu obniżeniu, chyba że przed rozpoczęciem tego okresu pracownik wykorzystał urlop w przysługującym mu lub w wyższym wymiarze. Jeśli pracownik, który przed ustaniem stosunku pracy w ciągu roku kalendarzowego wykorzystał urlop w wymiarze wyższym niż przysługujący, u kolejnego pracodawcy przysługuje urlop w odpowiednio niższym wymiarze, ale nie niższym niż wynikający z okresu przepracowanego w tym roku u wszystkich pracodawców. Te same zasady obowiązują wobec pracownika podejmującego pracę u kolejnego pracodawcy w ciągu innego roku kalendarzowego niż rok, w którym ustał jego stosunek pracy z poprzednim pracodawcą.

Urlop na żądanie

W przypadku urlopu na żądanie istnieje zasada, że łączny wymiar urlopu na żądanie w roku kalendarzowym nie może przekroczyć 4 dni, niezależnie od liczby pracodawców, u których pracuje się w ciągu roku. Zmiana pracodawcy nie zeruje już wykorzystanego urlopu, więc w danym roku kalendarzowym nie jest liczony od nowa w przypadku zmiany pracodawcy. Zmiana pracodawcy nie uprawnia do nowego limitu 4 dni urlopu na żądanie.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info