Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wykorzystywanie zaległego urlopu podczas pandemii koronawirusa

Marta Handzlik • Opublikowane: 2020-08-10

Jestem kadrową w przedszkolu. W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną pracownicy placówki przebywają w domu. Dyrekcja chciałaby, aby w przyszłym miesiącu, kiedy to będzie płacone wynagrodzenie postojowe, pracownicy wykorzystali zaległy urlop za 2019 rok. Jedna z pań nie zgadza się na wykorzystanie tego urlopu (9 dni). Co w takiej sytuacji mogę zrobić? Planu urlopu na ten rok jeszcze nie mamy.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wykorzystywanie zaległego urlopu podczas pandemii koronawirusa

Zobowiązanie do wykorzystania zaległego urlopu

Jeśli pracownica ma urlop zaległy, to pracodawca może ją zobowiązać do jego wykorzystania. 

Zgodnie z art. 168 ustawy Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1040) zaległy urlop powinien zostać udzielony pracownikowi najpóźniej do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego.

Plan urlopów  

Za udzielenie pracownikom urlopów w terminie zgodnym z przepisami odpowiada pracodawca i to on będzie ponosić konsekwencje w przypadku niewywiązania się z tego obowiązku. W interesie pracodawcy leży więc, aby pracownicy w odpowiednim terminie złożyli wnioski urlopowe w celu sporządzenia planu urlopów lub w przypadku braku planu urlopów, uzgodnili termin wykorzystania urlopu w drodze indywidualnego porozumienia. Należy pamiętać, że plan urlopów powinien obejmować cały urlop jakim dysponuje pracownik, a więc również urlop zaległy (z wyłączeniem urlopu na żądanie). Zarówno plan urlopów, jak i porozumienie co do terminu wykorzystania urlopu wiążą obie strony stosunku pracy, a zmiana ustalonego terminu skorzystania z urlopu może nastąpić tylko w wyjątkowych sytuacjach przewidzianych w Kodeksie pracy.

Wysłanie na zaległy urlop nawet bez zgody pracownika

Może się jednak zdarzyć, że pracownicy nie będą chcieli wykorzystać zaległych urlopów w terminie określonym obowiązującymi przepisami. Sąd Najwyższy w tej kwestii stanął po stronie pracodawców, przyznając im prawo do wysłania pracownika na urlop zaległy nawet bez jego zgody.

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z 2.09.2003 r. (sygn. akt I PK 403/02) udzielenie urlopu wypoczynkowego za poprzednie lata w pierwszym kwartale następnego roku (obecnie do końca września następnego roku) nie wymaga zgody pracownika także wówczas, gdy w tym samym czasie biegnie okres wypowiedzenia umowy o pracę. W uzasadnieniu powyższego orzeczenia SN stwierdził, że komentowany przepis stanowi, że urlopu niewykorzystanego zgodnie z planem urlopów należy pracownikowi udzielić najpóźniej do końca pierwszego kwartału następnego roku kalendarzowego (od 1 stycznia 2012 r. – do 30 września następnego roku kalendarzowego). W takim przypadku pracodawca nie ma obowiązku uzgadniania z pracownikiem terminu wykorzystania urlopu, lecz musi udzielić mu urlopu w terminie określonym w powołanym przepisie. 

Zatem w przypadku, gdy pracownik posiada zaległy urlop, pracodawca nie ma obowiązku uzgadniania z pracownikiem terminu wykorzystania takiego urlopu. Jeżeli więc pracownik nie wnioskuje o udzielenie urlopu zaległego do końca września lub nie zgadza się na wykorzystanie takiego urlopu w tym terminie, pracodawca ma prawo jednostronnie wyznaczyć pracownikowi termin wykorzystania zaległego urlopu. Odmowa udania się na urlop przez pracownika może zostać uznana za naruszenie ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, a w konsekwencji skutkować nałożeniem na pracownika kary porządkowej w postaci upomnienia lub naganny.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

3 maja w niedzielę ? należy się dzień wolny?

Teraźniejsze święta (1 i 3 maja), jak także wiele innych w roku, wypadają w weekend, w dzień wolny od pracy. Czy za te święta należą nam się dni wolne?

 

Praca w nocy a urlop

Pracownik w naszej firmie zaczyna zmianę nocną w niedzielę o godz. 22:00, a kończy w poniedziałek o 06:00. Na jaki dzień...

 

Obniżony etat na podstawie art. 186 a urlop wychowawczy

Przez 18 miesięcy korzystałam z obniżenia wymiaru etatu na podstawie art. 186 7 Kodeksu pracy. Następnie został mi udzielony urlop wychowawczy...

 

Odmowa przydziału na stanowisko służbowe

Odmowa przydziału na stanowisko służbowe

Jestem żołnierzem służby kandydackiej na 5-letnich studiach wojskowych w szkole oficerskiej. Czy po ukończeniu szkoły na rozmowie z przedstawicielem...

Zwrot za dojazdy do uczniów przy nauczaniu indywidualnym

Zwrot za dojazdy do uczniów przy nauczaniu indywidualnym

Pracuję w szkole specjalnej, gdzie część uczniów jest na nauczaniu indywidualnym. Otrzymuję delegacje za dojazdy do tych uczniów, lecz dyrektor szkoły...

Jak liczyć okres wypowiedzenia przy umowie na czas nieokreślony?

Jak liczyć okres wypowiedzenia przy umowie na czas nieokreślony?

Umowa o pracę na czas nieokreślony zawarta 02.10.2017 r. z adnotacją w „innych warunkach zatrudnienia”: okres wypowiedzenia wynosi 3...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »