Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wykorzystywanie zaległego urlopu podczas pandemii koronawirusa

Marta Handzlik • Opublikowane: 2020-08-10

Jestem kadrową w przedszkolu. W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną pracownicy placówki przebywają w domu. Dyrekcja chciałaby, aby w przyszłym miesiącu, kiedy to będzie płacone wynagrodzenie postojowe, pracownicy wykorzystali zaległy urlop za 2019 rok. Jedna z pań nie zgadza się na wykorzystanie tego urlopu (9 dni). Co w takiej sytuacji mogę zrobić? Planu urlopu na ten rok jeszcze nie mamy.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.


Wykorzystywanie zaległego urlopu podczas pandemii koronawirusa

Zobowiązanie do wykorzystania zaległego urlopu

Jeśli pracownica ma urlop zaległy, to pracodawca może ją zobowiązać do jego wykorzystania. 

Zgodnie z art. 168 ustawy Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1040) zaległy urlop powinien zostać udzielony pracownikowi najpóźniej do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego.

Plan urlopów  

Za udzielenie pracownikom urlopów w terminie zgodnym z przepisami odpowiada pracodawca i to on będzie ponosić konsekwencje w przypadku niewywiązania się z tego obowiązku. W interesie pracodawcy leży więc, aby pracownicy w odpowiednim terminie złożyli wnioski urlopowe w celu sporządzenia planu urlopów lub w przypadku braku planu urlopów, uzgodnili termin wykorzystania urlopu w drodze indywidualnego porozumienia. Należy pamiętać, że plan urlopów powinien obejmować cały urlop jakim dysponuje pracownik, a więc również urlop zaległy (z wyłączeniem urlopu na żądanie). Zarówno plan urlopów, jak i porozumienie co do terminu wykorzystania urlopu wiążą obie strony stosunku pracy, a zmiana ustalonego terminu skorzystania z urlopu może nastąpić tylko w wyjątkowych sytuacjach przewidzianych w Kodeksie pracy.

Wysłanie na zaległy urlop nawet bez zgody pracownika

Może się jednak zdarzyć, że pracownicy nie będą chcieli wykorzystać zaległych urlopów w terminie określonym obowiązującymi przepisami. Sąd Najwyższy w tej kwestii stanął po stronie pracodawców, przyznając im prawo do wysłania pracownika na urlop zaległy nawet bez jego zgody.

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z 2.09.2003 r. (sygn. akt I PK 403/02) udzielenie urlopu wypoczynkowego za poprzednie lata w pierwszym kwartale następnego roku (obecnie do końca września następnego roku) nie wymaga zgody pracownika także wówczas, gdy w tym samym czasie biegnie okres wypowiedzenia umowy o pracę. W uzasadnieniu powyższego orzeczenia SN stwierdził, że komentowany przepis stanowi, że urlopu niewykorzystanego zgodnie z planem urlopów należy pracownikowi udzielić najpóźniej do końca pierwszego kwartału następnego roku kalendarzowego (od 1 stycznia 2012 r. – do 30 września następnego roku kalendarzowego). W takim przypadku pracodawca nie ma obowiązku uzgadniania z pracownikiem terminu wykorzystania urlopu, lecz musi udzielić mu urlopu w terminie określonym w powołanym przepisie. 

Zatem w przypadku, gdy pracownik posiada zaległy urlop, pracodawca nie ma obowiązku uzgadniania z pracownikiem terminu wykorzystania takiego urlopu. Jeżeli więc pracownik nie wnioskuje o udzielenie urlopu zaległego do końca września lub nie zgadza się na wykorzystanie takiego urlopu w tym terminie, pracodawca ma prawo jednostronnie wyznaczyć pracownikowi termin wykorzystania zaległego urlopu. Odmowa udania się na urlop przez pracownika może zostać uznana za naruszenie ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, a w konsekwencji skutkować nałożeniem na pracownika kary porządkowej w postaci upomnienia lub naganny.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z urlopem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

Szukamy prawnika »