Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wykorzystanie urlopu w przyszłym roku

Dorota Kriger • Opublikowane: 2013-04-05

Mój pracodawca domaga się, aby wszyscy pracownicy zadeklarowali terminy urlopów na cały rok. Każdy może sobie zostawić 3-4 niezadeklarowane dni. Pracuję już prawie 3 lata, więc niebawem będzie mnie obowiązywał 3-miesięczny okres wypowiedzenia. „Chomikując” urlop (ok. 22 dni), mogę zredukować to do 2 miesięcy. Na razie próbowałem zadeklarować, że urlop wykorzystam w grudniu. Oczywiście nawet wtedy nie chcę go wykorzystać. Chciałbym, żeby urlop „przeszedł” na następny rok. Czy pracodawca może mnie zmusić, żebym wykorzystał urlop w bieżącym roku?
Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Pracodawca prawidłowo wymaga, aby pracownicy zadeklarowali swoje oczekiwania i zamiary związane z terminami ich urlopów, tworząc w ten sposób tzw. plan urlopów na cały rok. Dni, których nie powinien obejmować plan urlopów, to 4 dni mające charakter urlopu na żądanie. Pozostałe dni zaś – włącznie z dniami zaległymi – powinny być ujęte w planie urlopów na dany rok, który to plan ma pomóc w lepszej organizacji pracy w zakładzie. Zezwala na to prawo pracy – pracodawca ma bowiem prawo do decydowania o tym, kiedy będzie wykorzystywany urlop przez pracownika, a prawo to wynika z Kodeksu pracy (K.p.):

„Art. 163. § 1. Urlopy powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów. Plan urlopów ustala pracodawca, biorąc pod uwagę wnioski pracowników i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy. Planem urlopów nie obejmuje się części urlopu udzielanego pracownikowi zgodnie z art. 1672”.

Pracownik powinien więc wskazać, w jakim terminie chciałby w danym roku wykorzystać urlop oraz czy chce, aby był on podzielony na części – informacje te powinny być jak najbardziej zgodne z rzeczywistością i faktycznymi zamiarami pracownika. Pracodawca zaś powinien uwzględnić propozycje pracownika, choć może też wprowadzić do nich korektę.

Ponadto, zgodnie z art. 161 K.p., pracodawca jest obowiązany udzielić pracownikowi urlopu w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo. Oznacza to, że pracodawca nie ma prawa wyrazić zgody na ujęcie w planie urlopowym dni urlopu, które pracownik powinien wykorzystać w danym roku, do wykorzystania dopiero w roku następnym. Tylko wtedy, kiedy pracownik nie będzie mógł z ważnych powodów (np. choroba, urlop wychowawczy, macierzyński i inne ważne przyczyny leżące po stronie pracownika lub pracodawcy) wykorzystać urlopu w danym roku zgodnie z planem, pracodawca będzie mógł go udzielić w roku kolejnym jako urlopu zaległego. Powyższe oznacza, że może Pan zaplanować wykorzystanie urlopu najpóźniej do końca grudnia danego roku, ale nie może Pan z góry planować urlopu przysługującego w roku 2013 jako urlopu do wykorzystania w roku 2014.

Zwracam też uwagę, iż „chomikowanie” urlopu mija się z celem, kiedy zostawia się ten urlop na okres wypowiedzenia. Wynika to faktu, że w okresie wypowiedzenia pracodawca może, ale nie musi, pracownika wysłać na taki urlop. To pracodawca decyduje o tym, czy pracownik w okresie wypowiedzenia będzie mógł wykorzystać urlop – wynika tak z art. 1671 K.p., zgodnie z którym w okresie wypowiedzenia umowy o pracę pracownik jest obowiązany wykorzystać przysługujący mu urlop, jeżeli w tym okresie pracodawca udzieli mu urlopu.

Pana plany mogą więc nie przynieść zamierzonego skutku, bo zamiast 2 miesięcy wypowiedzenia i tak będzie Pan zobowiązany pracować przez 3 miesiące, zaś za urlop niewykorzystany otrzyma Pan jedynie rekompensatę pieniężną w formie ekwiwalentu urlopowego.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Okres ochronny po powrocie z urlopu wychowawczego

Obecnie jestem na urlopie wychowawczym. Córka urodziła się 8 czerwca 2010 r. Przez pierwsze pół roku po porodzie przebywałam na urlopie macierzyńskim i...

 

Praca w nocy a urlop

Pracownik w naszej firmie zaczyna zmianę nocną w niedzielę o godz. 22:00, a kończy w poniedziałek o 06:00 . Na jaki...

 

Wykorzystanie zaległego urlopu wypoczynkowego podczas urlopu dla poratowania zdrowia

Jestem na kończącym się urlopie macierzyńskim. Moim głównym źródłem utrzymania jest praca w szkole, drugim praca w poradni. Złożyłam wniosek...

 

Urlop ojcowski przed końcem umowy

Wczoraj zostałem poinformowany o nieprzedłużeniu umowy o pracę, która kończy mi się za 16 dni. Do tej pory nie wykorzystałem urlopu ojcowskiego,...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »