Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wykorzystanie urlopu w okresie wypowiedzenia

Marta Handzlik • Opublikowane: 2015-07-12

Dostałem wypowiedzenie umowy o pracę. Wypowiedzenie sporządzone zostało w formie porozumienia stron. Jeden z paragrafów dokumentu brzmi, że pracownik zobowiązuje się do wykorzystania do dnia (…) przysługującego urlopu wypoczynkowego w wymiarze (…). Czy oznacza to, że muszę wykorzystać cały urlop i pracodawca nie może się z tego wycofać? Wykorzystanie urlopu jest mi bardzo na rękę. Pracodawca zaś straszy mnie, że nie puści mnie na urlop, dopóki nie przekażę wszystkich obowiązków pracownikowi, który został zatrudniony na moje miejsce.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odpowiadając na Pana pytanie uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 1671 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) w okresie wypowiedzenia umowy o pracę pracownik jest obowiązany wykorzystać przysługujący mu urlop, jeżeli w tym okresie pracodawca udzieli mu urlopu.

Oznacza to, że w okresie wypowiedzenia umowy o pracę dysponentem urlopu pracownika jest pracodawca. To od jego woli zależy, czy udzieli pracownikowi urlopu, czy nie. Jeśli zdecyduje się na udzielenie, pracownik musi wykorzystać przysługujący mu urlop. Jeśli pracodawca nie udzieli mu urlopu, musi wypłacić ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop.

Pracownik musi wykorzystać przysługujący mu urlop wypoczynkowy w okresie wypowiedzenia, jeśli taką decyzję podejmie pracodawca i to niezależnie od tego, czy urlop ten był przewidziany w planie urlopów, czy nie.

Pracodawca ma prawo udzielić pracownikowi przysługującego mu urlopu wypoczynkowego w okresie trwającego wypowiedzenia umowy o pracę i to bez względu na długość tego okresu i stronę składającą oświadczenie o wypowiedzeniu.

Z treści omawianej regulacji wyraźnie wynika, że dotyczy ona wyłącznie rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem. Jeżeli więc ustanie zatrudnienia następuje w innym trybie, w szczególności na podstawie porozumienia stron, za niedopuszczalne uznać należy udzielenie urlopu z inicjatywy pracodawcy w okresie poprzedzającym rozwiązanie umowy o pracę. Uwagę tę należy odnieść również do przypadków rozwiązywania się, z upływem czasu, na który były zawarte, terminowych umów o pracę. Oczywiście udzielenie w tym okresie urlopów wypoczynkowych byłoby dopuszczalne, gdyby taki właśnie termin ich wykorzystania wynikał z planu urlopów lub porozumienia w sprawie terminu urlopu.

Podsumowując – skoro w porozumieniu z pracodawcą ustalony został obowiązek wykorzystania urlopu, to pracodawca nie może się z niego wycofać. Podkreślam jednakże, że dotyczy to tylko porozumienia stron. Jeśli doszło do wypowiedzenia – pracodawca ma wolną rękę w tej kwestii.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Praca na pół etatu - ile dni wolnych w ciągu roku?

Od października 2007 r. do chwili obecnej pracuję na pół etatu (4 h dziennie, 5 dni w tygodniu). Biorąc pod uwagę wykształcenie i staż pracy, jeszcze nie...

 

W jaki sposób pracodawca może obniżyć wynagrodzenie pracownika?

Czy pracodawca może obniżyć mi wynagrodzenie? Dostałem wypowiedzenie zmieniające wysokość mojej pensji – do tej pory otrzymywałem 2300 zł, ale od...

 

Jak przerwać urlop wychowawczy i pójść na zwolnienie lekarskie?

Jak przerwać urlop wychowawczy i pójść na zwolnienie lekarskie?

Jestem zatrudniona na czas nieokreślony. Od 1,5 roku przebywam na urlopie wychowawczym. Obecnie zaszłam w drugą ciążę. Jak przerwać urlop, wrócić do...

Urlop dla poratowania zdrowia udzielony w dwóch szkolach

Jestem nauczycielem dyplomowanym. Jednocześnie jestem zatrudniony na cza nieokreślony w dwóch szkołach: w gimnazjum – pełny etat...

 

Czy można się odwołać od decyzji dyrektora o odebraniu godzin nadliczbowych?

Od prawie 20 lat pracuję w zespole szkół średnich zawodowych. Jestem nauczycielem z 28-letnim stażem pracy. W tym roku szkolnym otrzymałam...

 

Informacja o ciąży w okresie wypowiedzenia

Pracodawca wypowiedział mi umowę o pracę. Z ostatnim dniem sierpnia br. kończył mi się okres wypowiedzenia. Właśnie się dowiedziałam, że jestem...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »