Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wykorzystanie rocznej puli urlopu a prawo do urlopu na żądanie

Dorota Kriger • Opublikowane: 2010-10-20

Jestem zatrudniony na umowę o pracę na 1/4 etatu. W lipcu wykorzystałem na wakacje przysługujący mi urlop wypoczynkowy. Czy nadal przysługuje mi w nagłej sytuacji urlop na żądanie? Dotychczas nie wykorzystałem żadnego z 4 dni przysługującego urlopu na żądanie, ale z tego, co wiem, to urlop na żądanie zabiera dni z puli urlopu wypoczynkowego. Czy w mojej sytuacji nie mogę zatem wziąć już urlopu na żądanie?
Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Pracodawca udziela pracownikowi urlopu na żądanie w terminie wskazanym przez pracownika, w wymiarze nie większym niż 4 dni urlopu w każdym roku kalendarzowym (art. 1672 K.p.). Urlop na żądanie, jak słusznie Pan zauważył, stanowi część puli dni urlopowych. Pula ta – zgodnie z art. 154 § 1 K.p. – wynosi 20 bądź 26 dni, przy czym należy pamiętać, że wymiar urlopu dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika, biorąc za podstawę przysługujący wymiar urlopu – w tym przypadku niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia (art. 154 § 2 K.p.).

Powyższe oznacza, że wykorzystanie pełnego rocznego wymiaru pozbawia pracownika prawa do urlopu na żądanie, nawet jeśli nie wykorzystał ani jednego dnia na żądanie. Wynika to z art. 154 § 3 K.p., który mówi, iż wymiar urlopu w danym roku kalendarzowym nie może przekroczyć określonego wymiaru, czyli 20 bądź 26 dni (w przypadku niepełnoetatowego pracownika – wymiar ustalonego proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika).

Pracownik, który wykorzystał już cały urlop wypoczynkowy, w przypadku wystąpienia sytuacji, w której nie może przez pewien czas świadczyć pracy, może skorzystać z urlopu bezpłatnego (art. 174 § 1 K.p.). Na urlop taki pracodawca może, lecz nie musi wyrazić zgody.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Drugi wniosek o urlop wychowawczy – ile wychowawczego jeszcze mi zostało?

Chcę przedłużyć urlop wychowawczy. Syn urodził się 7.09.2008 r., a mój pierwszy wniosek o urlop dotyczył okresu od 15.04.2009 r. do 30.04.2011 r. Chciałabym...

 

Niewykorzystany urlop i zmiana pracy ? czy urlop przechodzi na nowego pracodawcę, czy należy się ekwiwalent?

Niewykorzystany urlop i zmiana pracy ? czy urlop przechodzi na nowego pracodawcę, czy należy się ekwiwalent?

Czy za niewykorzystany urlop pracodawca musi wypłacić ekwiwalent czy urlop przechodzi na drugiego pracodawcę?

Wniosek o urlop na żądanie

Do kogo należy kierować wniosek o urlop na żądanie? Kadry odsyłają do kierownika wydziału, ten do bezpośredniego przełożonego, czyli brygadzisty, a on z...

 

Powrót do pracy po urlopie wychowawczym

Wracam do pracy po urlopie wychowawczym, moje stanowisko pracy już jednak nie istnieje. Pracodawca zaproponował mi inne stanowisko i pełny etat, ale...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »