Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wykorzystanie rocznej puli urlopu a prawo do urlopu na żądanie

Dorota Kriger • Opublikowane: 2010-10-20

Jestem zatrudniony na umowę o pracę na 1/4 etatu. W lipcu wykorzystałem na wakacje przysługujący mi urlop wypoczynkowy. Czy nadal przysługuje mi w nagłej sytuacji urlop na żądanie? Dotychczas nie wykorzystałem żadnego z 4 dni przysługującego urlopu na żądanie, ale z tego, co wiem, to urlop na żądanie zabiera dni z puli urlopu wypoczynkowego. Czy w mojej sytuacji nie mogę zatem wziąć już urlopu na żądanie?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Pracodawca udziela pracownikowi urlopu na żądanie w terminie wskazanym przez pracownika, w wymiarze nie większym niż 4 dni urlopu w każdym roku kalendarzowym (art. 1672 K.p.). Urlop na żądanie, jak słusznie Pan zauważył, stanowi część puli dni urlopowych. Pula ta – zgodnie z art. 154 § 1 K.p. – wynosi 20 bądź 26 dni, przy czym należy pamiętać, że wymiar urlopu dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika, biorąc za podstawę przysługujący wymiar urlopu – w tym przypadku niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia (art. 154 § 2 K.p.).

Powyższe oznacza, że wykorzystanie pełnego rocznego wymiaru pozbawia pracownika prawa do urlopu na żądanie, nawet jeśli nie wykorzystał ani jednego dnia na żądanie. Wynika to z art. 154 § 3 K.p., który mówi, iż wymiar urlopu w danym roku kalendarzowym nie może przekroczyć określonego wymiaru, czyli 20 bądź 26 dni (w przypadku niepełnoetatowego pracownika – wymiar ustalonego proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika).

Pracownik, który wykorzystał już cały urlop wypoczynkowy, w przypadku wystąpienia sytuacji, w której nie może przez pewien czas świadczyć pracy, może skorzystać z urlopu bezpłatnego (art. 174 § 1 K.p.). Na urlop taki pracodawca może, lecz nie musi wyrazić zgody.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

Szukamy prawnika »