Kategoria: Rozwiązanie umowy przez pracodawcę

Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wykonywanie podobnej działalności jak zakład pracy

Marek Gola • Opublikowane: 2016-02-15

Pracuję w firmie zajmującą się działalnością X. Dodatkowo prowadzę działalność gospodarczą, której jednym z produktów sprzedaży jest ten sam produkt – inny producent oraz ta sama usługa – ten sam podwykonawca. W firmie, w której pracuję, nie mam podpisanej żadnej umowy o zakazie konkurencji. Nie posiadam informacji poufnych związanych z pokrywającą się działalnością. Od 6 miesięcy jestem na zwolnieniu chorobowym, a aktualnie macierzyńskim. W danej chwili nie prowadzę żadnych czynności związanych z prowadzeniem działalności, mam zatrudnioną do tego celu osobę. Co grodzi mi jako pracownikowi w takim przypadku, gdyby pracodawca dowiedział się o wykonywaniu tej działalności? Czy pracodawca ma prawo żądać złożenia przeze mnie wypowiedzenia?

»Wybrane opinie klientów

Bardzo dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. Łączę pozdrowienia dla całego zespołu.
Mirka
Szybka odpowiedź i przede wszystkim anonimowość i lepiej się pisze niż rozmawia bo można wszystko przemyśleć i człowiek nie wstydzi się wszystkiego przekazać bo co sobie prawnik pomyśli gdyby się siedziało face to face.
Krzysztof, 39 lat
Wygodny szybki dostęp do zagadnień prawa. Jasne i klarowne odpowiedzi .
Agnieszka
Jestem bardzo zadowolona. Porada pani prawnik Handzlik-Rosuł w jasny, zrozumiały sposób rozstrzygnęła moje wątpliwości. Cieszę się tym bardziej, że wyjaśnienie jest dla mnie bardzo korzystne. Odpowiedź na moje zapytanie dotarła w ciągu jednego dnia, a kwota na jaką porada została wyceniona pozytywnie mnie zaskoczyła. Jeżeli w przyszłości będę potrzebowała podobnej pomocy prawnej, na pewno skorzystam, bo prosta procedura, cena i czas w jakim uzyskałam informację są nie do przecenienia. 
Anna, nauczyciel, 57 lat
Odpowiedź na zadane pytanie była bardzo profesjonalna, pomocna i przygotowana na wysokim poziomie. 
Anna, księgowa, 56 lat
Serdecznie dziękuję za szybką i wyczerpującą odpowiedź.
Magdalena, 53 lata
Jak zawsze, pełny profesjonalizm i fachowość.Polecam każdemu, kto ma problem.
Janusz, 62 lata, geodeta
Szybko, i bardzo profesjonalnie udzielona porada naprawdę godne polecenia pomoc skuteczna i bardzo przydatna
Grzegorz, 38 lat
Witam. Z porady prawnej jestem zadowolony. 
Dariusz
Dziękuje serdecznie Panu Mecenasowi Michałowi Berlińskiemu za udzielenie szybkich i jasnych odpowiedzi na moje pytania. Jestem bardzo usatysfakcjonowana wyznaczeniem Pana Mecenasa Berlińskiego, który został wybrany do zapoznania się z moja sprawa ponieważ wykazał się wiedzą w tym kierunku. Korzystałam z możliwości zadawania dodatkowych pytań i zawsze otrzymywałam odpowiedzi w szybkim czasie i były one wyczerpujące w każdej kwestii. 
Beata

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu pracy zwanego dalej K.p. W pierwszej kolejności wskazać należy na treść art. 100 § 2 pkt 4 i 5 K.p., zgodnie z którymi, odpowiednio: pracownik zobowiązany jest dbać o dobro zakładu pracy, chronić jego mienie oraz zachować w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę oraz pracownik jest obowiązany przestrzegać tajemnicy określonej w odrębnych przepisach.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

 

Z powyższego wyprowadzić należy ogólna regułę. Obowiązek powstrzymywania się od działalności konkurencyjnej szkodzącej pracodawcy, konieczność powstrzymywania się od ujawniania tajemnic przedsiębiorstwa, to nie jest tylko kwestia umowy o zakazie konkurencji, bowiem taki obowiązek ma każdy z pracowników, gdyż wynika z art. 100 K.p.

 

Istotny z punktu widzenia Pani interesu jest pogląd wyrażany w literaturze, który stanowi, iż „prowadzenie przez pracownika własnej działalności gospodarczej, której przedmiot (PKD) jest analogiczny do działalności pracodawcy stanowi to podstawę do rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem. W szczególne uzasadnionych przypadkach, kiedy np. pracodawca jest w stanie udokumentować wyprowadzenie przez pracownika danych dla własnych potrzeb lub doprowadzenie do powstania szkody u dotychczasowego pracodawcy tenże ma prawo rozwiązać umowę bez wypowiedzenia z winy pracownika”.

 

Powyższe znajduje uzasadnienie w poglądzie wyrażonym przez Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 3 marca 2005 r., sygn. akt I PK 263/2004, w którym wskazano, iż „prowadzenie działalności konkurencyjnej po odmowie zawarcia umowy o zakazie konkurencji oraz pomimo sprzeciwu pracodawcy jest świadomym naruszeniem przez pracownika obowiązku dbałości o dobro zakładu (art. 100 § 2 pkt 4 kp) i może stanowić uzasadnioną przyczynę rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika (art. 52 § 1 pkt 1 kp).”

 

Prowadzona przez Panią działalność gospodarcza winna być bowiem oceniona z punktu zagrożenia interesów dotychczasowego pracodawcy. Konieczne będzie zatem podjęcie weryfikacji rynków zbytu. Jeżeli szkoda dla dotychczasowego pracodawcy będzie możliwa do oszacowania, wówczas w mojej ocenie można mówić o możliwości rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.

 

Z ostrożności pragnę nadto wskazać na pogląd wyrażony w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 5 kwietnia 2005 r., sygn. akt I PK 208/2004, w którym wskazano, iż „świadome organizowanie przez pracownika równoczesnego przejścia kilku pracowników do pracodawcy prowadzącego działalność konkurencyjną może być zakwalifikowane jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych i stanowić uzasadnioną przyczynę rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia na podstawie art. 52 § 1 pkt 1 kp”.

 

Puentę niniejszej opinii w mojej ocenie stanowi pogląd wyrażony przez Sąd Najwyższy, zgodnie z którym „pracownik podejmujący działalność gospodarczą kolidującą z jego rolą jako strony stosunku pracy powinien przejawiać szczególną dbałość, by w praktyce nie prowadziło to do zagrożenia dobrego imienia pracodawcy; jego zachowanie nie spełniające tego wymagania stanowi przyczynę uzasadniającą wypowiedzenie mu umowy o pracę niezależnie od tego czy można mu przypisać winę” (patrz: wyrok SN z dnia 5 września 1997 r., sygn. akt I PKN 223/97).

 

Reasumując, w przypadku braku możliwości przypisania winy umyślnej, dopuszczalne będzie wypowiedzenie umowy. W przypadku wykazania Pani winy umyślnej, dopuszczalne będzie rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z rozwiązaniem umowy?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.03.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »