Kategoria: Obowiązki i odpowiedzialność pracownika

Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wykonywanie innych prac niż określone na stanowisku

Marta Handzlik • Opublikowane: 2019-08-12

Zostałem zatrudniony na umowę o pracę tymczasową na 3 miesiące, na stanowisku „serwisant” – oczywiście docelowo na stałe. Liczba godzin 8 dziennie, 40 godzin tygodniowo. W momencie rozpoczęcia pracy pracodawca tłumaczył się brakiem zlecenia i skierował mnie tymczasowo do innego działu. Do dnia dzisiejszego, a pracuję 2 miesiące, nie mam pisma dotyczącego obowiązków i zakresu pracy. Obowiązki serwisanta mają się nijak do obowiązków, które narzuca mi pracodawca. Muszę pracować w delegacji (wyjazdy do innych miast), po 10–11 godzin dziennie. Zagrożono mi, że jak nie będę wykonywał tych poleceń, to zostanę zwolniony z pracy z powodu braku dyspozycyjności. Czy muszę przyjąć takie wypowiedzenie? Jakie są następstwa, jak nie przyjmę wypowiedzenia? Co w ogóle mam robić? Jakie mam prawa?

»Wybrane opinie klientów

Odpowiedź uzyskana szybko. W pełni profesjonalnie nakreślone możliwości rozwiązania problemu ,może niekoniecznie po mojej myśli( co też zostało ujęte w odpowiedzi )wiadomo każda sprawa ma swoje oblicze ,ale mimo to polecam. Warto mieć świadomość ,że można z kanapy zasięgnąć porad fachowców.
Alina
Super serwis, super kontakt, szybkie rzeczowe odpowiedzi za nie wielkie pieniądze (do kolejnych klientów serwisu:proszę się nie bać..za jakieś 100 zł z hakiem... można przyjacielsko porozmawiać przez kilka tygodni jak przy dobrej kawie i ciachu...zresztą często ją popijam pisząc do Pana Mecenasa...nie wiem jak Pan po drugiej stronie :)Każde moje pytanie...nie zostało bez odpowiedzi....chociaż poruszałam się jak \"dziecko we mgle\" gubiąc się i powracając do sprawy z uporem maniaka zadając nie raz oczywiste pytania. Dziękuję za zrozumienie i pomoc....za wyzwolenie mnie ze stresu, który przez moją niepewność mnie zjadał. Będę polecała ten portal wszystkim, którzy będą potrzebować porady prawnej, a i ja w razie potrzeby ..skorzystam powtórnie (obym nie musiała :) )...licho nie śpi . Pozdrawiam serdecznie Pana Marka G. oraz cały Zacny Zespół
Izabela
Fakt,że aby uzyskać poradę,nie muszę szukać żadnej kancelarii,umawiać terminów i jechać na spotkanie. Pani Mecenas Marta Handzlik - Rosuł odpowiedziała wyczerpująco na moje pytania ( w tym również na pytania dodatkowe), podając na poparcie swoich wypowiedzi odpowiednie przepisy z Karty Nauczyciela. Dowiedziałam się jak rozwiązać mój problem,jakie mam prawa i obowiązki,a wszystko za dosyć przystępną cenę. W dodatku czas oczekiwania na porady był bardzo krótki,a to ważne,bo zależało mi na czasie
Agnieszka, 47 lat, nauczyciel
Pani prawnik bardzo rzeczowo opisała mozliwości i zagrożenia. Podała na co będzie zwracał uwagę sąd.Odpowiadała na pytania dodatkowe, które zawsze powstaja w głowie laika w sprawach prawnych. Dzieki tej odpowiedzi uważam, że jeśli wspóllokatorka nie zechce się dalej porozumieć, to wystąpię na drogę sądową.
Krzysiek
Bardzo dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. Łączę pozdrowienia dla całego zespołu.
Mirka

Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych agencja pracy tymczasowej zatrudnia pracowników tymczasowych na podstawie umowy o pracę na czas określony.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

„Umowa o pracę zawarta między agencją pracy tymczasowej a pracownikiem tymczasowym powinna określać strony umowy i datę zawarcia umowy oraz wskazywać pracodawcę użytkownika i ustalony okres wykonywania na jego rzecz pracy tymczasowej, a także warunki zatrudnienia pracownika tymczasowego w okresie wykonywania pracy na rzecz pracodawcy użytkownika, w szczególności:

1) rodzaj pracy, która ma być powierzona pracownikowi tymczasowemu;

2) wymiar czasu pracy pracownika tymczasowego;

3) miejsce wykonywania pracy tymczasowej.

4) wynagrodzenie za pracę oraz termin i sposób wypłacania tego wynagrodzenia przez agencję pracy tymczasowej”.

„W umowie o pracę strony mogą przewidzieć możliwość wcześniejszego rozwiązania tej umowy przez każdą ze stron:

1) za trzydniowym wypowiedzeniem, gdy umowa o pracę została zawarta na okres nieprzekraczający 2 tygodni;

2) za jednotygodniowym wypowiedzeniem, gdy umowa o pracę została zawarta na okres dłuższy niż 2 tygodnie”.

„Pracodawca użytkownik:

1) jest obowiązany zapewnić pracownikowi tymczasowemu bezpieczne i higieniczne warunki pracy w miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy tymczasowej;

2) prowadzi ewidencję czasu pracy pracownika tymczasowego w zakresie i na zasadach obowiązujących w stosunku do pracowników;

3) nie może stosować do pracownika tymczasowego przepisu art. 42 § 4 Kodeksu pracy ani też powierzać mu wykonywania pracy na rzecz i pod kierownictwem innego podmiotu. Czyli nie może pracownikowi powierzyć innej pracy niż ta, do której pracownik został zatrudniony”.

Słowem – swoim działaniem pracodawca łamie postanowienia ustawy i umowy między pracodawcą a agencją tymczasową. W takim przypadku powinien Pan zgłosić ten fakt do agencji, która Pana zatrudnia, i agencja powinna podjąć odpowiednie kroki w tej kwestii.

Co do wypowiedzenia – nie wręcza go Panu pracodawca, tylko agencja pracy tymczasowej, która Pana zatrudnia. Od każdego wypowiedzenia przysługuje oczywiście odwołanie do sądu pracy.

Jeżeli jednak jest Pan zatrudniony na umowę o pracę (np. na okres próbny), to w przypadku każdej umowy – czy to na czas określony, czy nieokreślony – pracodawca ma prawo zlecić pracownikowi inną pracę niż ta, do której został zatrudniony, na okres nie dłuższy niż 3 miesiące w roku kalendarzowym. I nie musi przy tym zmieniać pracownikowi umowy.

Co do zakresu obowiązków – nie zawsze jest ona konieczny na piśmie, ale warto takie pismo pracownikowi przedstawić. Praca w godzinach nadliczbowych jest obowiązkiem pracownika i nie ma prawa on jej odmówić, nawet jeśli normy jego czasu pracy są niższe. Za pracę w godzinach nadliczbowych otrzymuje on dodatkowe wynagrodzenie albo dzień wolny, co ma mu rekompensować pracę w nadgodzinach. Odmowa pracy w nadgodzinach może stanowić powód do wypowiedzenia stosunku pracy pracownikowi.

Pracodawca ma prawo wypowiedzieć Panu umowę, jeśli odmawia Pan wykonywania jego poleceń, o ile nie został przekroczony termin 3 miesięcy powierzenia innej pracy. Podobnie gdy pracownik odmówi pracy w nadgodzinach, także może otrzymać wypowiedzenie.

W obecnej sytuacji nie widzę podstaw do wszczynania postępowania przed sądem, bowiem działanie pracodawcy nie narusza przepisów.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem pracy? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »