Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wykonywanie innych prac niż określone na stanowisku

Marta Handzlik • Opublikowane: 2019-08-12

Zostałem zatrudniony na umowę o pracę tymczasową na 3 miesiące, na stanowisku „serwisant” – oczywiście docelowo na stałe. Liczba godzin 8 dziennie, 40 godzin tygodniowo. W momencie rozpoczęcia pracy pracodawca tłumaczył się brakiem zlecenia i skierował mnie tymczasowo do innego działu. Do dnia dzisiejszego, a pracuję 2 miesiące, nie mam pisma dotyczącego obowiązków i zakresu pracy. Obowiązki serwisanta mają się nijak do obowiązków, które narzuca mi pracodawca. Muszę pracować w delegacji (wyjazdy do innych miast), po 10–11 godzin dziennie. Zagrożono mi, że jak nie będę wykonywał tych poleceń, to zostanę zwolniony z pracy z powodu braku dyspozycyjności. Czy muszę przyjąć takie wypowiedzenie? Jakie są następstwa, jak nie przyjmę wypowiedzenia? Co w ogóle mam robić? Jakie mam prawa?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych agencja pracy tymczasowej zatrudnia pracowników tymczasowych na podstawie umowy o pracę na czas określony.

„Umowa o pracę zawarta między agencją pracy tymczasowej a pracownikiem tymczasowym powinna określać strony umowy i datę zawarcia umowy oraz wskazywać pracodawcę użytkownika i ustalony okres wykonywania na jego rzecz pracy tymczasowej, a także warunki zatrudnienia pracownika tymczasowego w okresie wykonywania pracy na rzecz pracodawcy użytkownika, w szczególności:

1) rodzaj pracy, która ma być powierzona pracownikowi tymczasowemu;

2) wymiar czasu pracy pracownika tymczasowego;

3) miejsce wykonywania pracy tymczasowej.

4) wynagrodzenie za pracę oraz termin i sposób wypłacania tego wynagrodzenia przez agencję pracy tymczasowej”.

„W umowie o pracę strony mogą przewidzieć możliwość wcześniejszego rozwiązania tej umowy przez każdą ze stron:

1) za trzydniowym wypowiedzeniem, gdy umowa o pracę została zawarta na okres nieprzekraczający 2 tygodni;

2) za jednotygodniowym wypowiedzeniem, gdy umowa o pracę została zawarta na okres dłuższy niż 2 tygodnie”.

„Pracodawca użytkownik:

1) jest obowiązany zapewnić pracownikowi tymczasowemu bezpieczne i higieniczne warunki pracy w miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy tymczasowej;

2) prowadzi ewidencję czasu pracy pracownika tymczasowego w zakresie i na zasadach obowiązujących w stosunku do pracowników;

3) nie może stosować do pracownika tymczasowego przepisu art. 42 § 4 Kodeksu pracy ani też powierzać mu wykonywania pracy na rzecz i pod kierownictwem innego podmiotu. Czyli nie może pracownikowi powierzyć innej pracy niż ta, do której pracownik został zatrudniony”.

Słowem – swoim działaniem pracodawca łamie postanowienia ustawy i umowy między pracodawcą a agencją tymczasową. W takim przypadku powinien Pan zgłosić ten fakt do agencji, która Pana zatrudnia, i agencja powinna podjąć odpowiednie kroki w tej kwestii.

Co do wypowiedzenia – nie wręcza go Panu pracodawca, tylko agencja pracy tymczasowej, która Pana zatrudnia. Od każdego wypowiedzenia przysługuje oczywiście odwołanie do sądu pracy.

Jeżeli jednak jest Pan zatrudniony na umowę o pracę (np. na okres próbny), to w przypadku każdej umowy – czy to na czas określony, czy nieokreślony – pracodawca ma prawo zlecić pracownikowi inną pracę niż ta, do której został zatrudniony, na okres nie dłuższy niż 3 miesiące w roku kalendarzowym. I nie musi przy tym zmieniać pracownikowi umowy.

Co do zakresu obowiązków – nie zawsze jest ona konieczny na piśmie, ale warto takie pismo pracownikowi przedstawić. Praca w godzinach nadliczbowych jest obowiązkiem pracownika i nie ma prawa on jej odmówić, nawet jeśli normy jego czasu pracy są niższe. Za pracę w godzinach nadliczbowych otrzymuje on dodatkowe wynagrodzenie albo dzień wolny, co ma mu rekompensować pracę w nadgodzinach. Odmowa pracy w nadgodzinach może stanowić powód do wypowiedzenia stosunku pracy pracownikowi.

Pracodawca ma prawo wypowiedzieć Panu umowę, jeśli odmawia Pan wykonywania jego poleceń, o ile nie został przekroczony termin 3 miesięcy powierzenia innej pracy. Podobnie gdy pracownik odmówi pracy w nadgodzinach, także może otrzymać wypowiedzenie.

W obecnej sytuacji nie widzę podstaw do wszczynania postępowania przed sądem, bowiem działanie pracodawcy nie narusza przepisów.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Dokument dotyczący zakresu obowiązków pracownika

Od pół roku nie otrzymałam zakresu obowiązków. Pracodawca kazał napisać mi, czym zajmuję się w pracy, i oddać to jemu, ale ja nic nie dostałam. Czy i kiedy...

 

Manko na magazynie – odpowiedzialność materialna pracownika

Oczywiście odpowiedź na Pana pytanie jest twierdząca – sama zmiana lokalizacji na korzystniejszą nie niweluje prawa do żądania zapłaty wynagrodzenia...

 

Niedostarczenie zwolnienia przez pracownika i nie stawienie się do pracy

Mam firmę, w której zatrudniam jedna osobę. Pracownik 26 lipca poinformował mnie, że do 4 sierpnia ma zwolnienie L4. Nie dostarczył mi zwolnienia ani nie...

 

Obciążenie pracownika za skradzione paliwo podczas trasy

Jestem kierowcą zawodowym w firmie transportowej i jeżdżę TIRem. Podczas ostatniej trasy na terenie Hiszpanii ukradli mi paliwo ON ok. 500 litrów...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »