Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Wygaszanie szkół - zwolnienia grupowe

Autor: Marta Handzlik

Jestem nauczycielem języka angielskiego i matematyki w gimnazjum, stopień awansu zawodowego – kontraktowy, umowa na czas nieokreślony. Obecnie przebywam na urlopie rodzicielskim, potem przysługuje mi 15 tygodni urlopu uzupełniającego. Wiem, że w związku z reformą oświaty zostanie zlikwidowany jeden etat języka angielskiego i dwa etaty matematyki. Zostałam poinformowana przez pracodawcę, że po powrocie z urlopu mogę mieć tylko kilka godzin, mniej niż pół etatu. W gimnazjum jest kilku nauczycieli z obu przedmiotów, którzy mają wyższy stopień awansu zawodowego. Moje pytanie: czy mimo że wracam z urlopu rodzicielskiego, nie przysługuje mi pełny etat, jeśli nie wszystkie etaty moich przedmiotów są likwidowane? Czy ważniejsze jest to, że ja mam niższy stopień awansu zawodowego niż koledzy? Czy pracodawca postępuje prawidłowo, ograniczając właśnie mnie etat?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Niestety, choć co do zasady w czasie urlopu rodzicielskiego pracownik chroniony jest przed wypowiedzeniem mu stosunku pracy (oraz przed zmianami warunków zatrudnienia) zwolnienia grupowe (nawet jeśli dochodzi do zwolnień indywidualnych) wyłączają owe ograniczenia. Ustawodawca wprost w przepisach wprowadzających ustawę – Prawo oświatowe wskazał, że do nauczycieli gimnazjów w okresie wygaszania tych szkół stosuje się przepisy dotyczące zwolnień grupowych. A to daje dyrektorowi prawo, aby ograniczyć Pani etat. Tym bardziej, iż sama Pani przyznaje, że ma niższy stopień awansu zawodowego niż pozostali nauczyciele, a to – jak orzekł Sąd Najwyższy – może być wystarczającym powodem do wyboru nauczyciela do zwolnienia (ograniczenia etatu).

Zgodnie z art. 177 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666) – pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży, a także w okresie urlopu macierzyńskiego, chyba że zachodzą przyczyny do dyscyplinarnego rozwiązania umowy z winy pracownicy i reprezentująca ją zakładowa organizacja związkowa wyrazi na to zgodę. Ochrona ta nie obowiązuje jedynie w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy. Przepisy te odnoszą się odpowiednio także do pracownika przebywającego na urlopie rodzicielskim.

W przypadku pracowników objętych szczególną ochroną przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem stosunku pracy pracodawca może w trakcie zwolnień grupowych jedynie wypowiedzieć im dotychczasowe warunki pracy i płacy. Regulacja ta dotyczy m.in. pracowników korzystających z urlopu rodzicielskiego.

Tak więc pracodawca ma prawo właśnie Panią wytypować do ograniczenia etatu, mimo że jest Pani na urlopie rodzicielskim.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info