Kategoria: Kodeks pracy

Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wydanie pisemnej umowy o pracę

Marta Handzlik • Opublikowane: 2015-07-25

Zgodnie z wyrokiem sądu pracowałem przez kilka lat jako nauczyciel mianowany w niepełnym wymiarze godzin w szkole podstawowej. Pisemnej umowy do dzisiaj nie otrzymałem. Czy rozpatrując pozew o wydanie i ustalenie treści umowy o pracę, sąd rejonowy winien uwzględnić oświadczenia dyrektora szkoły i swój wyrok ustalający wymiar czasu pracy na 1/2 etatu? Czy można ustalić treść świadectwa pracy bez znajomości treści umowy o pracę?

»Wybrane opinie klientów

Odpowiedź uzyskana szybko. W pełni profesjonalnie nakreślone możliwości rozwiązania problemu ,może niekoniecznie po mojej myśli( co też zostało ujęte w odpowiedzi )wiadomo każda sprawa ma swoje oblicze ,ale mimo to polecam. Warto mieć świadomość ,że można z kanapy zasięgnąć porad fachowców.
Alina
Super serwis, super kontakt, szybkie rzeczowe odpowiedzi za nie wielkie pieniądze (do kolejnych klientów serwisu:proszę się nie bać..za jakieś 100 zł z hakiem... można przyjacielsko porozmawiać przez kilka tygodni jak przy dobrej kawie i ciachu...zresztą często ją popijam pisząc do Pana Mecenasa...nie wiem jak Pan po drugiej stronie :)Każde moje pytanie...nie zostało bez odpowiedzi....chociaż poruszałam się jak \"dziecko we mgle\" gubiąc się i powracając do sprawy z uporem maniaka zadając nie raz oczywiste pytania. Dziękuję za zrozumienie i pomoc....za wyzwolenie mnie ze stresu, który przez moją niepewność mnie zjadał. Będę polecała ten portal wszystkim, którzy będą potrzebować porady prawnej, a i ja w razie potrzeby ..skorzystam powtórnie (obym nie musiała :) )...licho nie śpi . Pozdrawiam serdecznie Pana Marka G. oraz cały Zacny Zespół
Izabela
Fakt,że aby uzyskać poradę,nie muszę szukać żadnej kancelarii,umawiać terminów i jechać na spotkanie. Pani Mecenas Marta Handzlik - Rosuł odpowiedziała wyczerpująco na moje pytania ( w tym również na pytania dodatkowe), podając na poparcie swoich wypowiedzi odpowiednie przepisy z Karty Nauczyciela. Dowiedziałam się jak rozwiązać mój problem,jakie mam prawa i obowiązki,a wszystko za dosyć przystępną cenę. W dodatku czas oczekiwania na porady był bardzo krótki,a to ważne,bo zależało mi na czasie
Agnieszka, 47 lat, nauczyciel
Pani prawnik bardzo rzeczowo opisała mozliwości i zagrożenia. Podała na co będzie zwracał uwagę sąd.Odpowiadała na pytania dodatkowe, które zawsze powstaja w głowie laika w sprawach prawnych. Dzieki tej odpowiedzi uważam, że jeśli wspóllokatorka nie zechce się dalej porozumieć, to wystąpię na drogę sądową.
Krzysiek
Bardzo dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. Łączę pozdrowienia dla całego zespołu.
Mirka

Kodeks pracy określa, że umowę o pracę zawiera się na piśmie. Forma pisemna zastrzeżona została jako forma dla celów dowodowych, co oznacza, że jej niezachowanie nie skutkuje nieważnością samej umowy o pracę. Obecnie przepisy przewidują, że jeżeli umowa o pracę nie została zawarta z zachowaniem formy pisemnej, pracodawca powinien, najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez pracownika, potwierdzić pracownikowi na piśmie ustalenia co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Art. 97 Kodeksu pracy reguluje ogólne zasady wydania świadectwa pracy oraz wskazuje jego niezbędną treść. Natomiast szczegółową treść świadectwa pracy, sposób oraz tryb wydawania i prostowania określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania (Dz. U. Nr 60, poz. 282 z późn. zm.)

Sąd Najwyższy w swoich orzeczeniach wielokrotnie podkreślał, iż do zawarcia umowy o pracę może dojść nawet w sposób dorozumiany, jeżeli pracownik za milczącą zgodą zakładu pracy wykonuje pracę podporządkowaną (uchwała z 11 maja 1976r., sygn. akt I PZP 18/76). Stosunek pracy może zostać nawiązany na podstawie faktycznego dopuszczenia do pracy (uchwała z 30 maja 1979r., sygn. akt I PZP 11/79).

Nawet jeśli umowa o pracę okazała się nieważna, a zatem nie stworzyła zobowiązań stron w momencie jej zawarcia, to zobowiązania takie powstają wraz z dopuszczeniem pracownika do pracy na warunkach tej umowy (wyrok z dnia 5 listopada 2003 r., sygn. akt I PK 633/02, OSNP 2004 nr 20, poz. 346)

Mimo nieważności zawartej umowy o pracę (nieważności niepodlegającej konwalidacji – tak jak w przypadku naruszenia art. 203 Kodeksu spółek handlowych) strony mogą nawiązać umowny stosunek pracy przez czynności dorozumiane, w szczególności wskutek dopuszczenia pracownika do pracy, przyjmowania pracy przez pracodawcę i realizowania takiego stosunku prawnego, który odpowiada cechom stosunku pracy określonym w art. 22 Kodeksu pracy (wyrok z dnia 8 czerwca 2010 r., sygn. akt I PK 16/10).

Wobec powyższego w sytuacji, gdy w chwili wydawania świadectwa pracy brakuje w aktach pracowniczych dokumentu pisemnego potwierdzającego zawarcie umowy o pracę (np. z uwagi na zawarcie jej w sposób dorozumiany lub ze względu na zagubienie przez pracownika i pracodawcę dokumentu umowy podczas migracji i przenoszenia akt osobowych), ale okoliczności faktyczne oraz posiadany przez pracodawcę materiał dowodowy (np. dowody odprowadzania należnych składek do ZUS, rozliczeń podatkowych itp.) potwierdzają fakt świadczenia pracy i strony są zgodne co do tego, że taka umowa była zawarta, zasadne jest potwierdzenie tego faktu w świadectwie pracy.

Wprawdzie praktyka pokazuje, że świadectwo pracy wystawia się głównie w oparciu o dokumenty znajdujące się w aktach osobowych pracownika, to jednak w dbałości o dobro pracownika i rzetelność dokumentu, jakim jest świadectwo pracy, pracodawca może, a nawet powinien posiłkować się w tym zakresie innymi dokumentami pozostającymi w jego dyspozycji, które potwierdzają, że strony wiązał stosunek pracy.

Reasumując, pomimo braku umowy o pracę na piśmie, pracodawca działając w interesie pracownika może na podstawie innych dokumentów, którymi dysponuje potwierdzić w świadectwie pracy fakt świadczenia pracy, a także fakty dotyczące okresu, rodzaju wykonywanej pracy, zajmowanego stanowiska itp., jeżeli informacje te w obliczu posiadanych dokumentów oraz okoliczności faktycznych można ustalić i nie budzą one żadnych wątpliwości.

Podsumowując – przy wystawianiu świadectwa pracy należy więc uwzględnić wyroki sądów, które zapadły odnośnie danego stosunku pracy. Także sąd pracy przy ustalaniu treści umowy o prace powinien posiłkować się dowodem z zeznań dyrektora szkoły, a także treścią orzeczeń sądu w tej sprawie wydanych wcześniej.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem pracy? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »