Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wolne za pracę w święta

Adam Dąbrowski • Opublikowane: 2004-12-01

Jesteśmy pracownikami szeroko pojętej odnowy biologicznej w hotelu. Przed podpisaniem umowy o pracę zapewniano nas, że będzie odbywać się ona od poniedziałku do piątku w stałych godzinach. Teraz okazało się , że jak tylko manager znajdzie grupę chcącą skorzystać z hotelowej bazy zabiegowej w pobycie 7-dniowym to wszystkim obiecuje 5-cio dniową kurację z wyłączeniem dnia przyjazdu i wyjazdu. W takim układzie w tygodniu obecnym musimy pracować w sobotę bo poniedziałek był świętem (01.11) w przyszłym tygodniu musimy pracować 11.11 bo goście w sobotę już wyjeżdżają a 5 dni zabiegowych musi być. Brak sporządzonego grafiku pracy na dany miesiąc, wykonuje się go na koniec i tam wpisuje ładnie pracę od poniedziałku do piątku! Nigdy nie wiemy jak nam znowu przyjdzie w danym tygodniu pracować! A w ogóle ile godzin w warunkach szkodliwych powinien pracować fizykoterapeuta m.in. z laserem, w polu magnetycznym. Kiedyś to na pewno było 5 godz. a teraz wszystko jest postawione na głowie!

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Z opisu wnoszę, że pracodawca sporządza nieprawdziwą ewidencję czasu pracy. Sprawa ta powinna być zgłoszona właściwemu inspektorowi pracy. Ze względów dowodowych, konieczne jest wskazanie pośrednich dowodów, na podstawie których można by zdemaskować to oszustwo.

Np. mogą być jakieś dokumenty związane z wykonywaną pracą, na podstawie których można by udowodnić, że pracownik x, któremu w karcie ewidencji czasu pracy zapisano, że 1.11.2004 r. miał dzień wolny od pracy, faktycznie w tym dniu pracował, bo widnieje na dokumencie posiadającym datę 1.11.2004 r. jego podpis.

Wskazanie takich pośrednich dokumentów jest niezbędne dla celów stwierdzenia rzeczywistego stanu faktycznego, który byłby podstawą do podjęcia następnie stosownych środków pokontrolnych przez inspektora pracy.

Z natury zatrudnienia, przy znanej skali bezrobocia wynika, że pracownicy nie są zainteresowani w składaniu oficjalnych oświadczeń, czy zeznań na okoliczność naruszeń prawa przez pracodawcę, z powodu obawy przed utratą pracy. Informacja przekazana bezpośrednio do inspektora pracy podlega ścisłej tajemnicy skargowej i dlatego pracodawca nie będzie wiedział, kto ujawnił te praktyki.

Taki sposób postępowania nie ma w sobie nic nagannego, gdyż Konwencja Nr 81 Międzynarodowej Organizacji Pracy w sprawie inspekcji pracy, gwarantuje każdemu pracownikowi prawo swobodnego kierowania wniosków i skarg do inspektora pracy, których treść ma być zachowana w ścisłej tajemnicy.

Ujawnienie treści skargi pracownika jest dopuszczalne tylko po uprzednim pisemnym wyrażeniu zgody przez pracownika albo w postępowaniu karnym, jeśli od tej tajemnicy uwolni inspektora pracy sąd karny lub prokurator.

Przy zmiennym rozkładzie czasu pracy pracowników, pracodawca ma obowiązek sporządzić harmonogram czasu pracy na okres rozliczeniowy.

Z wymiarem czasu pracy jest gorzej, gdyż skrócone normy dotyczą pracowników zatrudnionych w zakładach opieki zdrowotnej. Niestety nasz ustawodawca, nie zachował się w tym zakresie w sposób konsekwentny.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Zmiana rozkładu czasu pracy przez pracodawcę

Do tej pory pracowałem od poniedziałku do piątku , czyli 40 godzin tygodniowo . Od nowego roku postanowiono zmienić nam system pracy na sześciodniowy lub inaczej...

 

Praca 8,5 godziny zamiast 8

Praca 8,5 godziny zamiast 8

Dzisiaj zwrócono mi uwagę, że zamknęłam sklep, w którym pracuję, minutę przed godz. 23. Odpowiedziałam, że według grafika mam pracować do 23,...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »